Inhoudsopgave 1 Algemeen/missie 1


Bevordering en beheersing van de onderzoekkwaliteitDownload 1.99 Mb.
Page3/19
Date18.10.2016
Size1.99 Mb.
#540
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

3.3 Bevordering en beheersing van de onderzoekkwaliteit
De kwaliteit van het onderzoek is het afgelopen jaar vooral gestimuleerd door het verbeteren van de omstandigheden: de bibliotheek werd uitgebreid en de gehele faculteit werd gehuisvest in 4 verdiepingen van het hoofdgebouw. Hier is ook, meer dan voorheen, plaats gemaakt voor het ontvangen van gasten.

Van de oprichting van de onderzoekscholen wordt een kwaliteitsimpuls verwacht: nieuwe samenwerkingen werden aangegaan. Toch is niet de gehele kwaliteitsbewaking in handen van de onderzoekscholen gelegd: hoewel er aan twee onderzoekscholen garanties over de hoeveelheid 1e geldstroompromotieplaatsen afgegeven zijn, zal de eigen Commissie voor de Wetenschapbeoefening de projectvoorstellen voor AIO-plaatsen blijven beoordelen.


3.4 Instellingsbeleidsruimte en beleid ten aanzien van tweede en derde geld­stroom
Aangezien de faculteit de facultaire beleidsruimte heeft afgeschaft zal het aantal aio's dat gefinancieerd wordt uit de eerste geldstroom snel teruggebracht zijn tot het verplichte minimum van 12 resp. 9 voor de sector Wiskunde en de sector Informatica. Het beleid is erop gericht het aantal aio's uit de tweede en derde geldstroom te doen groeien zodat toch een bij de wetenschappelijke staf passend aantal promoties gerealiseerd kan worden.

Buiten de sector Wiskunde waren in het verslagjaar 2 post-docs en 5 research fellows, waarvan 1 KNAW-fellow en 1 gefinancieerddoor het Fonds Xi'an Giatong, aangesteld.

Binnen de sector Informatica waren 4 post-docs, waarvan 2 gedeeltelijk door NWO resp. Esprit Bra gefinancieerd, en 2 research fellows aangesteld.

Er is voor 4 post-doc plaatsen met succes een beroep gedaan op het stimulerings­fonds van het College van Bestuur voor medefinanciering.3.5 AIO-beleid
Voor elke aio wordt een opleidings- en begeleidingsprogramma opgesteld. In de meeste gevallen wordt van de faculteiten van onderzoekscholen of aio-netwerken gebruik gemaakt.

Na 1 jaar wordt serieus beoordeeld of het onderzoek tot een promotie zal kunnen leiden

Wat betreft het rendement van de promotieopleiding: in de sector wiskunde zijn in de periode 1987 - 1994 66 aio's aangesteld geweest. 56 hiervan hebben met succes een proefschrift verdedigd. De 10 overige zijn zonder promotie vertrokken: 6 hiervan zijn 4 jaar in dienst geweest, 4 zijn na 1 jaar weggegaan. In de sector Informatica waren in deze periode 38 aio's aangesteld. 27 aio's zijn gepromoveerd, 11 zijn zonder promotie vertrokken, veelal pas na 4 jaar. Door het formele beoordelingsmoment (na 1 jaar) zwaarder aan te zetten, wordt getracht het rendement van de promotieopleiding te verhogen en tegelijkertijd de kwaliteitstandaarden te handhaven. Indien de beoordeling na 1 jaar van een promovendus negatief uitvalt, mag het promotieproject met een andere kandidaat voortgezet worden (als het 1e geldstroomfinanciering betreft).

De Assistenten in Opleiding worden in de eerste 3 jaar van hun aanstelling maximaal voor 1

instructie in de week ingezet op een bij hun onderzoek verwant gebied. Het laatste jaar wordt doorgaans geheel gereserveerd voor het werken aan het proefschrift.
3.6 Verantwoording van de onderzoekinput
De kwantitatieve gegevens met betrekking tot de ingezette onderzoekcapaciteit zijn tot stand gekomen aan de hand van de geplande in te zetten capaciteit in de werkverde­ling. De opgaven in de tabellen op de volgende bladzijden betreffen netto tijdsbestedingen.
3.7 Internationale samenwerkingen
Internationale onderzoekprogramma's
- Esprit OMI project nr. 6143, Exploitation of Asynchronous Circuit Technologies (EXACT)

- Esprit Basic Research Working Group nr. 7225, Asynchronous Circuit Design

(ACID-WG)

- Esprit Basic Research project nr. 7166, Calculi and Algebras of Concurrency: Extentions, Tools and Applications (CONCUR 2)

- Esprit Basic Research project nr. 6021, Building Correct Reactive Systems (REACT)

- BRITE EURAM projekt IMAGES 2000, i.s.m. Aerospatiale SA.

Voorts wordt op individuele basis samengewerkt met tal van universiteiten en instituten.

TABEL1: Kwantitatief overzicht (voorwaardelijk gefinancierd) onderzoek.

Titel VF-programma/

Onderzoeksprogramma : Informatiesystemen 2
Indentificatienummer : TUE.INF. 303.90.26
Onderwerpontsluiting ISN : 1203, 1207, 3304
Onderwerpontsluiting NWO : P160, P170, S190
Onderwerpontsluiting NABS : N083, N076, N070, N10
Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor

Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Dissertaties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee sys­teem

I

II

III

Met

zon­der

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

BS

2,1

1,13,2

1

6

9

-

-I

10,4

0,6

1,2

12,2

3

170

20

9


Totaal


12,5


1,7


1,2


15,4


4


1
76


29


9

*) Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 1

TABEL1: Kwantitatief overzicht (voorwaardelijk gefinancierd) onderzoek.

Titel VF-programma/

Onderzoeksprogramma : Programmeren
Indentificatienummer : TUE.INF.301.90.26
Onderwerpontsluiting ISN : 1101, 1203, 3304
Onderwerpontsluiting NWO : P110
Onderwerpontsluiting NABS : N076, N070, N10
Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor
Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Disserta­ties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee systeem

I

II

III

Met

zonder

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

Inf.

11,7

1,7

0,2

13,6

2

-

-

12

20

Totaal

11,7

1,7

0,2

13,6

2

-

-

12

20*Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)

Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 1

TABEL1: Kwantitatief overzicht (voorwaardelijk gefinancierd) onderzoek.

Titel VF-programma/

Onderzoeksprogramma : Parallellisme
Indentificatienummer : TUE.INF.302.90.26
Onderwerpontsluiting ISN : 1101, 1203, 3304
Onderwerpontsluiting NWO : P110
Onderwerpontsluiting NABS : N070, N076, N077, N10
Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor
Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Disserta­ties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee systeem

I

II

III

Met

zonder

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

Inf.

7,4

0,9

4,1

12,4

2

38

8

1Totaal

7,4

0,9

4,1

12,4

2

38

8

1

* Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 1
TABEL1: Kwantitatief overzicht (voorwaardelijk gefinancierd) onderzoek.

Titel VF-programma/

Onderzoeksprogramma : Toepassingsgerichte Analyse 3
Indentificatienummer : TUE.WSK.301.90.25
Onderwerpontsluiting ISN : 1202, 1206, 2202, 2205, 2212
Onderwerpontsluiting NWO : P130, P140, P170
Onderwerpontsluiting NABS : N070, N077, N10
Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor
Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Disserta­ties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee systeem

I

II

III

Met

zonder

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

A

9,6

0,8

1,6

12,0

1

-

-

27

22B&S

2,9

1,2

0,7

4,8

1

-

-

28

9Totaal

12,5

2

2,3

16,8

2

-

-

55

31* Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 1

TABEL1: Kwantitatief overzicht (voorwaardelijk gefinancierd) onderzoek.

Titel VF-programma/

Onderzoeksprogramma : Besliskunde en Stochastiek 3
Indentificatienummer : TUE.WSK.302.90.25
Onderwerpontsluiting ISN : 1207, 1208, 1209, 1203, 1206
Onderwerpontsluiting NWO : P160
Onderwerpontsluiting NABS : N083
Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor
Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Disserta­ties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee systeem

I

II

III

Met

zonder

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

B&S

7,9

0,6

1,9

10,4

4

-

-

30

35

2Totaal

7,9

0,6

1,9

10,4

4

-

-

30

35

2

* Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 1
TABEL1: Kwantitatief overzicht (voorwaardelijk gefinancierd) onderzoek.

Titel VF-programma/

Onderzoeksprogramma : Discrete structuren 3
Indentificatienummer : TUE.WSK.303.90.25
Onderwerpontsluiting ISN : 1204, 1299 Discrete Wiskunde, 3325
Onderwerpontsluiting NWO : P110, T180
Onderwerpontsluiting NABS : N025
Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor
Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Disserta­ties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee systeem

I

II

III

Met

zonder

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

DW

7,1

2,7

0,3

10,1

4

1

-

51

2E

3,2

-

-

3,2

-

1

-

6

2Totaal

10,3

2,7

0,3

13,3

4

2

-

57

4* Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 1
TABEL III-1:Kwantitatief overzicht voorwaardelijk gefinancierd onderzoek per faculteit,

gerubriceerd naar vakgroep


Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor
Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Dissertaties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee sys­teem

I

II

III

Met

zonder

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

DW

7,1

2,7

0,3

10,1

4

1

-

51

2

-

-A

9,6

0,8

1,6

12,0

1

-

-

27

22

-

-B&S

12,9

2,9

2,6

18,4

6

-

-

64

53

2

-I

29,5

3,2

5,5

38,2

7

1

-

120

78

17

1Totaal

59,1

9,6

10,0

78,7

18

2

-

262

155

19

1* Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 4
TABEL III-2:Kwantitatief overzicht niet-voorwaardelijk gefinancierd onderzoek per faculteit, gerubriceerd naar vakgroep


Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor
Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Dissertaties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee sys­teem

I

II

III

Met

zonder

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

DW

1,4

-

-

1,4
-

3

5

-A

2,2

-

-

2,24

-

23

-B&S

1,2

-

-

1,21

1

10

-I

0,1

-

-

0,1-

-

-

3Totaal

4

-

-

4,95

4

38

3* Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 5
TABEL III-3: Kwantitatief overzicht totaal onderzoek per faculteit, gerubriceerd naar vakgroep


Onderzoekinspanning (in mj.wp.)


Output bestemd voor
Vak­groep


1

geld-stroom

2e geld-


stroom

3e geld-


stroom

Totaal


1+2+3

Wetenschappers


Vakge-


noten

Ontw.


leken
Dissertaties


Wet.publika­ties

met/zonder

referee sys­teem

I

II

III

Met

zonder

vak-

publ.popul.

publ.

Octr.*

DW

8,5

2,7

0,3

11,5

4

1

-

51

5

5

-A

11,8

0,8

1,6

14,2

1

-

-

31

22

23

-B&S

14,1

2,9

2,6

19,6

6

-

-

65

54

12

-I

29,6

3,2

5,5

38,3

7

1

-

120

78

17

4Totaal

64

9,6

10

83,6

18

2

-

267

159

57

4* Hier tevens het soort octrooi aangeven (I, II of III)


Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 6

TABEL IV: Specificatie onderzoekinspanning tweede geldstroom in mj/wp

Vakgroep

WP-2

in dienst van TUE


WP-2 in dienst van

NWO, STW, etc.

WP-2


Totaal

WP-2 omvang

onderzoekinspanning

I7

7

3,2

A1

1

0,8

DW5

5

2,7

B&S4

4

2,9

Totaal17

17

9,6

Tabellen WO t.b.v. Jaarverslag TUE 1994 - blz. 8
TABEL V-1: Derde geldstroom (globale indicatie) Wiskunde 1994
Globale indicatie van 'derden' (contractpartners, resp. instanties aan wie maatschappelijke diensten werden verleend)


'Derden'

Bedrag in kf


Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Overige Ministeries:
Ministerie van Buitenlandse Zaken


31,0


Download 1.99 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page