Ona tilidan test-sinov topshiriqlari 5-sinf uchun 5-sinf ona tili I chorak


Sifat qo’llanmagan qatorni topingDownload 90 Kb.
Page5/7
Date16.07.2021
Size90 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
16. Sifat qo’llanmagan qatorni toping.
A) Sho‘x, quvnoq, buyuk. C) Zim-ziyo, qop-qorong‘i.

B) Bilimli, chiroyli, eski. D) O’qish, ko’p17. Qaysi qatorda olmoshdan yasalgan fe’l mavjud?
A) manmansiradi. C) boyidi.

B) shundaydir. D) ko‘paydi.18. Kelasi zamon fe’li qatnashgan gap qatorini toping.
A) Qushlar to‘plandilar.

C) Bozorda mevalardan olma, anor, nok, shaftoli bor edi.

B) Dadamlarning o‘rtoqlri ko‘p.
D) 1 daqiqadan keyin “Axborot” boshlanadi.

19. Tuslangan fe’llar qatorini toping.

A) Keldim, kelding C) Kelguncha, kelgan

B) Kelgani, kelib D) Kelguncha, kelgani

20. Ot, sifat, son va boshqa so’zlar o’rnida qo’llanib, ularga ishora qiluvchi so’zlar turkumi…?

A) sifat C) ko’makchi

B) olmosh D) fe’l

21. Sonlar qanday ikki turga bo’linadi?


Download 90 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page