Qabilasi reja: Hilolnamolar qabilasi Cyperales


Bug‘doydoshlar (boshoqdoshlar) oilasiDownload 42 Kb.
Page2/4
Date11.01.2021
Size42 Kb.
1   2   3   4
2.Bug‘doydoshlar (boshoqdoshlar) oilasi - Poaceae (Graminiae). Oilaga 650 turkumga mansub 10000 tur kiradi. Turlarning ko‘pchiligi kosmopolitdir. Ular, asosan, bir va ko‘p yillik o‘tlar hisoblanadi. O’zbekistonda 87 turkumga mansub 252 tur uchraydi. Bug‘doydoshlar oilasi vakillarining xalq xo‘jaligidagi ahamiyati judayam muhimdir. Bularga: bug‘doy (Triticum), sholi (Oryza), makkajo‘xori (Zea), suli (Avena), tariq (Prosa), arpa (Hordeum) kabi turkumlarning vakillari kiradi. Oilaning asosiy vakillaridan biri bug‘doy o‘simligi bilan tanishamiz.

Bug‘doy - Triticum. Bo‘yi 1-1,5 m ga yetadigan bir yillik o‘simlik. Poyasining ichi kovak. Barglari lentasimon bo‘lib, poya bo‘g‘imlarida bittadan joylashgan. lldizi popuk ildiz. Aprel, may oylarida gullaydi, Gullari sarg‘ish rang bo‘lib, boshog‘idan chiqib turadi. Boshog‘i qiltiqli, ba’zi turlari esa qiltiqsiz. Iyun-iyul oylarida mevasi pishadi. Mevasi - don. Doni oq yoki qizg‘ish rangda, usti qipiq bilan qoplangan. Bug‘doyning turlari ko‘p. Shundan 2 turi: yumshoq (T.vulgare) va qattiq (T.durum) bug‘doy bizda ko‘p ekiladi.


Download 42 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page