Kirisiw Izertlewdiń aktuallıǵıDownload 75.07 Kb.
Page4/6
Date19.06.2024
Size75.07 Kb.
#64411
1   2   3   4   5   6
perevod qq
Izertlew basqıshları
Birinshi basqısh (2015-2016 jıllar ) - izertlew mashqalası boyınsha materiallar toplandi hám sistemalastırıldı, ilimiy apparatlar anıqlandi, pedagogika joqarı oqıw orınlarınıń aldıńǵı tájiriybeleri toplandi, talqılaw etildi hám ulıwmalastırildi, tájiriybe-sınaq jumısları programması tayarlandi, ilimiy jumıslar shańaraqtıń qáliplesiwi, qádiriyat, etikalıq qádiriyatlar hám ádebiyatlar úyrenildi.
Ekinshi basqısh (2016 -2017 jıllar ) - pedagogika joqarı oqıw orınları studentleriniń shańaraq hám etikalıq qádiriyatların qáliplestiriw máseleleri boyınsha jergilikli hám shet el ilimpazlardıń psixologiyalıq -pedagogikalıq ideyaları ayırmashılıq etildi. Empirik materiallar tóplanǵan, ilimiy studentler shańaraǵı etikalıq maǵlıwmatlar ulıwmalastırildi, qádiriyatlardı qáliplestiriwdiń teoriyalıq hám stilistik tiykarları anıqlandi, izertlewdiń tiykarǵı ideyaları hám nátiyjeleri tekserildi.
Úshinshi basqıshda (2017-2018-jıllar ) - pedagogika joqarı tálim mákemeleri studentleriniń shańaraq hám etikalıq qádiriyatların qáliplestiriw boyınsha fakultativ kurs programması, oqıw shınıǵıwları kompleksi tayarlandi hám ámeliyatqa engizildi, dissertatsiya izertlewi rásmiylestirildi.juwmaqlandi.
Izertlewdiń ilimiy jańalıǵı hám teoriyalıq áhmiyeti tómendegilerden ibarat : 1. Joqarı oqıw orınları studentleriniń shańaraq hám etikalıq
qádiriyatların qáliplestiriwge teoriyalıq -metodikalıq jantasıw tiykarları belgilendi.
2. “Shańaraqqa tiyisli-etikalıq qádiriyatlar” túsiniginiń mazmunı oydinlashtirildi, dúzilisi anıqlanadı ;
3. Joqarı pedagogikalıq tálim mákemeleri studentleriniń shańaraq hám etikalıq qádiriyatların qáliplestiriwdiń strukturalıq -funksional modeli jaratılıp, onıń ólshewleri, kórsetkishleri hám dárejeleri belgilendi.
4. Pedagogika joqarı tálim mákemeleri studentleriniń shańaraq hám ruwxıy -etikalıq qádiriyatların qáliplestiriw metodikası jaratıldı, metodikadıń natiyjeliligi tekserildi hám ilimiy-stilistik usınıslar tayarlandi.
Izertlew jumısınıń ámeliy áhmiyeti: Pedagogika joqarı oqıw orınları studentlerinde shańaraq hám etikalıq qádiriyatlardı qáliplestiriw metodologiyasi tuzildi hám natiyjeliligi ámeliyatda sınap ko'rildi. Olar:
- “Zamanagóy shańaraq qádiriyatlari” dep atalǵan fakultativ kurs programması islep shıǵıldı.
- " Shańaraqlıq turmısqa tayarlıq boyınsha psixologiyalıq treninglar" kompleksi tayarlandi.
" Shańaraq hám studentlerdiń etikalıq qádiriyatların qáliplestiriw tiykarlari” atlı oqıw -stilistik qural tayarlandi.
Usınıs etilgen qorǵaw principlerı:- pedagogika joqarı oqıw orınları studentleriniń shańaraqqa tiyisli-etikalıq qádiriyatların qáliplestiriw qásiyetleriniń teoriyalıq -stilistik tiykarların, hákisiologik tiykarların, social -gumanistik tiykarların, sistemalı -strukturalıq tiykarların, operativ tiykarların anıqlawda., mádeniyatshunoslik tiykarları belgilenedi. Shańaraq máselelerin úyreniw ushın tiykarlardıń áhmiyeti shańaraqtı insaniyat tárepinen jaratılǵan qádiriyat retinde kórip shıǵıwǵa, qádiriyattıń haqıyqıy tabısı jáne onıń keyingi qáliplesiwin túsiniwge, shańaraqtı pedagogika daǵı social - mádeniy zárúrli hádiyse retinde kórip shıǵıwǵa múmkinshilik beredi., onı turaqlı rawajlanıp atırǵan jámiyet retinde kórsetiw, shańaraqtı sub'ektiv qádiriyat retinde kórip shıǵıw.
- " shańaraqqa tiyisli-etikalıq qádiriyatlar" kóp mánisli túsinik retinde qaralib, ol insannıń ómiriniń mánisin quraytuǵın etikalıq minez-qulıq kompleksinen ibarat ulıwma principler retinde belgilenedi, bul bolsa adamlardıń bir maqsetke ıseniwine, óz-ara qatnaslarına tiykarlanadı. shańaraq aǵzaları sociallashuv procesi arqalı turmıs tájiriybesi dawamında qáliplesedi.
Oqıwshılardıń shańaraqtı qádiriyat retinde aqıl etiwi shańaraq aǵzaları menen qatnaslardaǵı mútajliklerdi ámelge asıriw, onıń aǵzası retinde isenim sezimi, shańaraqqa tiyisli qádiriyatlarǵa muwapıq háreket qılıw qálewi, shańaraqqa tiyisli qatnaslarda birgeliktegi bos waqıttan qaniqish, turaqlı minez-qulıq menen xarakterlenedi..
- pedagogika joqarı tálim mákemeleri studentleriniń shańaraq hám etikalıq qádiriyatların qáliplestiriw mazmunı strukturalıq -funksional modellestiriw tiykarında túsiniledi hám tán alıw etiledi. Dinamikalıq pedagogikalıq sistema retinde onıń blokları (teoriyalıq -stilistik, shólkemlestirilgen- ámeliy, kriterya -baha ), strukturalıq bólimleri (motivatsion-maqsetli, refleksiv-aktiv, bahalaw - juwmaqlawshı ), ólshewleri (dúnyaǵa qaraw, háreket, bilim-tárbiyalıq ) kompleksti quraydı. kórsetkishler boyınsha hám olardıń dárejelerine (tómen, orta, joqarı ) muwapıq ámelge asıriladı.
- pedagogika joqarı oqıw orınları studentleriniń shańaraq hám etikalıq qádiriyatların qáliplestiriw metodikasınıń natiyjeliligi (tańlaw stul programması, psixologiyalıq treninglar gruppası, oqıw -stilistik qural ) hám ámeliy-eksperimental nátiyjeler.

Download 75.07 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page