Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti matematika va informatika fakultetiDownload 463.22 Kb.
Page7/9
Date20.06.2024
Size463.22 Kb.
#64417
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti mate
Betlik, Kurs ishi madina opa
Pedagogik vazifalar:

 • O‘quv faoliyati natijalari mavzuni mustaqil o‘rganish uchun asos yaratish;

 • Mavzu bo‘yicha bilimlarni chuqur o‘zlashtirish va mustahkamlashga yordam berish;

 • To‘g‘ridan-to‘g‘ri va jamoa bo‘lib qo‘yilgan muammoni tahlil qilib va aniq qaror qabul qilishga shart-sharoit yaratish;

 • Mustaqil ishlash uchun imkoniyat yaratish;

 • O‘z nuqtai nazariga ega bo‘lishni shakllantirish;

 • Mantiqiy xulosa chiqarishga ko‘mak berish.

 • Amaliy mashg‘ulot rejalari bilan oldindan tanishib chiqib, tayyorgarlik ko‘radilar;

 • Ma’lumotlar omborining turlarini birma-bir yoritib bera oladilar;

 • Ma’lumotlar ombori to‘g‘risida olgan bilimlari orqali amaliyotga tatbiq eta oladilar;

 • Ma’lumotlar ombori xususuyatlarini tahlil qiladi;

 • Kichik guruhlarda ishlagan holda o‘z oldiga qo‘ygan natijaga erishadilar.O‘qitish metodlari:
Topshiriqlar – amaliy ishlash uchun, bahs-munozara.
O‘qitish vositalari.
Ma’ruzalar matni, markerlar, qog‘ozlar, doska, bo‘r.
O‘quv faoliyatini tashkil etish shakllari.
Jamoa va guruhlarda ishlash, individual ishlash.
O‘qitish shart-sharoiti
Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya.
Qaytar aloqani usul va vositalari
Og‘zaki nazorat, nazorat savollari, ,,Konvert” va ,,Qanday” texnikasi.
2. O‘quv mashg‘ulotning texnologik xaritasi
Faoliyat bosqichlari
Faoliyatning mazmunio‘qituvchining talabalarning
I-bosqich. Mavzuga kirish
(10 daqiqa)
1.1. O‘quv mashg‘uloti mavzusi, maqsad va vazifalarini aytadi (amaliy mashg‘ulotni o‘tkazishda oldindan topshiriq va vazifalar beradi).
Amaliy mashg‘ulotga tayyorgarlik ko‘rib keladi.
1.2. Ta’lim jarayoni interfaol usullar orqali amalga oshirishini e’lon qiladi. Talabalarni doira yoki to‘rtburchak shaklida stollar atrofida ikki guruhga bo‘ladi.
Ixtiyoriy ravishda ikki guruhga bo‘linadi.
II-bosqich. Asosiy
(60 daqiqa)
2.1. ,,Konvert” texnikasidan foydalanilgan xolda har bir guruh navbat bilan konvertga solingan topshiriqlarni oladi (1-ilova).
Topshiriqni ko‘rib chiqib, savollarga javob beradi.
2.2. Topshiriqlarga tayyorgarlik ko‘rish uchun 3 daqiqa, javob berish uchun esa 7 daqiqa beradi.
Reglamentga rioya qiladi.
2.3. Guruhlarga topshiriqlarni bajarish uchun yordam beradi, ularni baholash mezonlari bilan tanishtiradi. (3-ilova), baxs-munozarani boshqarib boradi. Zarur hollarda aralashadi va kerakli tomonga yo‘naltiradi.
Faol qatnashadilar.
2.4. Guruhlarning javoblarini tinglab, ularni baholaydi.
O‘z fikrlarini erkin bildiradilar.
2.5. Guruhlarga ,,T-sxema” texnikasidan foydalanilgan holda: ,,Ma’lumotlar omborining kamchliklari va afzaliklari qanday?” deb savol bilan murojaat qiladi (2-ilova).
Mustaqil diagrammani har bir guruh to‘ldiradi.
2.6. Topshiriqlarni vatman-qog‘ozlarga tushirib, taqdimotini o‘tkazishga yordam beradi. Yagona xulosa chiqarishga ko‘mak beradi va nihoyasida umumlashtiradi.
Taqdimot o‘tkazadi. G‘olib guruhlarni aniqlab, baholaydi.
III-bosqich.
Yakuniy
(10 daqiqa)
3.1. Ish yakunlarini chiqaradi. Faol talabalarni baholash mezoni orqali rag‘batlantiradi.
Eshitadi.
Aniqlaydi.
3.2. Uyga vazifa beradi: ,,Insert” texnikasidan foydalanilgan holda keyingi ma’ruza mavzusini o‘qib kelish


Download 463.22 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page