Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti matematika va informatika fakulteti


Windowsda ishlash ko’nikmalarini rivojlantirishDownload 463.22 Kb.
Page9/9
Date20.06.2024
Size463.22 Kb.
#64417
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti mate
Betlik, Kurs ishi madina opa
2.2. Windowsda ishlash ko’nikmalarini rivojlantirish.
Пуск(Start) tugmasi bosilganda, ekranda Windowsning ish boshlashi uchun kerak bo`ladigan asosiy menysi ochiladi. Unda dasturni ishga tushirish, hujjatni ochish, tizim parametrlarini sozlash, kerakli faylni topish, zaruriy ma'lumotlarni olish va boshqa amallarni bajarish mumkin.Asosiy menyning yuqori qismidagi bo`limidan (rasmdagi Oткрить дoкумент Microsoft Office, Сoздат дoкумент Microsoft Office, Yarlik dlya Hypertrm) tashqari barcha bandlari standartdir.
Bu menyning ko`rinishi quyidagicha:
Прoграмми [Programs – Dasturlar];
Дoкументи [Documents – hujjatlar];
Настрoйка [Settings – Sozlash];
Пoиск [Find - Qidirish];
Справка [Help – Ma'lumot];
Випoлнит [Run -Bajarmoq];
Заверсщение рабoти [ Shut down - Ishni tugatmoq].
Menyning Programmi [Programs – Dasturlar] bandi yordamida tizimda o`rnatilgan barcha dasturlarni ishga tushirish imkonini beruvchi iyerarxik qism menyga kiriladi. Birorta programmani ishga tushirish uchun sichqon ko`rsatkichini Programmi punktiga o`rnatiladi. Ochilgan qism menydan dastur nomi tanlanib, sichqon tugmasini 2 marta bosiladi.
Bu menyga xususan quyidagi qism menylar kirgan:
Стандарти [Accessories – Standartlar];
Автoзагрузка [Start UP – Avtoyuklash];
Прoвoдник [Windows Explorer - Yo`l boshlovchi];
Сеанс МСДOС [MSDOS - MSDOS bilan muloqot]
Microsoft Exchange - amaliy dasturlar majmuasi va boshqalar.
Стандарти punktiga yangi dasturlarni ham qo`shish mumkin. Standart dasturlar qatoriga Windowsni yuklashda tanlab olingan amaliy dasturlar kiradi. Agar Windowsni o`rnatish jarayonida kommunikatsion dasturlar kiritilgan bo`lsa, u holda dasturlar menysida Microsoft Exchange komandasi bo`lishi kerak. Дoкументи [Documents – Hujjatlar] punkti Windowsda tahrirlanayotgan hujjatlar ro`yxatini (oxirgi 15 ta) ko`rsatuvchi menyni yuklab beradi. Windows dastlab o`rnatilgan bo`lsa, bu bandda faqat «Prochti menya» (Meni o`qi - Read me) punkti bo`ladi xolos.Настрoйка [Settings – Sozlash] punkti tizimdagi hamma komponentlar ro`yxatini va kerak bo`lganda ularni qayta sozlash imkoniyatini beradi. Uning qism menysida quyidagi bandlar bor (7.5 - rasm):
– Panel upravleniya (Boshqarish paneli) papkasi;
– Printeri (Printerlar);


XULOSA
Ushbu kurs ishini bajarish jarayonida Operatsion Sistema haqida to’liq ma’lumotga ega bo’ldim. Operatsion Sistema turlari va ularning ishlash prinsipi haqidagi ma’lumotllar haqida kurs ishimda to’liq to’xtalib o’tdim. Operatsion sistemada ishlatiladigan qobiq dasturlar va amaliy dasturlar paketi haqida ma’lumotlarga ega bo’ldim. Windows operatsion sistemasidan tashqari UNIX operatsion sistemasi haqida ham ma’lumotlar topladim.UNIX operatsion sistema o'rnatilgan bitta kuchli server ko'p sonli foydalanuvchilarga xizmat ko'rsata oladi. Bunda faqat bitta sistema administrator kabi ishlatiladi. Sistema ko'p sonli vazifalarni bajara oladi, masalan, hisoblash serveri, tarmoq serveri, ma'lumotlar ombori serveri va boshqalar.
Kurs ishida yuqorida bildirilgan fikr muloxazalardan shunday xulosalarga kelish mumkin:

 1. Ta’lim jarayoni samaradorligini oshirish, ta’lim oluvchilarning mustahkam nazariy bilim, faoliyat, ko’nikma va malakalarini shakllantirish, ularni kasbiy mahoratga aylanishini ta’minlash maqsadida o’qitish jarayonida yangi pedagogik texnologiyadan foydalanish davr taqozosi hamda ijtimoiy zaruriyat sifatida kun tartibiga qo’yilmoqda.

 2. Ta’lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyani tadbiq etish kadrlar tayyorlashga yo’naltirilgan umumiy jarayon mazmunining sifat jihatdan o’zgarishini ta’minlaydi.

 3. Yangi pedagogik texnologiya nazariyasi g’oyalaridan foydalanish asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalash borasidagi ijtimoiy buyurtmaning bajarilish xolatining sifat ko’rsatkichiga ega bo’lishiga olib keladi.

 4. Informatika mavzularini o’qitishda nazariy, amaliy va mustaqil ish shakllari qo’llanildi.

 • o’qitishda interfaol usullarni qo’llash samarali ekanligi alohida qayd etildi va har bir mashg’ulot uchun aniq va samarali bo’lgan an’anaviy, interfaol yoki ulardan tashkil topgan metodikalar majmuasi tavsiya etildi va dars ishlanmasi shaklida amalga oshirildi.

-Informatikadan amaliy-laboratoriya mashg’ulotlarini tashkil etish va o’qitish usullariga to’xtalib, ulardan foylanish: nazariy bilimlarini mustahkamlash, mustaqil ish yuritishga o’rganish, bir xildagi topshiriqlar emas, balki oddiydan murakkabga qarab o’tish tamoyilini qo’llash, kasb sohasida uchraydigan amaliy masalalar bilan tanishish imkoniyatlarini oshiradi degan xulosalarga kelindi.
Yagona standartlarning mavjudligi, ya'ni turli naqllarida ham arxitekturasi va interfeysi yagonaligi;
Sodda va kuchli modulli foydalanuvchi interfeysining mavjudligi.
Maxsus vazifalarni hal eta oladigan utilitlar asosida murakkab tuzilmalar tashkil etish; mumkin;
Yagona va oson xizmat ko'rsatiladigan fayl sistemasining
qo'llanganligi. UNIX fayl sistemasi orqali faqat diskdagi ma'lumotlarni olish emas, balki ishchi stansiyalarga, printerlarga, tarmoqqa kirish imkoni bor;
Juda ko'p, shu jumladan, erkin ilovalarning mavjudligi. Bunga misol qilib oddiy matn muharrirlaridan tortib juda murakkab ma'lumotlar omborini boshqarish sistemalarini keltirish mumkin.
Bundan tashqari bu operatsion sistema juda kuchli operatson sitema ekanligini bildim.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Sh.Mirziyoyev «Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz». «O’zbekiston» nashriyoti 2016-yil.
2. Sh.Mirziyoyev «Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz», «O’zbekiston» nashriyoti 2017-yil.
3. I.Karimov Yuksak manaviyat-engilmas kuch.T.:«Manaviyat» 2008. 161b. 4.«O’zbekiston Respublikasida kadrlarni tayyorlash milliy dasturi»,
5. G.Polya: (1945) «Qanday qilib uni hal qilish kerak»
6. Moustakas, Klark. Evristik tadqiqotlar: Dizayn, metodika va qo'llanmalar 1990- yil.
7. Abduqodirov A.A., Hayitov A.G‘., Shodiyev R.R. ,,Axborot texnologiyalar” 8.Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik- T: - “O‘qituvchi”, 2003.-yil.
9.U. Yu. Yuldashev. R. R. Boqiev. ―,,Informatika” Toshkent 2002 yil.
10. S.S. Simonovich i dr. Prakticheskaya informatika M: - AST press 2001 g.
11. Ayupov R.X, Ismoilov S.I, Xususiy kompyuterda ishlash/ “Microsoft Word 2000 matn muxarriri” TMI, 2002-yil.
12. S.S. Qosimov, A.A. Obidov. ,,Excelda amaliy ishlar uchun qo‘llanma” “Moliya” nashriyoti.
12. V.L.Brоydо “Оfis texnikasi: bоshqarish va ish yuritish uchun” Tоshkent. ,,Mehnat” -2001 yil.
13.Xalq so‘zi. 2001 yil, 24 may. № 101 (2663). 1-sahifa.

14. Xalq so‘zi. 2002 yil, 1 iyun. № 116 (2944). 1-2-sahifa.11:19Internet saytlari:


  1. www.edu.uz;

  2. www.ziyonet.uz;

  3. www.informatika.ru;

  4. www.google.com;

  5. studylecturenotes.com;

  6. https://study.com/;

  7. https://uz.warbletoncouncil.org/;

  8. https://ru.wikipedia.org;
Download 463.22 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page