Andijon mashinasozlik InstitutiDownload 19.43 Kb.
Date07.04.2024
Size19.43 Kb.
#64004
ATV yakuniy
9

Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №1
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Gidroyuritmalarning tavsifi va ishlash tamoyili.
2. Umumtizimli avtomatlashtirish vositalarini nimalardan tashkil topgan.
3. Asinxron dvigatelning Yulduschasimon ulash sxemasini chizing.
4. Asinxron dvigatelning ulashni nechta usuli bor.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №2
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Siqilgan havo bosimini tokka o`zgartirgich.
2. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining hozirgi zamon yo`nalishlari.
3. Avtomatlashtirish texnik vositlarining klassifikatsiyasi.
4. Asinxron dvigatelning ulashni nechta usuli bor.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №3
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining hozirgi zamon yo`nalishlari.
2. Elektrogidravlik o`zgartirgichlar.
3. Asinxron dvigatelning Yulduschasimon ulash sxemasini chizing.
4. Tokni siqilgan havo bosimiga o`zgartirgich.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №4
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelni tarmoqqa kontaktor bilan ulangan sxemasi chizib tushuntirib bering.
2. Avtomatlashtirish texnik vositlarining klassifikatsiyasi.
3. Asinxron dvigatelning uchburchaksimon ulash sxemasini tushuntirib bering.
4. Asinxron dvigatelni tarmoqqa revers ulangan sxemasini chizib tushuntirib bering.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №5
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Pnevmoavtomatikaning asosiy bo`ginlari qaysilar.
2. Avtomatlashtirishning pnevmatik texnik vositalari.
3. Asinxron motorlani ishlash prinsipini tushuntirib bering.
4. Asinxron dvigatelni tarmoqqa kontaktor bilan ulangan sxemasi chizib tushuntirib bering.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №6
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelni tarmoqqa kontaktor bilan ulangan sxemasi chizib tushuntirib bering.
2. Boshqarish qurilmalarini tarkibi qanday.
3. Avtomatlashtirishning texnik vositalarini sanab o`ting.
4. Avtomatlashtirish texnik vositlarining qo`llash sohalari.
Tuzuvchi X.Xamraqulov

Andijon mashinasozlik Instituti


Билет №7
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Avtomatlashtirishning pnevmatik texnik vositalari.
2. Pnevmatik o`zgartirgichlar turlari sanab o`ting.
3. Asinxron dvigatelni tarmoqqa kontaktor bilan ulangan sxemasi chizib tushuntirib bering.
4. Avtomatlashtirishning texnik vositalarini sanab o`ting.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №8
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelning ulashni nechta usuli bor.
2. Pnevmatik o`zgartirgichlar turlari sanab o`ting.
3. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining hozirgi zamon yo`nalishlari.
4. Gidroyuritmalarning tavsifi va ishlash tamoyili.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №9
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Avtomatlashtirishning dasturiy-texnik vositalarini sanab o`ting.
2. Gidravlik rostlagichlar.
3. Avtomatlashtirishning gidravlik texnik vositalari.
4. Gidroyuritmalarning tavsifi va ishlash tamoyili.
Tuzuvchi X.Xamraqulov

Andijon mashinasozlik Instituti


Билет №10
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Avtomatlashtirishning gidravlik texnik vositalari.
2. Boshqarish qurilmalarini tarkibi qanday.
3. Gidravlik rostlagichlar.
4. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining hozirgi zamon yo`nalishlari.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №11
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Avtomatlashtirishning pnevmatik texnik vositalari.
2. Avtomatlashtirishning gidravlik texnik vositalari.
3. Pnevmogidravlik o`zgartirgichlar.
4. Asinxron dvigatelni tarmoqqa kontaktor bilan ulangan sxemasi chizib tushuntirib bering.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №12
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Pnevmoavtomatikaning asosiy bo`ginlari qaysilar.
2. Avtomatlashtirishning dasturiy-texnik vositalarini sanab o`ting.
3. Siqilgan havo bosimini tokka o`zgartirgich.
4. Elektrogidravlik o`zgartirgichlar.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №13
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Elektrogidravlik o`zgartirgichlar.
2. Asinxron dvigatelning ulashni nechta usuli bor.
3. Pnevmoavtomatikaning asosiy bo`ginlari qaysilar.
4. Asinxron elektrodvigatel tuzilishi
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №14
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelning ulashni nechta usuli bor.
2. Boshqarish qurilmalarini tarkibi qanday.
3. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining hozirgi zamon yo`nalishlari.
4. Asinxron motorlani ishlash prinsipini tushuntirib bering.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №15
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Gidroavtomatika vositalarining elementlar bazasi.
2. Asinxron dvigatelning Yulduschasimon ulash sxemasini chizing.
3. Avtomatlashtirishning gidravlik texnik vositalari.
4. Tokni siqilgan havo bosimiga o`zgartirgich.
Tuzuvchi X.Xamraqulov

Andijon mashinasozlik Instituti


Билет №16
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelning Yulduschasimon ulash sxemasini chizing.
2. Avtomatlashtirish texnik vositlarining klassifikatsiyasi.
3. Umumtizimli avtomatlashtirish vositalarini nimalardan tashkil topgan.
4. Tokni siqilgan havo bosimiga o`zgartirgich.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №17
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelning uchburchaksimon ulash sxemasini tushuntirib bering.
2. Pnevmoavtomatikaning asosiy bo`ginlari qaysilar.
3. Avtomatlashtirishning dasturiy-texnik vositalarini sanab o`ting.
4. Avtomatlashtirshning texnik vositalari iste’mol qiluvchi energiya turiga ko`ra necha turga bo`linadi.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №18
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelni tarmoqqa kontaktor bilan ulangan sxemasi chizib tushuntirib bering.
2. Gidroyuritmalarning tavsifi va ishlash tamoyili.
3. Asinxron dvigatelni tarmoqqa revers ulangan sxemasini chizib tushuntirib bering.
4. Umumtizimli avtomatlashtirish vositalarini nimalardan tashkil topgan.

Tuzuvchi X.Xamraqulov


Andijon mashinasozlik Instituti


Билет №19
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Pnevmatik o`zgartirgichlar turlari sanab o`ting.
2. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining asosiy bosqichlari.
3. Avtomatlashtirishning dasturiy-texnik vositalarini sanab o`ting.
4. Gidroavtomatika vositalarining elementlar bazasi.

Tuzuvchi X.Xamraqulov


Andijon mashinasozlik Instituti


Билет №20
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Pnevmoavtomatikaning asosiy bo`ginlari qaysilar.
2. Boshqarish qurilmalarini tarkibi qanday.
3. Gidravlik rostlagichlar.
4. Pnevmogidravlik o`zgartirgichlar.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №21
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Pnevmoavtomatikaning asosiy bo`ginlari qaysilar.
2. Gidroavtomatika vositalarining elementlar bazasi.
3.Avtomatlashtirish texnik vositlarining klassifikatsiyasi.
4. Siqilgan havo bosimini tokka o`zgartirgich.

Tuzuvchi X.Xamraqulov


Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №22
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Pnevmogidravlik o`zgartirgichlar.
2. Umumtizimli avtomatlashtirish vositalarini nimalardan tashkil topgan.
3. Pnevmoavtomatikaning asosiy bo`ginlari qaysilar.
4. Pnevmatik o`zgartirgichlar turlari sanab o`ting.

Tuzuvchi X.Xamraqulov


Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №23
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining hozirgi zamon yo`nalishlari.
2. Asinxron elektrodvigatel tuzilishi
3. Gidroavtomatika vositalarining elementlar bazasi.
4. Asinxron dvigatelni tarmoqqa revers ulangan sxemasini chizib tushuntirib bering.

Tuzuvchi X.Xamraqulov


Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №24
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Pnevmogidravlik o`zgartirgichlar.
2. Asinxron dvigatelning Yulduschasimon ulash sxemasini chizing.
3. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining hozirgi zamon yo`nalishlari.
4. Asinxron dvigatelni tarmoqqa revers ulangan sxemasini chizib tushuntirib bering.

Tuzuvchi X.Xamraqulov

Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №25
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelni tarmoqqa revers ulangan sxemasini chizib tushuntirib bering.
2. Umumtizimli avtomatlashtirish vositalarini nimalardan tashkil topgan.
3. Asinxron motorlani ishlash prinsipini tushuntirib bering.
4. Avtomatlashtirishning pnevmatik texnik vositalari.

Tuzuvchi X.Xamraqulov


Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №26
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelni tarmoqqa kontaktor bilan ulangan sxemasi chizib tushuntirib bering.
2. Avtomatlashtirishning gidravlik texnik vositalari.
3. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining hozirgi zamon yo`nalishlari.
4. Pnevmatik o`zgartirgichlar turlari sanab o`ting.

Tuzuvchi X.Xamraqulov

Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №27
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron elektrodvigatel tuzilishi
2. Gidroyuritmalarning tavsifi va ishlash tamoyili.
3. Avtomatlashtirish texnik vositlarining klassifikatsiyasi.
4. Avtomatlashtirshning texnik vositalari iste’mol qiluvchi energiya turiga ko`ra necha turga bo`linadi.

Tuzuvchi X.Xamraqulov

Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №28
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Asinxron dvigatelning uchburchaksimon ulash sxemasini tushuntirib bering.
2. Gidravlik rostlagichlar.
3. Pnevmoavtomatikaning asosiy bo`ginlari qaysilar.
4. Avtomatlashtirishning texnik vositalari rivojining asosiy bosqichlari.

Tuzuvchi X.XamraqulovAndijon mashinasozlik Instituti
Билет №29
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Avtomatlashtirshning texnik vositalari iste’mol qiluvchi energiya turiga ko`ra necha turga bo`linadi.
2. Asinxron dvigatelning Yulduschasimon ulash sxemasini chizing.
3. Asinxron motorlani ishlash prinsipini tushuntirib bering.
4. Siqilgan havo bosimini tokka o`zgartirgich.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Andijon mashinasozlik Instituti
Билет №30
Avtomatlashtirishning texnik vositalari
fanidan Yakuniy nazorat savollari
1. Avtomatlashtirish texnik vositlarining qo`llash sohalari.
2. Avtomatlashtirishning texnik vositalarini sanab o`ting.
3. Avtomatlashtirshning texnik vositalari iste’mol qiluvchi energiya turiga ko`ra necha turga bo`linadi.
4. Avtomatlashtirishning dasturiy-texnik vositalarini sanab o`ting.
Tuzuvchi X.Xamraqulov
Download 19.43 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page