Fayl-tashqi xaritada biror nom bilan saqlab qo’yilgan har qanday ma’lumotDownload 12.29 Kb.
Date10.11.2023
Size12.29 Kb.
#62564
Документ Microsoft Word
Документ Microsoft Word

Fayl-tashqi xaritada biror nom bilan saqlab qo’yilgan har qanday ma’lumot .
CD-ROM-kompakt disklardagi ma’lumotlarni o‘qish qurulmasi.
Dastur-malum bir vazifani bajarish uchun kompyuter beriladigan buyruqlarni chekli tartibda ketma-ketligi.
Delete-biror papka yoki fayni o’chirish uchun u avval tanlanadi va delete klavishi bosiladi. O’chirish buyrug’I qayta tasdiqlangandan keyin u obyekt nomi o’chiriladi, o’zi esa savatchaga jo’natiladi. Savatchadan ham o’chirilsa umumiy kompyuterdan o’chirilgan bo’ladi.
Download 12.29 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page