O‘zbek tilining sohada qo‘llanishi


O‘z-o‘zini nazorat qilish, muhokama uchun savol va topshiriqlarDownload 57.17 Kb.
Page7/9
Date12.01.2022
Size57.17 Kb.
#58050
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1-мавзу
Лекц.Т.13. (2)
O‘z-o‘zini nazorat qilish, muhokama uchun savol va topshiriqlar

1-topshiriq. “Soha” so‘ziga sinkveyn tuzing.

SINKVEYN” (5 qator) texnikasi

Maqsad – kategoriyaga tavsif berish

1-qator – tushuncha - ot

2-qator –2 so‘zdan iborat sifat

3-qator –3 so‘zdan iborat fe’l

4-qator –4 so‘zdan iborat munosabat

5-qator –1 so‘zdan iborat sinonim


«PINBORD» usuli


Pinbord (inglizchadan: pin- mahkamlash, board – yozuv taxtasi) munozara usullari yoki o’quv suhbatini amaliy usul bilan moslashdan iborat.Ta’lim beruvchi:

→ Taklif etilgan muammoni yechishga o’z nuqtayi nazarini bayon qiladi.

→ Ommaviy to’g‘ri aqliy hujumni tashkillashtiradi.
Ta’lim oluvchilar quyidagi g‘oyalarni:

→ Taklif etadilar, muhokama qiladilar, baholaydilar eng ko’p maqbul (samarali va boshqa g‘oyalarni tanlaydilar va ularni qog‘oz varag‘iga asosiy so’zlar ko’rinishida (2 so’zdan ko’p bo’lmagan) yozadilar va yozuv taxtasiga biriktiradilar.

→ Guruh a’zolari (ta’lim beruvchi tomonidan belgilangan 2-3 talaba yozuv taxtasiga chiqadilar va boshqalar bilan maslahatlashib:


  • aniq xato yoki qaytariluvchi g‘oyalarni saralaydilar;

  • tortishuvlarni aniqlaydilar;

  • g‘oyalarni tizimlashtirish mumkin bo’lgan belgilar bo’yicha aniqlaydilar;

  • shu belgilar bo’yicha hamma g‘oyalarni yozuv taxtasida guruhlaydilar (kartochka/ varaqlar).

Ta’lim beruvchi:

→Umumlashtiradi va ish natijalarini baholaydi.

Download 57.17 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2022
send message

    Main page