«Ona tili» 5-sinf sana: Sinf: Mavzu: til-ijtimoiy hodisa darsning maqsadi


Kesim - gapning mazmuniy markazi. Kirish so‘zDownload 1.87 Mb.
Page371/371
Date15.05.2023
Size1.87 Mb.
#61343
1   ...   363   364   365   366   367   368   369   370   371
5-sinf-ona-tili-yillik-dars-ishlanma
Kesim - gapning mazmuniy markazi.
Kirish so‘z - so‘zlovchining o‘z fikriga munosabatini bildimvchi so‘z.
Ko‘chirma gap - o‘zgalaming aynan keltirilgan gapi.
Leksikografiya - lug‘at va uning turlarini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi.
Leksikologiya - so‘z va uning xususiyatlarini o‘rganuvchi tilshunoslik bo‘limi.
Ma'nodosh so‘zlar - shakli har xil, lekin ma'nosi bir-biriga yaqin so‘zlar.
Morfologiya - so‘z turkumlari va ulaming xususiyatlarini o‘rganuv­chi tilshunoslik bo‘limi.
Mustaqil so‘zlar - atash ma'nosiga ega bo‘lgan, so‘roqqa javob bo‘-ladigan, sintaktik vazifa bajaradigan so‘zlar.
Olinma so‘zlar - boshqa tillardan kirgan so‘zlar.
Orfoepiya - so‘zlarning to‘g‘ri talaffuz qilinishini o‘rgatadigan til­shunoslik bo‘limi.
Orfografiya - so‘zlarning to‘g‘ri yozilishini o‘rgatadigan tilshunoslikbo‘limi.
Paronim - aytilishi va yozilishiga ko‘ra bir-biriga yaqin so‘zlar.
Punktuatsiya - tinish belgilari haqidagi tilshunoslik bo‘limi.
IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: Og’zaki savol-javob.
V. Uyga vazifa.
VI. Dars yakuni. Baholarni tahlil qilish.


Ilmiy bo’lim mudiri: _____________________
Download 1.87 Mb.

Share with your friends:
1   ...   363   364   365   366   367   368   369   370   371
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page