Julia je programski jezik visoke razine. Pomoću nje smo zadani matematički zadatak riješili I prikazali ga grafički. Koristili smo Pluto okruženje kako bismo napisali programski kodDownload 74.62 Kb.
Date22.06.2023
Size74.62 Kb.
#61583
julia

Julia je programski jezik visoke razine. Pomoću nje smo zadani matematički zadatak riješili i prikazali ga grafički. Koristili smo Pluto okruženje kako bismo napisali programski kod. Koristeći paket Plots nacrtali smo grafove, a funkcijama integriranim u Juliji smo obavili matematičke operacije potrebne za rješavanje zadatka. Na slici () prikazani su grafovi i kod pomoću kojeg su nacrtani.

Download 74.62 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page