Ogólna klasyfikacja metali I ich stopów


Stale stopowe drobnoziarniste spawanie. Granica składu chemicz- nego między stalami jakościowymi i specjalnymiDownload 415.51 Kb.
Page3/3
Date23.01.2023
Size415.51 Kb.
#60433
1   2   3
Ogólna klasyfikacja metali i ich stopów 2022 11 07 opracowanie na podstawie materialow z internetu
Fanuc Gcode All mill lathe
Stale stopowe drobnoziarniste spawanie. Granica składu chemicz-
nego między stalami jakościowymi i specjalnymi.

Stal stopową dzieli się według jakości, własności i zastosowania na
dwie klasy:

1) stale stopowe jakościowe – są to stale, które klasyfikuje się podobnie jak stale niestopowe jakościowe z uwzględnieniem zwiększenia zawartości pierwiastków powyżej wartości granicznych podanych w tablicy z zawartością graniczną pierwiastków. Wyroby ze stali stopowych nie są przeznaczone do ulepszania cieplnego ani do utwardzania powierzchniowego.

- stale elektrotechniczne zawierające jako pierwiastki stopowe jedynie krzem i
aluminium, o specjalnych wymaganiach w zakresie ograniczonej stratności
magnetycznej i określonej indukcji magnetycznej.
- stale stopowe na szyny, grodzice lekkie, łuki na obudowy górnicze
- stale stopowe na wyroby płaskie walcowane na zimno lub na gorąco, stosowane do dalszej trudniejszej obróbki na zimno.
- stale stopowe z zawartości miedzi gdzie miedz stanowi tylko pierwiastek stopów
2) stale stopowe specjalne – są to stale, którym poprzez dokładne regulowanie składu chemicznego oraz regulowaniem procesem wytwarzania, nadaje się zróżnicowane właściwości przetwórcze oraz użytkowe. Obejmują one wszystkie gatunki stali, które nie zostały ujęte w klasie stali nierdzewnych oraz stopowych jakościowych.

Stale stopowe specjalne dzieli się w następujący sposób:

- stale maszynowe;


- stale na urządzenia ciśnieniowe;
- stale konstrukcyjne;
- stale szybkotnące;
- stale narzędziowe stopowe;
- stale na łożyska toczne;
- stale o szczególnych własnościach fizycznych:
Stale nierdzewne według własności i zastosowania dzieli się na:
- stale odporne na korozje;
- stale żaroodporne;
- stale odporne na pełzanie, określane także jako żarowytrzymałe;© Copyright by S. Szewczyk, Lublin University of Technology, 2011

Download 415.51 Kb.

Share with your friends:
1   2   3
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page