O‘zbek tilining sohada qo‘llanishi


ADABIYOTLAR TOPSHIRIQLARDownload 57.17 Kb.
Page8/9
Date12.01.2022
Size57.17 Kb.
#58050
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1-мавзу
Лекц.Т.13. (2)
ADABIYOTLAR

TOPSHIRIQLAR:

  1. Fanning maqsad va vazifalarini o`rganish lozim (konspekt asosida).

  2. O‘zbekiston Respublikasining Davlat tili haqida Qonun (yangi tahriri)ning mazmun-mohiyatini o`zlashtirish kerak.

  3. Davlat tili maqomini bilib olishi kerak.

  4. Mavzu bo`yicha adabiyotlarni qiyosiy o‘rganish kerak.

  5. Mavzu yuzasidan testlarni ishlash lozim.

Mustaqil bajarish uchun vazifa: Davlat tili haqidagi qonun va uning ijrosi haqida yozma ish tayyorlash kerak (kamida uch bet).

Adabiyotlar :

1. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N. Ish yuritish. (amaliy qo‘llanma) – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.-455 b.

2. Mahmudov N., Rafiyev A., Yo‘ldoshev I. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish (Darslik)-Toshkent: Cho‘lpon, 2013.

3. Lutfullayeva D. Mustaqillik davri rasmiy-idoraviy ish uslubi taraqqiyoti. (Monografiya.)-Toshkent, 2020.
Download 57.17 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2022
send message

    Main page