Mavzu: Filtirlash jarayoni va dastgohlari


Filtrlash qurilmalari filtrlovchi to'siqlarning xiliga qarab donasimon materiallar, har xil gazlamalar va qattiq materiallar (masalan, keramik jismlar, to'rlar) bilan ishlaydigan filtrlarga bo'linadiDownload 267.5 Kb.
Page4/5
Date22.06.2024
Size267.5 Kb.
#64427
1   2   3   4   5
Filtirlash jarayoni va dastgohlari

Filtrlash qurilmalari filtrlovchi to'siqlarning xiliga qarab donasimon materiallar, har xil gazlamalar va qattiq materiallar (masalan, keramik jismlar, to'rlar) bilan ishlaydigan filtrlarga bo'linadi.

  • Filtrlash qurilmalari filtrlovchi to'siqlarning xiliga qarab donasimon materiallar, har xil gazlamalar va qattiq materiallar (masalan, keramik jismlar, to'rlar) bilan ishlaydigan filtrlarga bo'linadi.
  • Barcha turdagi filtrlovchi qurilmalar filtrlash yuzasining harakatiga qarab ikki xil bo'ladi:
    • Harakatsiz filtrlash yuzasiga ega bo'lgan filtrlar (donasimon to'siqli filtrlar, ramali va kamerali filtr presslar).
    • Harakatli filtrlash yuzasiga ega bo'lgan filtrlar (barabanli vakuum filtrlar, diskli va lentali filtrlar).

Bundan tashqari filtrlar ishlash rejimiga ko'ra davriy va uzluksiz ishlaydigan bo'ladi. Harakatsiz filtrlari yuzasiga ega bo'lgan filtrlar davriy ishlaydi. Harakatli filtrlash yuzasiga ega bo'lgan filtrlar esa uzluksiz ishlaydi.

  • Bundan tashqari filtrlar ishlash rejimiga ko'ra davriy va uzluksiz ishlaydigan bo'ladi. Harakatsiz filtrlari yuzasiga ega bo'lgan filtrlar davriy ishlaydi. Harakatli filtrlash yuzasiga ega bo'lgan filtrlar esa uzluksiz ishlaydi.
  • Davriy ishlaydigan ramali filtr-presslar sanoatda keng qo'llaniladi, chunki bunday qurilmalar oddiy tuzilishga ega va ularni yuqori bosimda ishlatish mumkin (odatda

Filtr pressning ishlashi quyidagicha: Dastlab suspenziya kanalcha orqali ramaning ichiga kirib, filtrlovchi materialdan o'tadi, so'ngra yuzasidagi ariqchalar orqali pastga tushadi. Filtrat plitaning pastki qismida joylashgan kanalcha orqali chiqib, umumiy tarnovga tushadi. Ramaning ichki qismi cho'kma bilan to'lganda, suspenziya berish to'xtatiladi.

  • Filtr pressning ishlashi quyidagicha: Dastlab suspenziya kanalcha orqali ramaning ichiga kirib, filtrlovchi materialdan o'tadi, so'ngra yuzasidagi ariqchalar orqali pastga tushadi. Filtrat plitaning pastki qismida joylashgan kanalcha orqali chiqib, umumiy tarnovga tushadi. Ramaning ichki qismi cho'kma bilan to'lganda, suspenziya berish to'xtatiladi.

Download 267.5 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page