1-Mavzu. Menejment fanining predmeti, obyekti va metodi Menejment


Menejment – bu ishlab chiqarish omili bo’lib ham hisoblanadiDownload 109.23 Kb.
Page3/18
Date26.06.2024
Size109.23 Kb.
#64434
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
1-Mavzu. Menejment fanining predmeti, obyekti va metodi Menejmen
2. Menejment – bu ishlab chiqarish omili bo’lib ham hisoblanadi. Har bir korxona yer, kapital, mehnat va mehnat predmetlari kabi resurslardan foydalanib mahsulot va xizmatlar ishlab chiqaradi. Bu resurslarnig o’zi korxona oldiga qo’ygan maqsadlarini amalga oshira olmaydi. Bu maqsadlarga yuqoridagi resurslar boshqaruvchi tomonidan samarali muvofiqlashtirilgandagina erishiladi. Shuning uchun, menejment ishlab chiqarish omili bo’lib hisoblanadi.
3. Menejment – bu qaror qabul qilishdir. Menejment faoliyatida rahbar yoki menejerlar qanday ishni amalga oshirmasin uni qaror qabul qilmasdan bajara olmaydi. Korxonaning yutuq va kamchiliklari qabul qilingan qarorning sifatiga bog’liqdir. Rahbar yoki menejerlar to’g’ri vaqtda to’g’ri qaror qabul qilishi lozim.
4.Menejment boshqaruvning barcha bo’g’inlari uchun birdek zarurdir. Menejment funksiyalari barcha darajadagi boshqaruv uchun umumiy hisoblanadi. Bu funksiyalar yuqori, o’rta va quyi darajadagi boshqaruvchilar tomonidan bajariladi.
5. Menejment foydani maksimallashtirishni maqsad qiladi. Management aims at maximum profit: resurslardan foydani oshirish uchun eng samarali usulda ishlatilishni talab etiladi. Foydani maksimallashtirish boshqaruvchining iqtisodiy funksiyasiga kiradi.
6. Menejment dinamikdir. Menejment qotib qolmagan. Vaqt o’tishi bilan menejmentda yangi tamoyillar, konsepsiyalar va uslublar qabul qilinadi va takomillashtiriladi. Menejment ijtimoiy o’zgarishga mos ravishda o’zgarib boradi.2
7. Menejment – bu universal faoliyatdir. Menejment faqat biznes faoliyatiga aloqador emas. U siyosiy, ijtimoiy, madaniy ‑ diniy va ta’lim sohalariga ham aloqadordir.
Har qanday faoliyatning ijobiy natija berishi, eng avvalo, tanlovlarni to’g’ri bajara olishga, ma’qul va ishonchli qarorni qabul qila olishga hamda bu qarorning bajarilishini nazorat qila olishga bog’liq. Masalan, yuqori foyda olish quyidagi uchta jihat bo’yicha to’g’ri tanlovni va ishchan qaror qabul qilishini talab qiladi.

Download 109.23 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page