8-sinf II- yarim yillik InformatikaDownload 345 Kb.
Page3/4
Date05.02.2024
Size345 Kb.
#63444
1   2   3   4
8-sinf-informatika-testlar-2 @online kitoblarUz
8-sinf Testlar: (II-variant)
1. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati mulohazalardan bittasi rost bo`lganda yolg`on bo`ladi?
A)VA B)BIROQ D) EMAS E) YOKI
2. Qaysi mantiqiy amal inventor sxemasiga mos keladi?
A) VA B) BIROQ D) EMAS E) YOKI
3. Qaysi mantiqiy amal mos tushish sxemasiga mos keladi?
A)VA B)BIROQ D) EMAS E) YOKI
4. Kompyuterning qattiq qismi qanday ataladi?
A) Brainware B) Software D) Hardware E) B va D
5. Kompyuterni ish sohasida qo`llaydigan kishilar bir nom bilan qanday ataladi?
A) ishchi B) foydalanuvchi D) usta E) administrator
6. Kompyuterning yumshoq qismi qanday ataladi?
A) Brainware B) Software D) Hardware E) B va D
7. Kompyuterning texnik vositalari qanday ataladi?
A) Brainware B) Software D) Hardware E) B va D
8. Kompyuterning dasturiy vositalari qanday ataladi?
A) Brainware B) Software D) Hardware E) B va D
9. Informtikada algoritmik yo`nalish qanday ataladi?
A) Brainware B) Software D) Hardware E) B va D
10. Dasturiy ta'minot qanday guruhlarga bo`linafli?
A) sistema dasturlari B) amaliy dasturlar D) uskunaviy dasturlar E) barchasi
11. Kompyuterning ishlashini ta'minlovchi, boshqaruvchi va nazorat qiluvchi dasturlar qanday nomlanadi?
A) sistema dasturlari B) amaliy dasturlar D) uskunaviy dasturlar E) barchasi
12. Biror sohadagi ishlarni bajarishni ta'minlovchi dasturlar qan-day nomlanadi?
A) sistema dasturlari B) amaliy dasturlar D) uskunaviy dasturlar E) barchasi
13. Dastur tuzishni ta'minlovchi dasturlar qanday nomlanadi?
A) sistema dasturlari B) amaliy dasturlar D) uskunaviy dasturlar E) barchasi
14. Faqat operatsion sistemalar berilgan javobni aniqlang.
A) MS DOS, Unix B) Windows XP, Word D) Windows 98, Linux E) A va D
15. Faqat dasturlash sistemalari berilgan javobni aniqlang.
A) Basic, Unix B) Pascal, Delphi D)C, C++,Word E)AvaD
16. Faqat amaliy dasturlar berilgan javobni aniqlang.
A) Corel Draw, Linux B) Fhotoshop, MS Word D) Bloknot, Word E) B va D
17. Kompyuter ishini yaxshilashga yoki boshqa vazifalarga mo`ljallangan yordamchi dasturlar qanday ataladi?
A) drayverlar B) utilitlar D) viruslar E) barchasi
18. Kompyuter qurilmalarini boshqaruvchi dasturlar qanday ata-ladi?
A) drayverlar B) utilitlar D) viruslar E) barchasi
19. Kompyuter ishini izdan chiqaruvchi yoki axborotga zarar yetkazadigan dasturlar qanday ataladi?
A) drayverlar B) utilitlar D) viruslar E) barchasi
20. Kompyuter tizimidagi interfeys qanday turlarga bo`linadi?
A) apparatli B) dasturiy D) sistemali E) A va B
21. Informatikada o`zaro ta'sir etish imkoni yoki bog`lanishlar yoki aloqalar mosligi qanday nomlanadi?
A) drayver B) utilit D) interfeys E) barchasi
22. Kompyuter tizimidagi interfeys qanday turlarga bo`linadi?
A) apparatli B) sistemali D) apparatli-dasturiy E) barchasi
23. Insonning dastur bilan va dasturning inson bilan muloqotga kirishish usuli qanday interfeys?
A) apparatli B) sistemali D) foydalanuvchi E) barchasi
24. Dastur interfeysi qanday turlarga bo`linadi?
A) grafik B) foydalanuvchi D) matnli E) A va D
25. Dastur bilan ishlashda foydalanuvchi interfeysi qanday bo`lishi mumkin?
A) qulay B) yumshoq D) qattiq E) barchasi

Download 345 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page