1-Mavzu. Menejment fanining predmeti, obyekti va metodi Menejment


Qabul qilingan qarorlarning amaliy ijrosini ta’minlay olish ahamiyatiDownload 109.23 Kb.
Page7/18
Date26.06.2024
Size109.23 Kb.
#64434
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
1-Mavzu. Menejment fanining predmeti, obyekti va metodi Menejmen
Qabul qilingan qarorlarning amaliy ijrosini ta’minlay olish ahamiyati
Boshqaruv qarorlari aslini olganda, g’oya sifatida mavjud bo’lib, eng muhim masala mazkur g’oyani moddiylashtirishdan iborat. Boshqaruv faoliyatining bosh maqsadi real vaziyatlarda real odamlar yordamida, real vazifalarning ado etilishiga erishmoqlikdan iboratdir. Qabul qilingan qaror o’z amaliy ijrosini topsagina muvaffaqiyatli deb e’tirof etilishi mumkin. Boshqacha aytganda, to’g’ri qaror qabul qilishning o’zi kifoya emas, balki uning amaliy ijrosini ta’minlay olish ham g’oyatda muhimdir.
Menejment fani – bu boshqaruvchiga tanlovni to’g’ri amalga oshirishni va oqil qarorni qabul qilishni o’rgatuvchi fan. Uning asosiy maqsadi bozor munosabatlari sharoitida barcha bo’g’inlarda samarali ishlay oladigan yuqori malakali boshqaruvchilarni tayyorlashdan iborat. Shundan kelib chiqib, menejment quyidagilarni o’rganadi:
- boshqarish nazariyasi va amaliyoti;
- boshqarish ob’ekti va sub’ekti;
- boshqarish prinsipi va usullari;
- boshqarish madaniyati;
- menejer va uning fazilatlari;
- menejer reytingi;
- boshqarishda kirishuvchanlik va qaror qabul qilish;
- boshqarish funksiyalari;
- xodimlarni boshqarish;
- ishlab chiqarishni boshqarish;
- samaradorlikni boshqarish;
- o’z-o’zini boshqarish;
- hududiy boshqarish va hokazolar.
Ko’rib turibmizki, bu fanning mazmuni boshqaruv tizimi va boshqaruv ob’ekti orasidagi o’zaro munosabat bo’lib, uning asosiy vazifasi o’quvchilarga boshqaruvning zamonaviy usullarini, rahbarlik san’ati sirlarini o’rgatishdan iborat.
Fanni o’rgatishdan maqsad, talabalarda boshqarish muammolariga nisbatan qiziqish, amaliy tashkilotchilik faoliyatiga ishtiyoq, uyg’otishdan iborat. Chunki, hozir boshqarish asoslarini o’rganayotgan talabalar kelgusida boshqarish tizimining xodimlari, kichik, o’rta va katta jamoalarning rahbarlari, korxona va firmalar iqtisodiy, ijtimoiy, tashkiliy-texnik faoliyatining turli tomonlarini boshqarish bo’yicha loyihalar, tadbirlar ishlab chiqishga da’vat etilgan mutaxassislar bo’lib yetishadilar.
Boshqarish tizimini takomillashtirish yuzasidan tadbirlar ishlab chiqish ham ularning zimmasida bo’ladi.

Download 109.23 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page