«Ona tili» 5-sinf sana: Sinf: Mavzu: til-ijtimoiy hodisa darsning maqsadiDownload 1.87 Mb.
Page9/371
Date15.05.2023
Size1.87 Mb.
#61343
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   371
5-sinf-ona-tili-yillik-dars-ishlanma
Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish):
Berilgan topshiriq, sodda matnlarni tinglab tushuna oladi;
Kommunikativ kompetensiya:
– o‘rganilgan ifoda vositalari asosida o‘zaro samarali muloqotga kirisha olish, muloqotda nutqiy muhitga moslasha olish.
Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi:
– mediamanbalar (radio, televizor, internet va boshqalar)dan zarur ma’lumotlarni izlab topa olish, saralash, saqlash, ulardan samarali foydalana olish, ularning xavfsizligini ta’minlash ko‘nikmalarini egallash .
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
– doimiy ravishda o‘zini o‘zi mustaqil va ijodiy rivojlantirish, hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, mustaqil qaror qabul qila olish.
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
sinfda, maktabda, oilada, mahallada va jamiyatda o‘tkaziladigan tadbirlarda faol ishtirok etish, o‘zining burchini bilish, unga rioya qilish.
Milliy va umummadaniy kompetensiya:
– vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy asarlarni tushunish, nutqiy me’yorlarga rioya qilish va sog‘lom turmush tarziga amal qilish.
Dars jarayoni
1.Tashkiliy qism 4 minut
2.O’tilgan mavzuni takrorlash( mustahkamlash) 12 minut
3.Yangi mavzuni tushuntirish 10 minut
4.Yangi mavzuni mustahkamlash 14 minut
5.O’quvchilarni baholash 3 minut
6. Uyga vazifa 2 minut
Tashkiliy qism:
A) Sinf xonasini tozaligiga e’ribor berish;
B) O’quvchilar bilan salomlashish.
C) O’quvchilarning darsga tayyorgarligini teshirish.
D) O’quvchilarni darsga jalb qilish va davomatni anilash;
E) O’quvchilarga o’tilgan mavzular yuzasidan savollar berish;
Darsning rejasi:
1. Bosh va kichik harflarning qo’llanishi.
2. Aloqli otlarningyozilishi.
3. Ayrim atoqli otlarning qo’shtirnoq bilan yozilishi.
I )ars avvalida so’zlarning qachon kichik harflar va qachon bosh harflar bilan yozilishi, atoqli otlarning imlosi, qo’shtirnoqqa olinishi kabi savollarga javob izlanadi, quyi sinfda o’tilgan materiallar eslanadi. Asosiy e'tibor bosh harf bilan yozishga qaratilgani uchun dars quyidagi sxema bo’yicha olib boriladi.

O’quvchilardan sxemadagi shakllarda misol keltirish so’raladi. Bu ko’proq qobiliyatli bolalarga qaratilgan bo’ladi.


21-mashqda so’zlarning bosh harf bilan yozilishi sababi sharhlanadi. Mashq asnosida O’zbekiston haqidagi ilk geografik tasavvurlar ham shakllantiriladi.
23-mashqdagi matnni to’liq ko’chirib yozish talab qilinmaydi. O’quvchilar laqat xato ravishda kichik harf bilan yozilgan so’zlarnigina to’g'ri lab,ularni bosh harflar bilan yozib ko’chiradilar, yo’qsa ko’p vaqt yo’qotiladi.
O’quvchilarga oilaviy shajara misolida kishi nomlarining yozilishi izohlanadi. O’qituvchi buni o’zining oilaviy shajarasi misolida tushuntiradi, sinftaxtasiga yozib ko’rsatadi. Shu o’rinda har bir inson o’zining yetti pushtini - oldingi avlod- ajdodlarini bilishi shartligi aytilib, buning ma'naviy va axloqiy sabablarini izohlab qo’yishi kerak.
Atoqli otlarning qo’shtirnoq ichida yozilishi haqidagi o’quvchilar bilimi 24-mashq orqali mustahkamlanadi. Darslikdagi topshiriqqa ko’ra u og'zaki bajariladi, mashqqa yozma topshiriq berish mumkin. Mashqdagi qo’shtirnoq bilan yozilgan so’zlarning yoniga so’z qo’yib birikma shaklida daftaringizga ko’chiring. Masalan: «Ravshanxon» dostoni, Buxoro ...
Dars davomida o’qituvchi tomonidan beriladigan «Gapning qayerida hash harf bilan yoziladi?», «Nima uchan?», «Sababi nima?» kabi savollar, «Tushuntiring», «Izohlang» kabi topshiriqlar bir-bii lari bilan doimo almashinib, o’quvchilarni fikrlashga, izlanishga undab turishi lozim.Download 1.87 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   371
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page