Jahon tarixi kafedrasiDownload 0.99 Mb.
Page6/6
Date21.05.2023
Size0.99 Mb.
#61375
1   2   3   4   5   6
Shlezgiva Golshteyn 2
Balsheviklar

Xulosa


Yuqorida bayon etilganlardan qisqacha xulosa shundan Shlezvig va Golshteyn tarixi Germaniya va umuman Yevropaning rivojlanishiga sezilarli taʻsir koʻrsatgan voqealar va burilishlarga boy. Mintaqa koʻplab oʻzgarishlarni, shu jumladan Daniya va Germaniya madaniyatlarining taʻsir davrlarini, shuningdek kuchli siyosiy va iqtisodiy notinchlikni boshdan kechirdi. Shlesvig-Golshteyn tarixining muhim qismi Germaniya imperiyasining yaratilishiga olib kelgan va mintaqaning siyosiy landshaftini shakllantirgan konstitutsiyaviy oʻzgarishlardir. Konstitutsiyaviy oʻzgarishlar va Germaniyaga qoʻshilish natijasida Shlesvig-Golshteyn iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun kuchli turtki oldi. Mintaqa dengiz savdosi va sanoatini rivojlantirishda etakchilardan biriga aylandi va taʻlim va madaniy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlarga ega boʻldi.
Biroq, Shlesvig-Golshteyn tarixi muammosiz va qiyinchiliksiz boʻlmagan. Mintaqa turli madaniy va siyosiy guruhlar oʻrtasidagi ziddiyatlarga guvoh boʻldi, bu esa katta ijtimoiy notinchlikka olib keldi. Shu bilan birga, Shlesvig-Golshteyn rivojlanishda davom etmoqda va oʻz qiyinchiliklarini engib, Yevropaning tobora muhim va qiziqarli mintaqasiga aylanmoqda.
Shunday qilib, Shlezvig va Golshteyn tarixi Germaniya tarixini va uning jahon tarixiga taʻsirini tushunishda muhim omil hisoblanadi. Mintaqa rivojlanishda davom etmoqda va Germaniya va Yevropaning iqtisodiyoti, madaniyati va taʻlimida muhim rol oʻynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati


1. Бодров А.В., Власов Н.А. Железо и кровь. Франко-германская война. СПб, 2019.
2. Ростиславлева Н.В. Россия и революция 1848 1849 гг. в Германии // Новый исторический вестник. 2001. №2.
3. История международных отношений в новое время. Ч. I. 1640-1918 гг. / Под общ. ред. Байзаковой К.И. Алма-Ата, 2005.
4.Ревякин А.В., Васильева Н.Ю. История международных отношений. В 3-х т. Т. I: От вестфальского мира до окончания Первой мировой войны. М., 2019.
5. Роотс Л.К. Шлезвиг-гольштейнский вопрос и политика европейских держав в 1863-1864.Таллин, 1957.
6.Ростиславлева Н.В. Либерал Д. Ганземан и его представления о единстве Германии // Новый исторический вестник. 2009. № 1.
7.Самсонов А. "Железом и кровью". Создание Второго рейха [Электронный ресурс]// Военное обозрение дата публикации: 19 января 2021). - URL: https://topwar.ru/179053-zhelezom-i-krovju-sozdanie-vtorogo-rejha.html (дата обращения. 05.01.2022).


1 2. Ростиславлева Н.В. Россия и революция 1848 1849 гг. в Германии // Новый исторический вестник. 2001. №2. С. 254-262 с.2 Бодров А.В., Власов Н.А. Железо и кровь. Франко-германская война. СПб, 2019. 544 с.EDN:3 2. Ростиславлева Н.В. Россия и революция 1848 1849 гг. в Германии // Новый исторический вестник. 2001. №2. С. 254-262 с.4 2. Ростиславлева Н.В. Россия и революция 1848 1849 гг. в Германии // Новый исторический вестник. 2001. №2. С. 254-262 с.5 2. Ростиславлева Н.В. Россия и революция 1848 1849 гг. в Германии // Новый исторический вестник. 2001. №2. С. 254-262 с.6 Ревякин А.В., Васильева Н.Ю. История международных отношений. В 3-х т. Т. I: От вестфальского мира до окончания Первой мировой войны. М., 2019. 400 с.7История международных отношений в новое время. Ч. I. 1640-1918 гг. / Под общ. ред. Байзаковой К.И. Алма-Ата, 2005.8 Роотс Л.К. Шлезвиг-гольштейнский вопрос и политика европейских держав в 1863-1864.Таллин, 1957. 241 с.

9 Ревякин А.В., Васильева Н.Ю. История международных отношений. В 3-х т. Т. I: От вестфальского мира до окончания Первой мировой войны. М., 2019. 400 с.10 Самсонов А. "Железом и кровью". Создание Второго рейха [Электронный ресурс]// Военное обозрение дата публикации: 19 января 2021). - URL: https://topwar.ru/179053-zhelezom-i-krovju-sozdanie-vtorogo-rejha.html (дата обращения. 05.01.2022).11 6.Ростиславлева Н.В. Либерал Д. Ганземан и его представления о единстве Германии // Новый исторический вестник. 2009. № 1. С. 38-45.12 Роотс Л.К. Шлезвиг-гольштейнский вопрос и политика европейских держав в 1863-1864.Таллин, 1957. 241 с.13 Ревякин А.В., Васильева Н.Ю. История международных отношений. В 3-х т. Т. I: От вестфальского мира до окончания Первой мировой войны. М., 2019. 400 с.14История международных отношений в новое время. Ч. I. 1640-1918 гг. / Под общ. ред. Байзаковой К.И. Алма-Ата, 2005.
Download 0.99 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page