Emotsiya, iroda va xarakter RejaDownload 90.41 Kb.
Page8/10
Date15.05.2024
Size90.41 Kb.
#64260
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Emotsiya va iroda xaraktar
Qat’iyat. Ma’lum maqsadni amalga oshirishda, ko’pincha uzoq, vaqt davomida irodamizga aks ta’sir qiluvchi katta qarshiliklarni va qiyinchiliklarni engishga to’g’ri keladi. Ba’zi bir qarshilik va qiyinchiliklar go’yo engib bo’lmaydigandek bo’lib ko’rinadi. Bunday hollarda kishi ba’zan qabul qilingan qarordan voz kechadi. Qiyinchiliklardan cho’chib, o’z oldiga qo’yilgan maqsaddan qaytishi mumkin. Biroq, kishi bunday hollarda boshqacha harakat qilishi ham mumkin: maqsadga erishish uchun qilinadigan harakatlarning usulini o’zgartirishi, yangi yo’llarni o’ylab topishi mumkin. Kishi kerakli natijalarni qo’lga kiritish uchun o’zining butun kuch-quvvatini to’plab, barcha qarshilik va qiyinchiliklarga qaramay, ularga bardosh berib, qabul qilingan qarorga muvofiq, uzoq vaqt davomida harakat qilaverishi mumkin. Katta qarshiliklarni engib uzoq vaqt davomida biron maqsadning payiga tushishda ko’rinadigan bunday iroda kuchiga qat’iyat, matonat deb ataladi.
Bunday yoshlarimiznnng iroda kuchlari dastavval mustaqillikni mustahkamlashga aktiv ravishda qatnashishni qizg’in sur’atda hohlaganliklarida ko’rinadi. Bu iroda kuchi mustaqillikni qishloq xo’jaligini rivojlantirishda yuksaltirish yuzasidan qo’yilgan ulug’ vazifalarni amalga oshirish yo’lida uchraydigan barcha qiyinchiliklarni engishga qaratilgan ongli qat’iylik va tayyorgarlikda namoyon bo’ladi.
Mashhur fizik Lebedev o’n yil davomida yorug’lik nurlarining qattiq jismlar hamda gazlarga bo’lgan bosim o’rgangan. Lebedev bunday uzoq yillar davomida o’rganish jarayonida belgilangan usullarni yigirma martalab o’zgartirgan va qo’yilgan masalani qoniqarli hal qilguncha tobora yangidan-yangi tajribalar o’tkazib borgan.
Er-xotin Kyurilar bir gramm radiyni tayyorlash uchun sodda, xunarmandlik sharoitida sakkiz tonna uran rudasini qayta ishlaganlar.
Har qanday faoliyatning, jumladan o’qishning ham muvaffaqiyati qat’iyatga bog’liqdir. Bilim egallash uchun qat’iyat kerak bo’lganidek, malakalar orttirish (masalan, muzika malakalari) uchun ham qat’iyat kerak.
Chidam va toqat. Maqsadlarni amalga oshirishda engishga to’g’ri keladigan qarshilik va qiyinchiliklar kishidan kuch hamda vaqt sarf qilishni talab qilibgina qolmay, balki unga, ko’pincha,Download 90.41 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page