International burch university- education facultyDownload 131.91 Kb.
Date conversion10.05.2017
Size131.91 Kb.

logorgbsmall.jpg

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY- EDUCATION FACULTY

Francuske revolucije bb • 71000 Sarajevo • Bosna I Hercegovina

Tel +387 33 782 100 • Fax +387 33 782 131 • www.ibu.edu.ba • info@ibu.edu.ba

ID broj 4201383350000 • RN 186 – 000-10440460-41

-NASTAVNONAUČNO VIJEĆE-

Broj: 02- /14

Sarajevo, 28.01.2014.godine


Na osnovu čl.56. i 124. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo br.22/10), Vijeće Edukacijskog fakulteta na svojoj LXXIV sjednici, održanoj 28.01.2014. godine, usvojilo je sljedeću
O D L U K U

o utvrđivanju oblika provjere znanja i strukture sa skalom bodovanja iz svih nastavnih predmeta u ljetnom semestru akademske 2013/2014. godine na svim ciklusima studija Odsjeka za anglistiku i Odsjeku za orijentalnu filologiju Edukacijskog fakulteta Internacionalnog Burč univerziteta


I

Utvrđuju se oblici provjere znanja i strukture sa skalom bodovanja iz svih nastavnih predmeta u ljetnom semestru akademske 2013/2014. godine na svim ciklusima studija Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za orijentalnu filologiju Edukacijskog fakulteta Internacionalnog Burč univerziteta, kako slijedi:

  1. Odsjek za anglistiku


1. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Dogan Bulut

Course code: ELT 116

Course title: Contextual Grammar II

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Participation and Homework (5 %), Quizzes (15 %)

Final Exam: 50%
2. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Yavuz Konca

Course code: ELT 118

Course title: Advanced Reading and Writing Skills II

Exam type: Written exams (midterm and final exam), Quiz (midterm and final assessment type)

Grading

Semester Work: Written-midterm exam (30%), 1st Quiz (10%), Participation & Assignments (10%)

Final Exam: Written-final exam (30%), 2ndquiz-final type (10%), 3rd Quiz-final type (10%)
3. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Yavuz Konca

Course code: ELT 120

Course title: Listening and Pronunciation II

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (10%), Class participation and attendance (20%), Individual assignments (30%)

Final Exam: 40%
4. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Dogan Bulut

Course code: ELT 122

Course title: Oral Communication Skills II

Exam type: Oral /Written

Grading

Semester Work: Class Participation (30%), Speech Assignments (20%), Midterm (speaking) (10%), Midterm (written) (10%)

Final Exam: Final exam (speaking) (15%), Final exam (written) (15%)
5. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Elmedin Selmanović

Course code: CEN 137

Course title: Computer Literature and Skills

Exam type: Written

Grading

Semester work: Mid-term exam (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
6. Professor Name: Zenaida Karavdić

Course code: BOS 101

Course title: Bosnian language II

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (40%), Homework (10%)

Final Exam: 50%
7. Professor Name: Elcin Karli

Course code: TUR 132

Course title: Turkish Language II

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
8. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Alpaslan Toker

Course code: ELT 216

Course title: English Literature II

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
9. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Yavuz Konca

Course code: ELT 218

Course title: Linguistics II

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Participation and Assignment (20%)

Final Exam: (50%)
10. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Dogan Bulut

Course code: ELT 220

Course title: Approaches to ELT II

Exam type: Written exam (midterm exam), Presentations

Grading

Semester Work: Written-midterm exam (%40), Cooperation and participation in – in-class activities (10%)

Final Exam: Presentation (%50)
11. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Somali Gupta

Course code: ELT 222

Course title: Language Acquisition

Exam type: Written

Grading Semester work: Mid-term exam (30%), Assignments (20%)

Final Exam: 50%
12. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Hasan Arslan

Course code: EDU 296/A

Course title: Educational Psychology

Exam type: Written

Semester Work: Mid-term exam (20%), Class Participation (20%), Presentation (10%)

Final Exam: 50%
13. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Hasan Arslan

Course code: EDU 237

Course title: Teaching Principles and Methods

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (20%), Presentation (15%), Class Participation (15%)

Final Exam: 50%
14. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Dogan Bulut

Course code: ELT 316

Course title: Teaching Foreign Languages to Young Learners II

Exam type: WrittenGrading

Semester Work: Mid-term exam (35%), Class Participation (5%), Field study (10%)Final Exam: 50%
15. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Dogan Bulut

Course code: ELT 320

Course title: Teaching Language Skills II

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (10%), Attendance and Participation (20%), Assignments (30 %)

Final Exam: 40%
16. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Yavuz Konca

Course code: ELT 318

Course title: Translation Methods II

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (20%), Presentation (15%), Semester Project (15%)

Final Exam: 50%
17. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Dogan Bulut

Course code: ELT 322

Course title: History of English Language

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Presentation (20%), Homework Assignment (10%)

Final Exam: 40%
18. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Hasan Arslan

Course code: EDU 327

Course title: Instructional Technology and Material Design

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Homework (15%), Project (25%)Mid-term exam (20%)

Final Exam: 40%
19. Professor Name: Zenaida Karavdić

Course code: Bosnian/Serbian/Croatian II

Course title: ELT 326

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
20. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Dogan Bulut

Course code: ELT 416

Course title: Teaching English for Specific Purposes

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (20%), Presentation (15%), Semester Project (15%)

Final Exam: 50%
21. Professor Name: Kemal BENK

Course code: ELT 418

Course title: Modern English Practice

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Assignments (20%)

Final Exam: 50%
22. Professor Name: Kubra Ozturk

Course code: ELT 416

Course title: Seminar Study in English Language Teaching

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Participation (10%), Assignment (40%)

Final Exam: 50%
23. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Hasan Arslan

Course code: Material Assessment and Development in TEFL

Course title: EDU 416

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Presentation( 10%), Assignments (10%)

Final Exam: 50%
24. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Yavuz Konca

Course code: ELT 427

Course title: Language and Society

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Presentation (20%), Homework Assignment (2 pieces) (20%)

Final Exam: 30%
25. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Alpaslan Toker

Course code: ELT 431

Course title: Literary Currents

Exam type: Practice and observation, monitoring

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Group presentation will be considered individual activity (20%)

Final Exam: (50%)
26. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Melih Karakuzu

Course code: ELT 502

Course title: Early Victorian England

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Presentation (20%)

Final Exam: 50%
27. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Alpaslan Toker

Course code: ELT 524

Course title: ELT Throught Literature

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (20%), Seminar Paper (15%), Class Participation (10%), Presentation (15%)

Final Exam: 40%
28. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Azamat Akbarov

Course code: ELT 528

Course title: Introduction to Language and Linguistics

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (20%), Presentation (15%), Semester Project (15%)

Final Exam: 50%
29.Professor Name: Assist. Prof. Dr. Somali Gupta

Course code: Educational Psychology of Language Learning

Course title: ELT 536

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
30.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Aid Smajić

Course code: Introduction to Scientific Research Methods

Course title: ELT 537

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
31. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Melih Karakuzu

Course code: ELT 602

Course title: Criticism

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Presentation (20%)

Final Exam: 50%
32. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Azamat Akbarov

Course code: ELT 614

Course title: Sociolinguistics

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (20%), Presentation (15%), Semester Project (15%)

Final Exam: 50%
33. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Somali Gupta

Course code: ELT 624

Course title: Teaching English for Specific Purposes

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (20%), Presentation (15%), Semester Project (15%)

Final Exam: 50%
34. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Alpaslan Toker

Course code: ELT 603

Course title: Women and Writing

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (30%), Seminar Paper (15%), Class Participation (10%), Presentation (15%)

Final Exam: 30%
35.Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Teoman Duman

Course code: Scientific Research Methods

Course title: ELT 620

Exam type: Written

Grading

Semester Work: Mid-term exam (20%), Presentation (15%), Semester Project (15%)

Final Exam: 50%

b) Odsjek za orjentalnu filologiju
1. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Çetin

Course code: TDE 102

Course title: Osmanlı Türkçesi II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
2. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan

Course code: TDE 104

Course title: Türkiye Türkçesi II (Morfoloji)

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
3. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ali Rıza Özuygun

Course code: TDE 106

Course title: Edebiyat Bilgi ve Teorileri II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
4. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Sezayi Coskun

Course code: TDE 108

Course title: Yazılı ve Sözlü Anlatım-II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
5. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Yavuz Konca

Course code: TDE 132

Course title: Yabancı Dil II (İngilizce)

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
6. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Osman Çekiç

Course code: EDU 134

Course title: Gelişim Psikolojisi

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
7. Professor Name: Assist.Zenaida Karavdić

Course code: ELC 138

Course title: Seçmeli Ders

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
8. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Sezayi Coskun

Course code: TDE 202

Course title: Osmanlı Türkçesi IV

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
9. Professor Name: Prof. Dr. Mustafa Cetin

Course code: TDE 204

Course title: Türkiye Türkçesi IV (Semantik)

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
10. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Huseyin Ozcan

Course code: TDE 206

Course title: Halk Edebiyatı II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
11. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Ramazan Gulendam

Course code: TDE 208

Course title: Yeni Türk Edebiyatı II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
12. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ali Rıza Özuygun

Course code: TDE 210

Course title: Eski Türk Edebiyatı II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
13. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Osman Çekiç

Course code: EDU 234

Course title: Ölçme ve Değerlendirme

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
14. Professor Name: Senior assist. Elcin Karli

Course code: ELC 238

Course title: Seçmeli Ders

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
15. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan

Course code: TDE 302

Course title: Türk Dili Tarihi

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
16. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Huseyin Ozcan

Course code: TDE 304

Course title: Türk Halk Edbiyatı IV

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
17. Professor Name: Prof. Dr. Ramazan Gulendam

Course code: TDE 306

Course title: Yeni Türk Edebiyatı IV

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
18. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ali Rıza Özuygun

Course code: TDE 308

Course title: Eski Türk Edebiyatı IV

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
19. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Osman Çekiç

Course code: EDU334

Course title: Turk egitim sistemi ve okul Yönetimi

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
20. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Osman Çekiç

Course code: EDU 336

Course title: Turkiye Cumhuriyeti Tarihi II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
21. Professor Name: Ayşe Dinç Aksakal

Course code: ELC 338

Course title: Seçmeli Ders

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
22. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Çetin

Course code: TDE 403

Course title: Çağdaş türk lehçeleri II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Presentations Homeworks (20%)

Final Exam: 50%
23. Professor Name: Prof. Dr. Ramazan Gulendam

Course code: TDE 407

Course title: Siir Sanati ve Analizleri

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
24. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Osman Çekiç

Course code: EDU 440

Course title: Program Gelistirme ve Ogretim

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
25. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Çetin

Course code: EDU 436

Course title: Okul Deneyimi

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
26. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Sezayi Coskun

Course code: EDU 439

Course title: Ozel Ogretim Yonetemleri

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
27. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Huseyin Ozcan

Course code: TDE 401

Course title: Halk Bilimi

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
28. Professor Name: Senior Assist. Elcin Karli

Course code: ELC 438

Course title: Seçmeli Ders (Türk Edebiyatinda Tiyatro)

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
29. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ali Rıza Özuygun

Course code: TDE 502

Course title: Eski Turk Edebiyatinda Nazim II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
30. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Çetin

Course code: TDE 525

Course title: Genel Dilbilim II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
31. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Huseyin Ozcan

Course code: TDE 512

Course title: Türk Dilinin Kaynakları

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
32. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan

Course code: TDE 516

Course title: Türkçe Öğretiminde Dilsel Beceriler Ve Alıştırmalar

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
33. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Ali Rıza Özuygun

Course code: TDE 601

Course title: Eski Turk Edebiyatinda Manzum Metin Incemeleri II

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
34. Professor Name: Assist. Prof. Dr. Mustafa Çetin

Course code: TDE 613

Course title: Turkcenin Karsilastirmali Sozdizimi

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
35. Professor Name: Prof. Dr. Ramazan Gulendam

Course code: TDE 615

Course title: Turk Edebiyatinda Postmodernizm

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
36. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan

Course code: TDE 634

Course title: Turkce Ogretiminde Edebi Metinlerin Kullanimi

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%
37. Professor Name: Assoc. Prof. Dr. Huseyin Ozcan

Course code: TDE 621

Course title: Asik Edebiyatinin Meseleleri

Grading

Semester Work: Midterm Exams (30%), Homework and Attendance (20%)

Final Exam: 50%

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Dostavljeno:

1x Članovima1x a/a

1x Oglasna ploča Predsjedavajući Vijeća ____________________


The database is protected by copyright ©ininet.org 2016
send message

    Main page