Meva Kartoshka, sabzavot yig’ishtirish mashinalariDownload 2.28 Mb.
Page1/5
Date20.11.2023
Size2.28 Mb.
#62650
  1   2   3   4   5
Ozuqa yig’ishtirish mashinalari va ularga innovatsion yechimlarni oʻrganish

Ozuqa yig’ishtirish mashinalari va ularga innovatsion yechimlarni oʻrganish

Respublikamiz xalqining farovonligini oshirishda qishloq-xo’jalik ishlab chiqarishning, jumladan, meva- sabzavot mahsulotlarini etishtiruvchi sohalarning urni alohidadir, Bu soha aholini sifatli mahsulot bilan ta'minlabgina qolmasdan sanoatni xorn ashyo bilan ta'minlashda ham faol ishtirok etadi.

Respublikamiz xalqining farovonligini oshirishda qishloq-xo’jalik ishlab chiqarishning, jumladan, meva- sabzavot mahsulotlarini etishtiruvchi sohalarning urni alohidadir, Bu soha aholini sifatli mahsulot bilan ta'minlabgina qolmasdan sanoatni xorn ashyo bilan ta'minlashda ham faol ishtirok etadi.

Etilgan kartoshkani mexanizasiya vositalari yordamida yigib olishida kartoshka palak va tuproqdan yaxshi tozalangan bo’lishi, kesilgan va' ezilgan kartoshka tuganaklari 5% dan oshmasligi kerak. Odatda kartoshka palagini yig'ib olishda bunker bilan jihozlangan KIR-1,5 B yoki UBD-3 rusumli mashinalar qo’llaniladi. o’rilgan palak maydalanib bunkerga yig'ib olinadi. Kartoshkanig yig'ib olishda kartoshka kovlagichlar yoki kamboyinlar ishlatilishi mumkin.

Kovlagichlar bilan ishlaganda tuganaklar joylashgan chuqurlikda, tuproq qatlamini qirqib olib, silkitish, zarb berish, chuzish yoki siqish bilan kesaklarai maydalaydi, elaydi, tugunaklarni dala betiga tashlab ketadi, Tugunaklarni kulda terib oladi. Kamboyinlar bilan ishlaganda kartoshkalarni palakdan va tuproqdan ajratib olib, bunkerga yig'adi va transportyor vositasiga to’kib beradi. Kartoshkani kovlashda KTN-2M, KST-1,4, UKV-2, KTN- 1A va boshqa rusumli kartoshka kovlagichlar ishlatilishi mumkin. Bu kovlagichlar MTZ-80/82 traktorlari bilan yarim tirkama holatda' agregatlanib. Quvvat olish validan kardonli va zanjirli uzatmalar orqali harakat olib ishlaydi. o’ziyurar kartoshka kovlagich-yuklagich KSK-4-1 bir o’tishda to’rt Cfatorda kartoshka joylashgan qatlamni kesib asosiy elevatorga uzatadi. Kartoshka elevatorlardai o’tib, palakdan, kesaklardan tozalariadi va to’kuvchi trasportyor orqali yonida ketayotgan trasportyor vositasiga o’tkazib beriladi,


Download 2.28 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page