O‘zbek tilining sohada qo‘llanishiDownload 57.17 Kb.
Page9/9
Date12.01.2022
Size57.17 Kb.
#58050
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1-мавзу
Лекц.Т.13. (2)
Qo‘shimcha adabiyotlar:

4. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: 0‘zbekiston, 2017.

5. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta`minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.

6. 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “0‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g`risida”gi 2017-yil 7-fevraldagi farmoni.

7. Imamova T., Tuxvatulina L. Ish qog‘ozlari qanday yoziladi? - Toshkent, 1992

8.Tojiyev Y., Hasanova N., Tojimatov, Yo‘ldosheva O. O‘zbek nutqi va uslubiyat asoslari. - Toshkent, 1994.Axborot manbalari

9.https://lex.uz//docs

10.https://sahifa.tj/uzbeksko-russkij.aspx-Uzbekskogo-russkiy perevodchik.

11. https://library.ziyonet.uz/-ta’lim portali11 ЎзСЭ, 3-жилд, 524-бет

11 Саидов А.Х. Давлат тили мақоми // Қонун ва тил.- Т., 1997, 59-бет

11 Воҳидов Э. Руҳимиз эҳтиёжи // Саодат, 1989, 3-сон

Download 57.17 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
The database is protected by copyright ©ininet.org 2022
send message

    Main page