8-sinf II- yarim yillik InformatikaDownload 345 Kb.
Page2/4
Date05.02.2024
Size345 Kb.
#63444
1   2   3   4
8-sinf-informatika-testlar-2 @online kitoblarUz
8-sinf Testlar: (I-variant)
1. Audioaxborotni qayta ishlashga mo`ljallangan qurilmani aniqlang.
A) quloqchin B) soundblaster D) joystik E) barchasi
2. Kompyuterning tashqi xotirasiga misollar to`g`ri berilgan ja-vobni aniqlang.
A) CD, DVD B) kitob, daftar D) flashka, strimer E) A va D
3. Mb, Gb xotira o`lchamlari xotiraning qanday turlariga xos?
A)TXQ B)DXQ D) tashqi E) A va D
4, Kompyuterning tashqi xotirasi o`lchami qanday birliklarda o`lchanadi?
A) Mb, Gb B) Mg, Gg D) kg, tonna E) A va D
5. Disketa sig`imlarini aniqlang.
A)l,44mb B)3,5dyum D)l,2mb E)AvaD
6. Disketa o`lchamlarini aniqlang.
A)l,44mb B)3,5dyum D)l,2mb E)AvaD
7. Disketa sig`imlarini aniqlang.
A)l,44mb B)3,5dyum D)133mm E)BvaD
8. Disketa o`lchamlarini aniqlang.
A)l,44mb B)3,5dyum D) 5,25 dyum E) B va D
9. Disketa sig`imlarini aniqlang.
A)l,2mb " B)3,5dyum D) 5,25 dyum E) B va D
10. Disketa o`lchamlarini aniqlang.
A)l,44mb B)89mm D) 5,25 dyum E) B va D
11. Disketa o`lchamlarini aniqlang.
A)89mm B)l,44mb D)133 mm E)AvaD
12. 89 mm va 133 mm li disketa o`lchamlarini boshqacha o`l-chamlarini aniqlang.
A) 1,2 mb va 5,25 dyum B) 3,5 dyum va 5,25 dyum D) 1,44 mb va 3,5 dyum E) B va D
13. Quyidagilardan qaysi biriga axborot magnit kallaksiz va nursiz yoziladi?
A) CD-R B) disketa D) vinchester E) flashka
14. Kompakt disk sig`imini aniqlang.
A)700mb B)700gb D)700kb E)BvaD
15. Quyidagilardan qaysi biriga axborot nur yordamida yoziladi?
A)CD-R " B)disketa D) vinchester E) B va D
16. Vinchester sig`imini aniqlang.
A) 160 mb B) 160 gb D)160kb E)BvaD
17. Quyidagilardan qaysi biriga axborot magnit kallak yordami-da yoziladi?
A) CD-RW B) disketa D) vinchester E) B va D
18. CD-ROM qaysi axborot tashuvchi vositani o`qiydi?
A) disketa B) CD-RW D) flashka E) B va D
19. Quyidagilardan qaysi birini nomi qurol nomidan olingan?
A)CD-R B)disketa D) vinchester E) flashka
20. Quyidagilardan qaysi biri axborotni o`chirish va qayta yozish imkonini beradi?
A) CD-RW B) flashka D) vinchester E) barchasi
21. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati mulohaza yolg`on bo`lgandagina rost bo`ladi?
A) VA B) EMAS D)YOKI E)AMMO
22. Qanday mantiqiy amallar bor?
A) VA, YOKI B) EMAS D)LEKIN E)AvaB
23. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati ikkala mulohaza rost bo`lgandagina rost bo`ladi?
A) VA B) EMAS D) BIROQ E) YOKI
24. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati mulohazalardan birortasi rost bo`lganda rost bo`ladi?
A)AMMO B)EMAS D)VA E)YOKI
25. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati mulohaza rost bo`lgandagina yolg`on bo`ladi?
A)VA ' B)EMAS D)LEKIN E)YOKI

Download 345 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page