Mustaqil ish


jadval Bozorlarni turlari, tovaroqimlari va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari bo'yicha segmentlarga bo'lishDownload 0.56 Mb.
Page7/8
Date17.02.2024
Size0.56 Mb.
#63576
1   2   3   4   5   6   7   8
1476211201 65362
abbosning maqolasi
jadval
Bozorlarni turlari, tovaroqimlari va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari bo'yicha segmentlarga bo'lishBozor turlarining
UEKpf2

UEKpf3

ko'rsatkichlari

1.Taklif bozori

Tm

T212

T313

2. Talab bozori

T121

T122

T223

3. Muvozanat bozori

T331

T332

T133

4.Aralash bozor

T141

T342

T143

Jadvalda UEKpf > UEKpf1 > UEKpf2; UEKpf3 - chegaraviy daraja; ye331 -UEKpf raqobatbardoshlik koeffitsientiga ega muvozanat bozori segmentida sotiladigan (3) navli tovarning hajmi.


Bu jadval qaysi bozordan ketish va qaysinisiga mustahkam o'rnashib olish maqsadga muvofiqligi haqida qarorlar qabul qilish uchun yetarlicha axborotlar beradi. Masalan, korxonaga T313, T222, T133, T143 tovarlar hajmlari va navlariga ega taklif, talab, muvozanat va aralash bozorlardan ketish foydalidir. Chunki ular uning uchun raqobatbardosh emaslar. Shuning bilan bir vaqtda bo'shagan resurslarni UEKpf1 va UEKpf koeffitsientlariga ega segmentlarga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. (UERf) bozorlaridan foydalanishning samaradorligi darajasi quyidagicha belgilanadi:
T 11 + T12 + T22 + T31 + T32 + T41 + T43.
UERf = T1 + T2 + T3
bu yerda, T1, T2, T3 - tovarlar ishlab chiqarishning hajmlari va navlari; T11 T12 va h.k. T43gacha - UEKpf va UEkpf2 segmentlaridagi tovarlar.
Ushbu formuladan ko'rinib turibdiki, agar korxona raqobat-bardoshlikning chegaraviy darajasidagi tovarlarga ega bo'lmasa eng katta samaradorlikka erishadi.
Ammo quyidagi savol aniqlanmay qoladi: uning raqobat-bardoshligini haqiqiy oshirilishi uchun salohiyatda qanday o'zgarishlarni qilish afzalroq? Buning uchun когхо na salohiyati tarkibiy o'zgarishlarini baholash zarur, uni quyidagi jadvaldan olish mumkin.

Download 0.56 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page