1-dars 1-mashqDownload 14.87 Kb.
Date15.09.2022
Size14.87 Kb.
#59517
Chornik

1-DARS
1-mashq.
maqtanchoqlik maxtanchoqlik
“G‘uncha” jurnali G‘uncha jurnali
shoyir shoir
xayol hayol
peshma pesh peshma-pesh
anglatsada anglatsa-da
savodim chiqqach savodim chiqgach

Nega?, kimga? qayerga?, kimdan?, kim?, nimadan?, nima?, qachondan beri?, qayer? kimda?, nima maqsadda?, nimada?, nima qildi?, qancha?, qayerni? nima qilmoqchi? qay holda?, kim(dir)?, nima uchun?, qayerda?, qachongacha?, nima(dir)?, nimani?, nechanchi?, qanday(dir)?, qayerdagi?, nima haqida? qachon?, qanday (harakat)?, qanaqa?, nima to‘g‘risida? nechta(dir)? kimning?, kim bo‘lib?, kim bilan?, nimaning?, necha marta?, qay darajada? qayerning? qanday(shaxs-narsa)?, qaysi?, nima sababli?, qancha?, nechta?, qachongi? kimni?, nimaga?, nima bilan?, kim haqida?, nima qilyapti?, qayerdan?, kim to‘g‘risida?, qay tarzda?, nima sababdan?, nima uchun?
Download 14.87 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page