Galaxy Cup Round 3 galaxyDownload 259.82 Kb.
Date06.01.2023
Size259.82 Kb.
#60301
Yozma ish
7082434f-ee84-42a3-8636-946e2562a835 (1)


Galaxy Cup Round 3

GALAXY9-sinf
1. tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.
2. sonini 127 ga bo’lgandagi qoldiqni toping.
3. uchburchak ichida nuqta olingan. Bunda , , va bo’lsa, uchburchakka tashqi chizilgan aylana yuzini toping. (Bunda )

4. Soddalashtiring:

5. 1, 2, 3, 4, … , 2022 sonlari doskada yozilgan, Ibrohim har bir qadamda shu sonlar ichidan ixtiyoriy va ni o’chirib tashlab o’rnig a ni yozib qo’yadi. Yetarlicha qadamdan keyin doskada aynan bitta son qoldi. Shu sonni toping.

8-sinf
1. ifodaning eng kichik qiymatini toping.


2. Anvar kompyuteriga 8 xonali raqamlardan iborat kod qoʻygan edi lekin u ikkinchi, yettinchi va sakizinchi raqamlarni unutib qoʻydi. Lekin u kod uchun qoʻygan sakkiz xonali soni 5 ga va 4 ga boʻlinishini biladi. U nechta urunishda kompyuterining kodini ocha oladi?
3. MNP uchburchakning yuzi 2 ga teng boʻlsa, ABC uchburchakning yuzini toping.

4. Teng yonli trapetsiyaning asoslari 9 va 21 ga, yon tomoni esa 10 ga teng. Shu trapetsiyaning diaganali uzunligini toping.
5. Radiusi 1ga teng bo’lgan aylaga ichki chizilgan muntazam uchburchakka ichki chizilgan kvadrat yuzini toping.

7-sinf
1. Quyidagi chizmada AC, CD, DB, AB diametrli aylanalar berilgan. Bunda AC:CD:DB=1:2:3. Eng kichik yarim doira va eng katta yarim doiradan necha marta kichik?2. ifodani hisoblagandagi oxirgi raqamini toping. (Bunda , ya’ni 1 dan n gacha bo’lgan sonlar ko’paytmasi)
3. 7 ga bo’lganda 3 qoldiq, 5 ga bo’lganda 1 qoldiq, 9 ga bo’lganda 5 qoldiq qoladigan eng kichik sonning raqamlari yig’indisini toping.
4. Quyidagi chizmaga koʻra ABC uchburchakning yuzini toping.

5. Anvar kompyuteriga 8 xonali raqamlardan iborat kod qoʻygan edi lekin u ikkinchi, yettinchi va sakizinchi raqamlarni unutib qoʻydi. Lekin u kod uchun qoʻygan sakkiz xonali soni 5 ga va 4 ga boʻlinishini biladi. U nechta urunishda kompyuterining kodini ocha oladi?

6-sinf
1. Tanlash imkoniyatida faqat A va B kalitlar bo’lgan 100 talik test berilgan. Bu testning har 4-sining javobi A qolgani B. Olimjon har 3-sini B qolgan hammasini A deb belgilagan bo’lsa, U bu testdan nechtasini to’g’ri belgilagan?


2. Doniyor dadasidan 7 yil oldin uch barobar kichik edi. 5yildan keyin dadasidan ikki barobar kichik bo’lsa, Doniyor hozir necha yosh?
3. Turli xil natural sonlar uchun tenglik o’rinli bo’lsa, ning qiymatini toping.
4. O’lchamlari bo’lgan akvarium yarimi suv bilan to’la. Tomoni 20 cm bo’lgan temir kub akvariumga solinidi. Akvariumdagi suv sathi qanday ko’tarildi?

5. 4 xonali sonning 1-raqami 5 ga teng. Agar bu raqam o’chirilib sonning oxiriga qo’yilsa berilgan son 747 ga kamayadi. Berilgan sonni toping.

5-sinf
1. (1+2+3+…+11-66)*2021*2022*2023=?


2. Diyor ko’p boshli ajdarho bilan jang qildi. 1-urunishda ajdar boshlarining yarmini uzub tashlagan ekan o’rniga 3 ta bosh o’zib chiqibdi. Ikkinchi urunishda 5 ta boshni uzgan ekan 4 ta bosh o’sib chiqibdi. Va uchinchi urunishda qolgan 6 ta boshni ham uzib tashlabdi. Ajdar dastlab necha boshli bo’lgan?
3. Kvadrat shaklidagi polga rasmdagidek yuzasi 1600 bo’lgan A kvadrat shaklidagi kafel va 3 ta yuzasi 900 bo’lgan B kvadrat kafel joylashtirilgan. Bo’sh qolgan joyga nechta yuzasi 100 bo’lgan kvadratcha sig’adi?

4. Sinfda 35 nafar o’quvchi o’qiydi. O’quvchilarga matematika va ingliz tili to’garaklariga yozilsh taklif qilindi. Har bir to’garakka 12 nafardan bola ro’yxatdan o’tdi. 7 ta bola ikkala to’garakka ham a’zo bo’ldi. Nechta bola hech qaysi to’garakka azo bo’lmagan?
5. Quyidagi rebusni hal qiling va yulduzchalar ortida turgan sonlar yig’indisini toping.

Download 259.82 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page