Oosterse StudiesDownload 276.93 Kb.
Page4/4
Date06.08.2017
Size276.93 Kb.
1   2   3   4

Landman, N. ‘Islamitische filosofie.’ Gastlezing in de cursus ‘Filosofie Oost West’. School voor Filosofie Oost West. L 1997

Landman, N. ‘Kernmomenten in de geschiedenis van het Alevitisme.’ In: Religie nu (1997) pp. 18-27. V 1997

Landman, N. ‘Nederland en zijn islam vauit theologisch perspectief.’ Studiebijeenkomst ‘Islam in Nederland’. Werkgroep Etnische Minderheden van het SISWO/ Instituut voor Maatschappijwetenschappen. Amsterdam. 17 januari 1997. L 1997

Landman, N. ‘Sustaining Turkish Islamic Loyalties: The Diyanet in Western Europe.’ In: H. Poulton en S. Taji Farouki (red.) Muslim Identity and the Balkan States. Hurst & Co.. London (1997) pp. 214-231. W 1997

Landman, N. ‘The Dutch Broadcasting Company: Platform or Arena?’ In: S. Vertovec en C. Peach (red.) Islam in Europe; the Politics of Religion and Community. UCL Press. London (1997) pp. 224-244. W 1997

Landman, N. ‘Vorming van islamitisch religieus kader.’ Workshop ‘De imamopleiding in Nederland’. Vereniging voor de studie van het Midden-Oosten en de Islam (MOI). Amsterdam. 9 december 1997. L 1997

Landman, N., ‘A mosque conflict in Deventer, the Netherlands’. Parijs, L'Islam dans les villes Europeennes (11-12-2001). L (11-12-2001)

Landman, N., ‘Alles weer onder controle? Turkije en zijn islam’. In: Justitiële Verkenningen, 28 (2000) nr. 8, pp. 9-21. V 2000

Landman, N., ‘Angst voor de islam (bespreking van: Marius Wessels, De extremistische variant van de islam)’. In: Internationale Spectator, 56 (2002) nr. 4, pp. 228-229. V 2002

Landman, N., ‘Angst voor het islamitische gevaar’. Utrecht, Symposium 'Met angst en beven', Utrechtse Historische Studentenkring (13-3-1998). L (13-3-1998)

Landman, N., ‘Can you be Dutch and anti-homosexual? A national debate after public’. Parijs, The social building of Muslim communities in Europe (11-6-2001). L (11-6-2001)

Landman, N., ‘Dutch responses to Muslim religious practices’. Berlijn, Muslime in Europa ¿ ein Ländervergleich, Fachtagung der Katholische Akademie / Friedrich-Ebert-Stiftung (9-2-2001). L (9-2-2001)

Landman, N., ‘Dutch responses to Muslim religious practices’. Berlijn, Muslime in Europa ¿ ein Ländervergleich, Fachtagung der Katholische Akademie / Friedrich-Ebert-Stiftung (9-2-2001). L (9-2-2001)

Landman, N., ‘Dutch responses to Muslim religious practices’. In: (red.) Muslime in Europa ein Ländervergleich. Fachtagung der Katholische Akademie in Berlin und der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin am 9./10. Februar 2001. Berlin, Friedrich Ebert Stiftung, 2002. pp. 40-56. W 2002

Landman, N., ‘Euro-islam: uniform of veelkleurig?’. In: Begrip: Moslims-Christenen, 27 (2001) nr. 2, pp. 62-69. V 2001

Landman, N., ‘Het Osmaanse Rijk vanaf 1299’. In: Begrip, 26 (1999) nr. 4, pp. 143-150. V 1999

Landman, N., ‘Imams in the Netherlands: Home-made Better than Import?’. In: ISIM newsletter, 1 (1999) nr. 2, W 1999

Landman, N., ‘Islam in Nederland: zelforganisatie vanaf de jaren zestig tot heden’. Nijmegen, Congres 'Islamitische zuilvorming in de jaren negentig. Emancipatiemiddel of achterhaalde strategie?', Stichting Noviomagenses (18-3-1998). L (18-3-1998)

Landman, N., ‘Islam in the Benelux countries’. In: Hunter, S.S. (red.) Islam, Europe's Second Religion; The New Social, Cultural, and Political Landscape. Westport, Connecticut, Praeger, 2002. pp. 97-120. W 2002

Landman, N., ‘Islam in the Benelux’. Lissabon, Conference in Islam in Europe (16-10-2000). L (16-10-2000)

Landman, N., ‘Islamic instruction in Dutch schools’. Berlijn, Fachtagung der Katholische Akademie / Friedrich-Ebert-Stiftung (10-2-2001). L (10-2-2001)

Landman, N., ‘Islamic instruction in Islamic schools’. In: (red.) Muslime in Europa ¿ ein Ländervergleich. Fachtagung der Katholische Akademie in Berlin und der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin am 9./10. Februar 2001. Berlijn, Friedrich Ebert Stiftung. pp. 57-62. O 2001

Landman, N., ‘Islamisme en secularisme in Turkije’. In: Wereld en Zending, 28 (1999) nr. 3, pp. 55-60. V 1999

Landman, N., ‘Landelijke Moskeeorganisaties in Nederland: verscheidenheid en eenheid’. In: Begrip: Moslims-Christenen, 28 (2002) nr. 1, pp. 17-24. V 2002

Landman, N., ‘Mosques in the Netherlands’. Frankfurt, Conference 'Muslime im säkularen Rechtsstaat' (19-5-2000). L (19-5-2000)

Landman, N., ‘National databases: the Netherlands’. In: Marechal, Brigitte (red.) A guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary Europe. Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2002. pp. 155-160. W 2002

Landman, N., ‘Organisatiestructuur en -cultuur onder Turkse, Marrokaanse en Surinaamse moslims in Nederland’. Tilburg, Workshop 'Moslimorganisaties in Nederland', Prisma Tilburg (28-5-1998). L (28-5-1998)

Landman, N., ‘Organisations de musulmans aux Pays-Bas: l'histoire d'une reussite?’. In: Nouvelle Tribune, 18 (1998) pp. 99-103. V 1998

Landman, N., ‘Uren, dagen, maanden, jaren in de islam’. In: Begrip: Moslims-Christenen, 24 - 5 (1998) pp. 207-213. V 1998

Landman, N., 'Ayasofya-moskee'. [Recensie van:] Lindo, F. Heilige wijsheid in Amsterdam. Ayasofya, stadsdeel de Baarsjes en de strijd om het Riva-terrein. Amsterdam, Het Spinhuis, 1999. In: Begrip: Moslims-Christenen, 26. (2000) nr. 4 pp. 129-131. V 2000

Landman, N., 'Geloven in het Midden-Oosten'. [Recensie van:] Kraemer, H. & Verdonck, J. Boekbespreking. Baarn, Ten Have, 1996. In: Sharqiyyat, 9. (1997) nr. 2 pp. 162-165. W 1998

Landman, N., 'Islam in beweging. Turkse jongeren en islamitische organisaties'. [Recensie van:] Sunier, T. Boekbespreking. Amsterdam, Het Spinhuis, 1996. In: Begrip: Moslims-Christenen, 24. (1998) nr. 1 pp. 43-44. V 1998

Otten, R.T., ‘'Adderspuug in zoet water': vreemde smetten in het Arabisch en hun bestrijding’. In: Sijs, N. van der (red.) Taaltrots: purisme in een veertigtal talen. Amsterdam/Antwerpen, Contact, 1999. V 1999

Otten, R.T., ‘'Tamazight vandaag en morgen!': Berbers op de bres voor taal en identiteit’. In: Sijs, N. van der (red.) Taaltrots: purisme in een veertigtal talen. Amsterdam/Antwerpen, Contact, 1999. V 1999

Otten, R.T., ‘Van oost naar west: de grote voltige van het Turks’. In: Sijs, N. van der (red.) Taaltrots: purisme in een veertigtal talen. Amsterdan/Antwerpen, Contact, 1999. V 1999

Otten, R.Th. (red.) Ahmed Essadki ‘Re’yad n tmurt’. Strijdkreet van de aarde: riffijnse geichten. Dabar Luyten. Aalsmeer (1997) 104 pp. V 1997

Otten, R.Th.(red.) Ahmed Ziani ‘Tliwliwt i Mulay’. Jubelzang voor de bruidegom: riffijnse gedichten. Elhizjra. Amsterdam (1997) 77 pp. V 1997

Pourjavady, N., ‘Latâ'if - e Qur'ânî dar majâlis-e Sayfuddîn Bakharzî’. In: Ma'ârif, 23 (2001) nr. 4, pp. 3-28. W 2001

Pourjavady, N., ‘Manzûma-e mantiq wa falsafa az Imâm Fakhr-e Râzî’. In: Ma'ârif, 23 (2001) nr. 2, pp. 3-24. W 2001

Pourjavady, N., ‘Zabân-e hâl dar Mathnawî ma'nawî’. In: Nashr-e Dânish, 12 (2001) nr. 2, pp. 14-26. W 2001

Pourjavady, N., ‘Zabân-e hâl dar ash'ar-e sha'rân-e mo'âser’. In: Nashr-e Dânesh, 12 (2001) nr. 3, pp. 6-22. W 2001

Pourjavady, N., 'Ishrâq wa 'Irfân. Tehran, Iran University Press, 2001. 234 pp. W 2001

Pourjavady, N., The Splendour of Iran. London, Booth-Clibborn Editions, 2001. 1519 pp. W 2001

Radtke, B. ‘Ibriziana.’ In: Sudanic Africa 1997 (1997) pp. 113-158. W 1997

Radtke, B. ‘Welt Raum und Welt Zeit in den Universalchroniken des islamischen Mittelalters.’ In: T. Ehlert (red.) Zeitkonzeptionen-Zeiterfahrung-Zeitmessung. Stationen ihres Wandels vom Mittelalter bis zur Moderne. Paderborn (1997) pp. 245-255. W 1997

Radtke, B. ‘Zwischen Traditionalismus und Intellektualismus. Geistesgeschichtliche und historiografische bemerkungen zum ‘Ibriz’ des Ahmad b. al Mubarak al Lamati.’ In: Built on Solid Rock. Festschrift fr Ebbe Knudsen. Oslo (1997) pp. 240-267. W 1997

Radtke, B.R. ‘Die islamische Mystik-Wesen und historische Entwicklung.’ Bischfliche Akademie Salzburg. Salzburg. 4-5 april 1997. L 1997

Radtke, B.R. ‘Die mystischen Bruderschaften im Spannungsfeld der Politik.-Zur aktuellen Lage.’ Bischfliche Akademie Salzburg. Salzburg. 4-5 april 1997. L 1997

Radtke, B.R. ‘Gibt es eine “gute neue Zeit”?’ Universiteit Leipzig. Leipzig. 6 november 1997. L 1997

Radtke, B.R. ‘Lehre, Rolle und Funktion der Sufi-Orden.’ Bischfliche Akademie Salzburg. Salzburg. 4-5 april 1997. L 1997

Radtke, B.R. ‘Sufik und Rationalismus.’ Goethe-Institut, München, 15 mei 1997. Haus der Kulturen der Welt, Berlijn, 17 mei 1997. L 1997

Radtke, B.R. ‘Wat betekent “tarqa muhammadiyya in de Islamitische mystiek van de 18e en 19e eeuw?’ MOI Studiedag. Universiteit Tilburg. Tilburg. 15 mei 1997. L 1997

Radtke, B.R., [Recensie van:] Angelika Al-Massri: Göttliche Vollkommenheit und die Stellung des Menschen. In: Orientalistische Literaturzeitung, 96. (2001) pp. 740-746. W 2001

Radtke, B.R., (red.) Fritz Meier: Bemerkungen zur Mohammedverehrung. Teil I: Die Segenssprechung ueber Mohammed. Herausgegeben aus dem Nachlass zusammen mit Gudrun Schubert. Leiden, Brill, 2001. 297 pp. W 2001

Radtke, B.R., (red.) The Feats of the Friends of God. Translated from the Persian by John O'Kane. Leiden, Brill, 2001. 810 pp. W 2001

Radtke, B.R., ‘Abd al-Qadir al-Jilani’. In: Meisami, J.S. & Starkey, P. (red.) Encyclopaedia of Arabic Literature. London and New York, Routledge. W 1998

Radtke, B.R., ‘Al-Hakim al-Tirmidhi on Miracles’. In: Aigle, D. (red.) Miracle et Karama. Parijs, Brepols, 2000. pp. 287-299. W 2000

Radtke, B.R., ‘Die islamischen Mystik. Wesen und historische Entwicklung’. Staufen, Duitsland, onbekend (2-7-2001). L (2-7-2001)

Radtke, B.R., ‘Does Islam Recognize a Positive Alternative to ´the Good Old Days´?’. Leiden, ISIM, onbekend (22-2-2001). L (22-2-2001)

Radtke, B.R., ‘Fritz Meier´s Unpublishd Papers and the Tijaniyya’. In: Sudanic Africa, 11 (2001) pp. 128-133. W 2001

Radtke, B.R., ‘Fritz Meier’. In: Oriens : journal of the International Society for Oriental Research, 36 (2001) pp. 359-365. W 2001

Radtke, B.R., ‘Fritz Meier’. In: Persica(2000) nr. XVI, pp. 1-7. W 2000

Radtke, B.R., ‘Ibn Bagga’. In: Volpi, G. (red.) Grosses Werklexikon der Philosophie. Stuttgart, Kröner, 1999. W 1999

Radtke, B.R., ‘Islam: Die Grundlagen des Glaubens’. In: (red.) Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen, Mohr, 2001. pp. 257-259. W 2001

Radtke, B.R., ‘Islam: Sunniten, Schiiten, "Sekten"’. In: (red.) Die Religion in Gegenwart und Geschichte. Tübingen, Mohr, 2001. pp. 255-257. W 2001

Radtke, B.R., ‘Ismailiten und Mystik im 12. und 13. Jahrhundert. Herausgegeben aus dem Nachlass von Fritz Meier’. In: Persica(2000) nr. XVI, pp. 9-29. W 2000

Radtke, B.R., ‘Liebe Gottes und Liebe zu Gott. Islam’. In: (red.) Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tuebingen, Mohr Siebeck, 2002. pp. 358-359. W 2002

Radtke, B.R., ‘Max Webers Sicht der islamischen Mystik’. Bamberg, onbekend (5-7-2001). L (5-7-2001)

Radtke, B.R., ‘Maxe dich oder ich fresse dich!’. Bamberg, XVIII. Deutscher Orientalistentag (30-3-2001). L (30-3-2001)

Radtke, B.R., ‘Mystik: Islamische Mystik’. In: (red.) Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen, Mohr Siebeck. pp. 1677-1679. W 2002

Radtke, B.R., ‘Naser-i Hosrou’. In: Volpi, G. (red.) Grosses Werklexikon der Philosophie. Stuttgart, Kröner. W 1999

Radtke, B.R., ‘Pamjati Fritca Maiera’. In: Khismatulin, A. (red.) Sufizm v central´noi Azii. St. Petersburg, Akademiya nauk, 2001. pp. 34-39. W 2001

Radtke, B.R., ‘Rolle und Funktion der Sufi-Orden’. Staufen, Duitsland, onbekend (3-7-2001). L (3-7-2001)

Radtke, B.R., ‘Some recent and forthcoming publications on the Tijaniyya’. Evanston, USA, 1st International colloquium on librairies and the transmission of Islamic (27-5-2001). L (27-5-2001)

Radtke, B.R., ‘Sufik und Rationalität’. In: (red.) Islamstudien ohne Ende. Festschrift für Werner Ende zum 65. Geburtstag. Würzburg, Ergon. pp. 365-369. W 2002

Radtke, B.R., ‘Teologi i mistiki v Xorasane i Tranzoksanii’. In: Khismatulin, A. (red.) Sufizm i central´noi Azii. St. Petersburg, Akademija nauk, 2001. pp. 40-76. W 2001

Radtke, B.R., ‘Waiz’. In: (red.) Encyclopaedia of Islam. Leiden, Brill, 2000. pp. 56-56. W 2000

Radtke, B.R., ‘Wali’. In: (red.) Encyclopaedia of Islam. Leiden, Brill, 2000. pp. 109-112. W 2000

Radtke, B.R., ‘Wat betekend tariqa muhammadiyya in de Islamitische mystiek van de 18e en 19e eeuw’. In: Haar, J. ter (red.) Mystiek, het andere gezicht van de Islam. Bussum, Coutinho, 1999. W 1999

Radtke, B.R., ‘Zwei Projekte zur Islamischen Mystik’. Bamberg, XXVIII. Deutscher Orientalistentag (27-3-2001). L (27-3-2001)

Radtke, B.R., Autochtone islamische Aufklarung im 18. Jahrhundert. Utrecht, M.Th. Houtsma Stichting, 2000. 120 pp. W 2000

Radtke, B.R., Fritz Meier: Essays on Islamic Piety and Mysticism. Translated by John O'Kane, with Editorial Assistance of Bernd Radtke. Leiden, Brill, 1999. 770 pp. W 1999

Radtke, B.R., Islamic Mysticism Contested. Thirteen Century of Controversies and Polemics. Leiden, Brill, 1999. 845 pp. W 1999

Radtke, B.R., Mafhum-i wilayat dar dawran-i irfan-i agazin-i islami. Teheran, Nashr-i markaz, 2001. 365 pp. W 2001

Radtke, B.R., The Exoteric Ahmad Ibn Idris. A Suf's Critique of the Madhahib and the Wahhabis. Leiden, Brill, 1999. 235 pp. W 1999

Theunissen, H.P.A. & Klooster, A. van 't, ‘Een Mamlukse Tegel in Otterlo’. In: Tegel, 28 (2000) pp. 4-11. W 2000

Theunissen, H.P.A., ‘Cairo Revisited (II: Auf der Suche nach dem osmanisch-venetianischen Friedensvertrag von 1540’. In: Electronic Journal of Oriental Studies, II (1999) nr. 8, pp. 1-67. W 1999

Theunissen, H.P.A., ‘Cairo Revisited: Four Documents Pertinent to the Ottoman-Venetian Treaty of 1517’. In: Electronic Journal of Oriental Studies, II (1999) nr. 7, pp. 1-29. W 1999

Theunissen, H.P.A., ‘Der Pfeffer der Sprache. Der Argot von Istanbul’. Bonn, Seminar fur Orientalische Sprachen, Universität Bonn (17-12-1998). L (17-12-1998)

Theunissen, H.P.A., ‘Multi-mediatoepassingen in de Turkse kunstgeschiedenis’. Utrecht, Studiedag MOI, Universiteit Utrecht (6-5-1998). L (6-5-1998)

Theunissen, H.P.A., ‘Ottoman-Venetian Diplomatics: the cAhds-names. The Historical Background and the Development of a Category of Political-Commercial Instruments together with an Annotated Edition of a Corpus of Relevant Documents’. In: Electronic Journal of Oriental Studies(1998) pp. 1-759. W 1998

Vandamme, M.R.C.A. & Braam, H., ‘Exploring Textual Structures Using Virtual Reality: Steps towards Collaboration at a Distance’. Moscow/ Zvenigorod, Russian Academy of Sciences; Oriental Institute Conference 2001 (1-6-2001). L (1-6-2001)

Vandamme, M.R.C.A. & Braam, J., ‘Sharing Resources in Central Asian Textual Studies’. Noordwijkerhout, ICAS-Conferentie (1-6-1998). L (1-6-1998)

Vandamme, M.R.C.A. & Braam, J., ‘Systematic Name Management in Digital Central Asian Resources’. Venetië, ESCAS-Conference (1-10-1998). L (1-10-1998)

Vandamme, M.R.C.A. & Braam, J., ‘The Central Asian Languages Corpora project (CALC). I: Modern Uzbek’. In: Turkish Languages, I (1997) nr. 2, pp. 254-261. V 1998

Vandamme, M.R.C.A., ‘Textual Observations on the Story of Joseph in Rabghuzi's Stories of the Prophets’. Prague, PIAC (1-8-1999). L (1-8-1999)

Vries, K. de, ‘Pirs and Pastoral Nomads Along the Agrarian Frontier of Multan, 1886-1947’. In: IIAS newsletter(2001) nr. 24, pp. 9-9. W 2001

Vries, K. de, ‘Pirs and pastoralists along the agrarian frontier of Multan (Pakistan)’. Denmark, 7th Nordic-European Workshop in Advanced Asian Studies (NEWAS) (7-4-2000). L (7-4-2000)

Vries, K. de, 'M. Mufakharul Islam: Irrigation, Agriculture and the Raj, Punjab, 1887-1947'. [Recensie van:] Mufakharul Islam, M. Irrigation, Agriculture and the Raj, Punjab, 1887-1947. In: Asiatische Studien : Zeitschrift der Schweizerische Gesellschaft für Asienkunde, LIV. (2000) nr. 3 pp. 719-722. W 2000Zande, D. van der, Martinus Th. Houtsma (1851-1943). Een bijdrage aan de geschiedenis van de oriëntalistiek in Nederland en Europa. Universiteit Utrecht. 754 pp. Promotor: Prof.dr. F. de Jong (18-6-1999). D 1999

Download 276.93 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page