Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti matematika va informatika fakultetiDownload 463.22 Kb.
Page2/9
Date20.06.2024
Size463.22 Kb.
#64417
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti mate
Betlik, Kurs ishi madina opa
Kurs ishi mavzusining maqsadi:
Umumiy o‘rta maktablarda “Informatika” fanining “Operatsion sistema asoslari va qobiq dasturlar” bobini o‘qitish uslubiyotini takomillashtirish.
Kurs ishi mavzusining vazifalari:

  1. Umumiy o‘rta ta’limning maktablarda “Informatika” fanining “Operatsion sistema asoslari va qobiq dasturlar ” metodlarini tahlil qilish;

  2. Operatsion sistema bo‘yicha adabiyotlar to‘plash, taxlil qilish va ularning imkoniyatlari bilan tanishish;

  3. Internetda ishlash asoslari tushuncha va mavzularni aniqlash va ularni o‘qitish uslubiyotini ishlab chiqish;

“Operatsion sistema asoslari” mavzusini o‘qitish metodikasi bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar ishlab chiqish.
Kurs ishi mavzusining predmeti: Umumiy o‘rta ta’limning maktablarda “Informatika” fanining “Operatsion sistema asoslari” ni chuqurlashtirib o‘qitish uslubiyati.


I BOB Operatsion sistema turlari va ularning ishlash prinsplari haqida umumiy tushuncha.
1.1 Operatsion tiznimning qobiq dasturlari.
Ma`lumki, foydalanuvchi bilan kompyuter o'rtasidagi muloqatni operatsion tizim ta`minlaydi. Shu bois operatsion tizimning interfeysi qanchalik qulay bo'lsa, foydalanuvchining kompyuter bilan ishlashi shunchalik oson va samarali bo'ladi. Hozirda eng ommaviy sanalgan MS-DOS operatsion sistemasi bir vaqtlar inson bilan kompyuter o'rtasida vositachi rolini o'tab, kompyuter resurslaridan foydalanishni osonlashtirgandi. Lekin o'zi rivojlanish natijasida haddan ziyod ko'p buyruqlar bilan to'lib toshib ketdiki, bu foydalanuvchi ishini sustlashtirishga olib keldi. Shunday qilib, foydalanuvchi bilan kompyuter o'rtasida yangi vositachi yaratish ehtiyoji tug'ildi va natijada operatsion sistemaning qobiq dasturlari yuzaga keldi.Qobiq dastur operatsion sistema boshqaruvida ishga tushiriladigan va shu operatsion sistema bilan ishlashga ko'maklashadigan dasturdir. Eng omaviy qobiq dasturlardan biri Norton Commander deb nomlanadi. Bu qobiq dasturi amerikalik mashhur dasturchi Piter Norton tomonidan yaratildi va kompyuterdan foydalanuvchilar uchun katta qulayliklarni keltirib chiqardi. WINDOWS foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratgani sababli uni grafik qobiq emas, grafik muhit deyish qabul qilingan.
Norton Commander kompyuter ekranida disk, katalog va fayllar strukturasini ko'rgazmali tarzda ko'rsatib turadi. Ma`lumki, operatsion sistemaning buyruqlarini kompyuterga kiritish ko'p mehnat, vaqt va qunt talab qiladi. Norton Commander foydalanuvchini bu mehnatdan va operatsion sistemaning o'nlab buyruqlarini doimo yodda saqlashdan xalos etadi. Mazkur dasturning eng afzal tomonlaridan biri bo'lib, operatsion sistema buyruqlaridan oson va samarali foydalanish imkonini beradi.
Norton Commander dan foydalanuvchi qobiq dasturni tark etmasdan turib, biror dasturni tuzishi yoki matnni tayyorlashi, ularni tahrirlashi va ishga tushirishi mumkin. Norton Commander foydalanuvchi kiritgan buyruqlarni esda saqlab boradi va ishlash jarayonida yana shu buyruqlardan foydalanishga to'g'ri kelsa, ularni takroran klaviatura orqali termasdan amalga oshirish imkonini beradi. Foydalanuvchi tomonidan tanlangan operatsion sistema buyrug'i yoki amaliy dastur bajarib bo'lingandan so'ng yana Norton Commander ga qaytiladi.
Kompyuterlar texnik tomondan mukammallashib, ularning grafik imkoniyatlarining rivojlanib borishi dasturchilarda grafik interfeysli qobiq dasturlar yaratish fikrini uyg'otdi. Bu ishga birinchi bo'lib Microsoft kompaniyasi kirishdi. Mazkur kompaniya tomonidan 1985-yilda yaratilgan WINDOWS 1.0 grafik qobiq-dasturi aytarlik afzalliklarga ega emas edi. Unda fayllar ekranda chiroyliroq tasvirlangan. Shunday bo'lsada, u grafik qobiq-dasturlarning keyingi naqllarining yaratilishiga turtki bo'ldi. 1987-yilda yaratilgan WINDOWS 2.0 grafik qobiqda WINDOWS 1.0 dagi kamchiliklar bartaraf etilgan bo'lsada, foydalanuvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmadi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan WINDOWS 3.0 dasturi birinchi ommaviy grafik qobiq-dasturga aylandi. Keyinchalik, 1992-yilda WINDOWS 3.1 yaratilib, unda WINDOWS 3.0 da yo'l qo'yilgan xatolar bartaraf etildi. 1993 yilda bir nechta kompyuterlarni bir-biri bilan bog'lab ishlatish imkoniyatini (lokal tarmoq, bu haqda keyingi paragraflarda batafsil fikr yuritiladi) beruvchi WINDOWS 3.11 dasturlar tizimi yaratildi.
Quyida WINDOWS ning boshqa qobiq-dasturlardan farqlab turadigan ba`zi xususiyatlari keltirilgan.

Download 463.22 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page