Mavzu: Jondor tuman toponomikasi. Reja


Foydalanilgan adabiyotlarDownload 53.16 Kb.
Page11/11
Date21.07.2022
Size53.16 Kb.
#59218
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Maruf.E
Foydalanilgan adabiyotlar:
1To’rayev.<>
2 OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

  1. Abu Bakr Muhammad ibn Jaʼfar Narshaxiy, Buxoro tarixi, T.1966, 1993;

  2. Muhammadjonov A. R., Odilov probleme izucheniya srednevekovogo goroda sredney Azii, T., 1988;

  3. Raskopki v Paykende v 2001 godu, Sankt-Peterburg, 2002.

  4. W.W.W. Vikependiya

  5. Xoʻjayev A. Buyuk Ipak yoʻli: munosabatlar va taqdirlar. – Toshkent:

  6. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 5 jildli.

9Ikkinchi jild. – Toshkent:
10 Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.- B. 105.
11 Ibn Havqal. Kitob surat al-ard / Arab tilidan tarjima va izohlar muallifi tarix fanlari doktori, professor Sh.S. Kamoliddin. –Toshkent:1 1Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 5 jildli. Ikkinchi jild. – Toshkent: Oʻzbekiston
milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.- B. 105.
2 Ibn Havqal. Kitob surat al-ard / Arab tilidan tarjima va izohlar muallifi tarix
fanlari doktori, professor Sh.S. Kamoliddin. –Toshkent: Oʻzbekiston milliy
ensiklopediyasi Davlat nashriyoti, 2011. – B. 45.

2  Tursunov M., Jondor va jondorliklar, Buxoro, 1995.

3 Xoʻjayev A. Buyuk Ipak yoʻli: munosabatlar va taqdirlar. – Toshkent:
Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. – B.220.

4 Mahmud Koshgʻariy. Devonu lugʻati-t-turk / Solih Mutallibov tarjimasi asosida
nashrga tayyorlovchi Qosimjon Sodiqov. – Toshkent: Gʻafur Gʻulom nashriyot-matbaa
ijodiy uyi, 2017.

  • 5Abu Bakr Muhammad ibn Jaʼfar Narshaxiy, Buxoro tarixi, T., 1966, 1993; Muhammadjonov A. R., Odilov Sh. T., Mirzaxmedov J.K., Semenov G.L., Gorodishe Paykend. K probleme izucheniya srednevekovogo goroda sredney Azii, T., 1988; Raskopki v Paykende v 2001 godu, Sankt-Peterburg, 2002.
  • 6 Abu Bakr Muhammad ibn Jaʼfar Narshaxiy, Buxoro tarixi, T., 1966, 1993; Muhammadjonov A. R., Odilov probleme izucheniya srednevekovogo goroda sredney Azii, T., 1988; Raskopki v Paykende v 2001 godu, Sankt-Peterburg, 2002.
    1. 7 OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
8 To’rayev.F <> 112-113 bet.

9 W.W.W. Vikipendiya.

Download 53.16 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
The database is protected by copyright ©ininet.org 2022
send message

    Main page