Antarctic Treaty. Washington D. C. 01. 12. 1959, jõust. 23. 06. 1961Download 11.11 Kb.
Date conversion18.10.2016
Size11.11 Kb.

Lisa 2. Merevööndeid reguleerivate olulisemate välislepingute, direktiivide ja määruste nimekiri (v.a. merekeskkonna kaitse, kaubandusliku meresõidu õigus), mille osalisriigiks on Eesti


 1. Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks. New York 04.08.1995, jõust. 11.12.2001.

 2. Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. New York 28.07.1994, jõust. 16.11.1994/28.07.1996.

 3. Antarctic Treaty. Washington D.C. 01.12.1959, jõust. 23.06.1961.

 4. Convention on International Civil Aviation. Chicago 06.12.1944, jõust. 04.04.1947.

 5. Convention on the International Maritime Organization. Genf 06.03.1948, jõust. 17.03.1958.

 6. Convention and Statute on Freedom of Transit. Barcelona 20.04.1921, jõust. 31.10.1922.

 7. Convention for the Suppression of the Contraband Traffic in Alcoholic Liquors. Helsinki 19.08.1925, jõust. 24.12.1925.

 8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation. Rooma 10.03.1988, jõust. 01.03.1992. – Eesti on ka osalisriigiks konventsiooni kahes protokollis: Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation; Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf.

 9. Convention and Statute on the International Régime of Maritime Ports. Genf 09.12.1923, jõust. 26.07.1926.

 10. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. 20.10.1972, jõust. 15.07.1977.

 11. Convention relating to the Non-Fortification and Neutralisation of the Aaland Islands. Genf 20.10.1921, jõust. 06.04.1922.

 12. Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Varssav 16.05.2005, jõust. 01.02.2008.

 13. Directive 2002/59/EC establishing a Community vessel traffic monitoring and information system.

 14. Directive 2013/38/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending Directive 2009/16/EC on port State control.

 15. International convention for the unification of certain rules of law relating to Collision between vessels and protocol of signature. Brüssel 23.09.1910, jõust. 01.03.1913.

 16. International Convention for the Safety of Life at Sea. London 01.11.1974, jõust. 25.05.1980.

 17. International convention for the unification of certain rules concerning the Immunity of State-owned ships and additional protocol. Brussels 24.05.1934, jõust. 08.01.1937.

 18. International convention for the unification of certain rules concerning the Immunity of State-owned ships. Brüssel 10.04.1926, jõust. 08.01.1937.

 19. International Convention On Salvage. London 28.04.1989, jõust. 14.07.1996.

 20. International Convention on Maritime Search and Rescue. Hamburg 27.04.1979, jõust. 22.06.1985.

 21. Convention on Facilitation of International Maritime Traffic. London 09.04.1965, jõust. 05.03.1967.

 22. Convention on International Civil Aviation. Chicago, 06.12.1944, jõust. 04.04.1947.

 23. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta.

 24. Slavery Convention. Genf 25.09.1926, jõust. 09.03.1927.

 25. Svalbard Treaty. Pariis 09.02.1920, jõust. 14.08.1925.

 26. United Nations Convention on the Law of the Sea. Montego Bay, 10.12.1982, jõust. 16.11.1994.

 27. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Viin 20.12.1998, jõust. 11.11.1990.

 28. United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York 15.11.2000, jõust. 29.09.2003.

 29. United Nations Convention relating to the Status of Refugees. Genf 28.07.1951, jõust. 22.04.1954.
The database is protected by copyright ©ininet.org 2016
send message

    Main page