Kurs ishi mavzu zamonaviy trikotaj tikuv korxonalarida erkaklar kiyimini tikish jarayoni ketma-ketlik tahlili


Trikotaj matolarining to`qilish turlariDownload 2.7 Mb.
Page8/13
Date20.06.2024
Size2.7 Mb.
#64419
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Kurs ishi madina opa
Betlik, Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti mate
2.2 Trikotaj matolarining to`qilish turlari.
1) Aralashgan to’qilish– bu turli xildagi to’qilish larni turli shakldagi elementar bo’g’imlar bilan birga to’qilishidir. Kombinatsiyalashgan to’qilishda bir yoki bir nechta komponentlarni birgalikda to’qilishi turli xil bir tekisdagi, mayda va yirik gulli trikotaj polotnolarini ishlab chiqish uchun asos bo’la oladi.
Kombinatsiyalashgan to’qilmalarga ko’ndalangiga to’qilgan – pike, vali, reps, asosto’qilmalarga – zanjir–sukno, zanjir–sharme, triko–sukno va b. kiradi.
Kombinatsiyalashgan ko’ndalangigato’qilgan to’qilmalardan ustki trikotajni ishlab chiqarishida pike eng ko’p qo’llaniladi.
Pike to’qilmasi – bu chala lastik 1+1 ni to’lmagan gladь ustiga joylash yo’li bilan hosil qilingan ikki marotalab ko’ndalangiga to’qilgan to’qima.

. Pike to’qilmasi

2) Interlok yoki ikkilangan lastik nomli trikotaj to’qilmasida (1.5–rasm) ikkita bir–biri ustiga joylashtirilgan lastiklar qo’shilgan. Lastiklardan bittasining petlyali ustunchalari boshqa lastikni petlyali ustunchalarining qarama–qarshisida teskari tomoniga qaragan holda joylashadi, buning natijasida trikotajning o’ng va teskari tomonlari bir xil bo’lib, o’ng petlyalardan hosil bo’ladi. Interlokli to’qilishni petlyali bitta qatorini to’qish uchun, ikkita ipli ikkita petlya hosil tizim kerak bo’ladi. Interlok to’qilish polotnolarning o’ziga xosligiustki yuzasining zastilistaya va yeyilishga o’ta chidamliligidan iborat. Interlok to’qilish polotnosi lastik to’qilish polotnosiga nisbatan yuqori egiluvchanlik, kam cho’zilish va yaxshi issiq saqlash kabi xususiyatlarga ega. Uning tashqi ko’rinishi chiroyli bo’lib, ichki va ustki kiyimlarni ishlab chiqishda keng qo’llaniladi.


. Dvulastik – interlok


3) Trikotajning hosil qilinish usuliga ko’ra har bir sinfda to’qilishlar ko’ndalangiga va asos bo’ylab to’qilishga bo’linadi, ular esa, o’z navbatida, bittali va qo’shaloqqa ajratiladi. Asosiy to’qimalar sinfi. Bosh kundalangiga to’qilmalarga tagdo’zi to’qish (gladь), lastik va ters tomonli (iznanochniy) trikotaj, asos bo’ylab to’qilmalarga esa triko, zanjir, atlas, lastikli triko hamda lastikli atlas kiradi.

Glad – bu kundalangiga bir qavatli to’qilish 1.6–rasm. Glad to’qilish: a – o’ng tomonining tashqi ko’rinishi va sxemasi; b – shuning o’zi teskari tomoni uchun; v – grafik
Glad o’ng tomoni igna yoychalar va cho’zilgan petlyalar ustidan to’qilgan chiziqli xalqalardan iborat bo’ladi. SHuning uchun o’ng tomoni bir tekisda, polotno bo’ylab joylashgan va yaqqol ko’rinib turadigan petlyalardan iborat. Gladning ters tomoni nina yoychalar va cho’zilgan petlyalardan iborat bo’lgani uchun, ko’ndalangiga yo’l–yo’l ko’rinishda bo’ladi.
Glad to’qish yo’nalishi bo’ylab va teskarisiga oson chuvalanadi. Tagdo’zi usulida to’qilgan trikotaj polotnosining chetlariburalib qoladi, petlyali ustuncha liniyasi bo’ylab – terstomonga, petlyali qator liniyasi bo’ylab esa o’ng tomoniga. Bu polotno chetiga yaqin joylashgan petlyalarda ichki zo’riqishning teng emasligiga bog’liq. Trikotajning buraluvchanligi uni bichish, tikish va pardozlashda ayrim qiyinchiliklarga olib keladi. Tagdo’zi usulida to’qilgan trikotaj sport, ichki va ustki kiyimlarni ishlab chiqishda keng qo’llaniladi.
4) Futer to’qilishlar (1.7,a–rasm) gruntga ters tomondan qistirma (futerli) ipni qo’shib to’qish yo’li bilan hosil qilinadi. Grunt sifatida ko’ndalang va asosto’qish to’qilmalardan foydalaniladi. Qistirma iplari petlyalarni hosil qilmaydi va gruntga petlyalarni cho’zib to’qish bilan biriktiriladi. Qistirma iplari sifatida trikotajning ters tomonida zich tuklarni hosil qilish uchun yuqori chiziqli zichlikka ega iplardan foydalaniladi. Futerlangan to’qilmali trikotaj ichki, sport va bolalar kiyimlarini ishlab chiqishda keng qo’llaniladi.

Download 2.7 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page