2011 – 2012 EĞİTİM-ÖĞretim yili lisans programi öĞretim plani I. Yariyil


Öğrenci Programına en az bir seçmeli ders alan içi, iki seçmeli ders alan dışı almalıdırDownload 4.09 Mb.
Page2/36
Date06.08.2017
Size4.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

* Öğrenci Programına en az bir seçmeli ders alan içi, iki seçmeli ders alan dışı almalıdır.

**Bu ders İngilizce olarak da verilebilir.

VI. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi
(T+U,K)


Dersin İngilizce Adı

AKTS

2203601

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

5+16,13

Child Health and Diseases Nursing

14

2203602

İlk ve Acil Yardım ve Afetlerde Hemşirelik

2+2,3

First and Emergency Aid and Disasters Nursing

5

2203605

Bilimsel Araştırma Teknikleri

2+0,2

Scientific Research Methods

2
Seçmeli Dersler (3 Kredi)
Elective Courses (3 Credit)
2203608

Okul Sağlığı

2+0,2

School Health

2

2203606

Büyüme ve Gelişme

2+0,2

Growing and Development

2

2203607

Çocuk Hakları

2+0,2

Child Rights

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
Yaz Stajı**
Summer Practicing
2203650

Yaz Stajı

0+8,4

Summer Practicing

3
VI. Yarıyıl Toplam Kredi

28

VI. Yarıyıl Toplam AKTS

30

* Öğrenci Programına en az bir seçmeli ders alan içi, iki seçmeli ders alan dışı almalıdır.

**Yaz Stajı Fakülte Yaz Stajı Yönergesi doğrultusunda yapılırVII. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi
(T+U,K)


Dersin İngilizce Adı

AKTS

2203701

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

5+8,9

Mental Health and Diseases Nursing

12

2203702

Geriatri Hemşireliği

2+4,4

Geriatric Nursing

6

2203703

Hemşirelikte Yönetim

2+4,4

Nursing Management

6
Seçmeli Dersler (3 Kredi)
Elective Courses (3 Credit)
2203706

Engelli Hakları

2+0,2

Disabled Person Rights

2

2203707

Aile Yaşam Döngüsü

2+0,2

Family Life Cycle

2

2203705

Madde Bağımlılığı

2+0,2

Substance Dependency

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
VII. Yarıyıl Toplam Kredi

23

VII. Yarıyıl Toplam AKTS

30

* Öğrenci Programına en az bir seçmeli ders alan içi, iki seçmeli ders alan dışı almalıdır.


VIII. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi
(T+U,K)


Dersin İngilizce Adı

AKTS

2203801

Halk Sağlığı Hemşireliği

5+16,13

Public Health Nursing

15

2203802

Sağlık Hukuku

2+0,2

Health Law

2

2203803

Hemşirelikte Öğretim

2+2,3

Education in Nursing

5

2203804

Toplumsal duyarlılık projesi

2+0,2

Civic Involvement Project

2
Seçmeli Dersler (3 Kredi)
Elective Courses (3 Credit)
2203805

İş Yeri Sağlığı

2+0,2

Work Place Health

2

2203806

Göç ve Sağlık

2+0,2

Migration and Health

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
Alan Dışı Seçmeli Ders (.. Kredi)*

2

Elective Courses of Non-Department(.. Credit)*

2
VIII. Yarıyıl Toplam Kredi

26

VIII. Yarıyıl Toplam AKTS

30

* Öğrenci Programına en az bir seçmeli alan içi, iki seçmeli ders alan dışı almalıdır.
COURSE INFORMATON

Course Title

Code

Year

Semester

T+P+L (Hour/Week)

Credits

ECTS

TURKISH LANGUAGE I

2203101

First Year

Fall

2+0

2

2Department
Course Level

First Cycle

Language of Instruction

Turkish

Course Type

Compulsory

Mode of Delivery

(Face-To-Face)

Prerequisites and co-requisites
Recommended Optional

Programme Components
Name of Lecturer
Co-Lecturer

 

Work Placement

None


Teaching Methods

Lecture, Self Study

Objectives of the Course

To teach the properties of the language, to teach the historical periods of Turkish, to enable the learners to understand the vocal and and structural properties of Turkish and use the punctuation well, to teach the words in terms of their meanings and roles, to enable the learners to make presentations infront of people. At the end of the course the learner;


Learning Outcomes

1) Gets the habit of reading books, follows daily papers and other written media.


2) Can calculate the effects of the foreign words on the language, sees the effects of culture on language.

3) Uses Turkish in an appropriate way.


4) Can make presentations infront of people, can express his opinions and knowledge to others well, uses effective communication strategies.


5) Uses dictionaries and spelling dictionaries.

6) Knows the terminology of the internet and computers.


7) Knows the Turkish equivalents of the foreign words that are commonly used around him.


8) Knows the place of Turkish among the world languages and uses it as the science language.

9) Uses Turkish language according to the “thesis writing rules” (undergraduate, graduate and post graduate).


10) Knows the vocal and historical structures of Turkish.

Course Content

Properties of language, its importance on the social life, historical periods of Turkish, phonetics, words by meaning and role, punctuation, presentation, poetry, essay, composition,story, article, newspaper and magazine studies and applications.

COURSE CONTENT (SYLLABUS)

Week

Topics

Study Materials

1

The definition and properties of language, the place and importance of language in our social life. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book introductions. The places of where full stop is used.
2

Language-thought connection, language-nation connection, language-culture connection; the definition of culture. . Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book introductions.
3

The languages in all over the world, world languages in terms of source, world languages in terms of structure, language differentiation; written language, spoken language( dialect,accent,beak). Petition, Presentation,poem, essay, composition, story, new
4

The languages in all over the world, world languages in terms of source, world languages in terms of structure, language differentiation; written language, spoken language( dialect,accent,beak). Petition, Presentation,poem, essay, composition, story, new
5

The development of Turkish language, time of ALTAY, the oldest Turkish language, the first Turkish language, old Turkish language, Gokturk Inscriptions. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book intr
6

The development of Turkish language; middle Turkish, Karahanlı Turkish, Harezm Turkish, Kuman-Kıpçak Turkish,old-anatolian Turkish, Çagatay Turkish. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book introduc
7

The development of Turkish language; new Turkish, modern Turkish,dialect,accent,beak. Current situation of Turkish language and spreading area, the alphabets Turks have used so far, linguistics. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper,
8

Phonetics. Sounds in Turkish and their classification, the morpheme structure of Turkish, word emphasis. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book introductions. The writing of how to write compound
9

Phonetics. Sound events; sound derivation, the fall of sounds, vowel alteration,assimilation.Main sound similarities in Turkish words. . Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book introductions.
10

The words in terms of meaning and function. Nouns, pronouns. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book introductions. ‘Ki’ connector and ‘ki’ possesive’s writing style.
11

MID-TERM EXAMINATION
12

Words in terms of meaning and function. Adjectives, adverbs. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book introductions. Colon
13

Words in terms of meaning and function. Prepositions, gerunds. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book introductions. The style of writing’ mı, mi, mu, mü’ question Marks.
14

Verbs; infection of verbs, verb forms, the personal additions inside the verbs. Adjunctive. Verbs in terms of structure, auxiliary verbs, compound verbs. Presentation,poem, essay, composition, story, newspaper, magazine studies and applications, book intRECOMMENDED SOURCES

Textbook

  1. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil/Ana Çizgileriyle Dilbilim , c.1,2,3, Türk Dil Kurumu., 1979-1982.

  2. Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri Sözlüğü, İnkilap Kitabevi,Ocak 1988.

  3. Aksoy, Ömer Asım, Deyimler Sözlüğü, İnkilap Kitapevi,Ocak 1988.

  4. Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000.

  5. Bozkurt, Fuat, Türkiye Türkçesi, İstanbul, 1975.

  6. Karaalioğlu, Seyit Kemal, Kompozisyon Sanatı, İstanbul, Ocak 1999.

  7. Karahan, Leyla, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, 1999.
Additional Resources

Ergin, Muharrem, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları, 2002.

Kudret, Cevdet, Örneklerle Edebiyat Bilgileri, c. 1, 2, İnkılap Kitabevi, 1980.Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, c. 1, 2, 3, İletşim Yayınları, 1983-1994.

Özdemir, Emin, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Remzi Kitabevi, Ocak 1999.Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli Savaş; Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, (Editör: Veli Savaş YELOK), Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006.


Download 4.09 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page