«Ona tili» 5-sinf sana: Sinf: Mavzu: til-ijtimoiy hodisa darsning maqsadiDownload 1.87 Mb.
Page370/371
Date15.05.2023
Size1.87 Mb.
#61343
1   ...   363   364   365   366   367   368   369   370   371
5-sinf-ona-tili-yillik-dars-ishlanma
Dars uslubi: an’anaviy, noan’anaviy (tagiga chizilsin)
Dars jihozi: Darslik, kompyuter, tarqatma materiallar, ko’rgazmali qurollar...
Dars shiori: Tilga ixtiyorsiz, elga e’tiborsiz (A.Navoiy)
Foydalaniladigan adabiyotlar:
1) «Ona tili» 7-sinf uchun darslik.
I. Darsning borishi:
a) salomlashish
b) navbatchilik hisoboti, sinf tozaligi va davomatni nazorat qilish
c) kirish suhbati, o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish
II. O’tgan mavzuni so’rash.
a) individual - tarqatma materiallar, kartochka.
b) Frontal (guruh bilan ishlash)
ASOSIY ATAMALAR LUG‘ATI


Aniqlovchi - hokim bo‘lakdan anglashilgan predmetning belgisini yoki uning kimga qarashli ekanligini bildiruvchi bo‘lak.
Atama - ilm-fan, texnika, san'atga oid bir ma'noli so‘z.
Buyruq gap - buyurish, da'vat qilish mazmunini bildiruvchi gap.
Darak gap - xabar, darak mazmunini bildiruvchi gap.
Dialog- ikki kishi o‘rtasidagi suhbat.
Ega - kesimga bog‘lanib, kim?, nima?, qayer? so‘roqlari-ga javob bo‘luvchi bosh bo‘lak.
Fonetika - nutqning tovush tizimini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi.
Gap- ohang va fikr tugalligiga ega bo‘lib, kesimlik shakl-lari orqali ifodalanuvchi so‘z yoki so‘zlar qo‘shilmasi.
Graflka - yozma nutqning harflar tizimini o‘rganuvchi tilshu­noslik bo‘limi.
Harf - tovushning yozuvdagi ifodasi.
Hol - kesimga bog‘lanib, uning belgisini bildiruvchi bo‘lak.
Ibora - ma'nosi bir so‘zga teng keladigan ko‘chma ma'no-dagi so‘zlar qo‘shilmasi.
Istak gap - istak, xohish mazmunini bildiruvchi gap.
Juft so‘z - bir-biriga yaqin yoki zid ma'noii so‘zlarning o‘zaro birikishi natijasida hosil bo‘lgan so‘z.

Download 1.87 Mb.

Share with your friends:
1   ...   363   364   365   366   367   368   369   370   371
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page