Mavzu: Filtirlash jarayoni va dastgohlari


Sanoatda filtrlashdan so'ng quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:1) cho'kmani yuvish; 2) cho'kmani oddiy havo (yoki inert gazlar) yordamida dudlash; 3) cho'kmani issiq havo yordamida quritishDownload 267.5 Kb.
Page3/5
Date22.06.2024
Size267.5 Kb.
#64427
1   2   3   4   5
Filtirlash jarayoni va dastgohlari

Sanoatda filtrlashdan so'ng quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:1) cho'kmani yuvish; 2) cho'kmani oddiy havo (yoki inert gazlar) yordamida dudlash; 3) cho'kmani issiq havo yordamida quritish.

  • Sanoatda filtrlashdan so'ng quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi:1) cho'kmani yuvish; 2) cho'kmani oddiy havo (yoki inert gazlar) yordamida dudlash; 3) cho'kmani issiq havo yordamida quritish.
  • Filtrlash jarayoni uch xil rejimda olib boriladi: 1) doimiy o'zgarmas bosimlar farki bilan filtrlash
  • 2) doimiy filtrlash tezligi bilan filtrlash
  • 3) bir vaqtning o'zida bosimlar farqi va filtrlash tezligi o'zgarib turgan holatda filtrlash.

O'zgarmas bosimlar farqi ta'sirida cho'kma qatlami hosil qilish yo'li bilan filtrlash jarayonining modelini ko'rib chiqamiz.

  • O'zgarmas bosimlar farqi ta'sirida cho'kma qatlami hosil qilish yo'li bilan filtrlash jarayonining modelini ko'rib chiqamiz.
  • Filtlash jarayonining sxemasi.

Kimyo va oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan filtrlar tozalanishi kerak bo'lgan muhitining xili, ishlash prinsiplari, filtr to'siqlarning turiga va ish bosimlarning miqdoriga qarab bir necha turga bo'linadi.

  • Kimyo va oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan filtrlar tozalanishi kerak bo'lgan muhitining xili, ishlash prinsiplari, filtr to'siqlarning turiga va ish bosimlarning miqdoriga qarab bir necha turga bo'linadi.
  • Texnologiya maqsadlariga ko'ra filtrlash qurilmalari ikki turga bo'linadi: 1) suyukliklarni va 2) gazlarni tozalash filtrlari.

Bosim ostida ishlaydigan filtrlar bir necha turga ya'ni gidrostatik bosim, nasos yoki kompressor yordamida hosil qilinadigan bosim, siyraklanish (vakuum) va markazdan qochma kuch ta'sirida hosil bo'lgan bosimlar ta'sirida (ostida) ishlaydigan qurilmalarga bo'linadi.

  • Bosim ostida ishlaydigan filtrlar bir necha turga ya'ni gidrostatik bosim, nasos yoki kompressor yordamida hosil qilinadigan bosim, siyraklanish (vakuum) va markazdan qochma kuch ta'sirida hosil bo'lgan bosimlar ta'sirida (ostida) ishlaydigan qurilmalarga bo'linadi.

Download 267.5 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page