Qabilasi reja: Hilolnamolar qabilasi CyperalesDownload 42 Kb.
Page3/4
Date11.01.2021
Size42 Kb.
1   2   3   4
3.Palmadoshlar - Arecaceae oilasi. Bir urug‘pallalilar ichida faqat palmalar daraxt shakliga ega. Palmalarning barglari juda yirik, patsimon. To‘pgullari ancha katta, meva va urug’lari ham yirikligi bilan ajralib turadi. Bu oilaga 210 turkumga mansub 3000 tur kiradi. Ular tropik va subtropik hududlarda o‘sadi. Palmalarning bo‘yi 60 m ga yetadi. Gullari bir jinsli, urug‘idan moy olinadi. Yog‘ochi qurilish materiali sifatida ishlatiladi. Mevasi (finik) tarkibida 70% ga yaqin qand bor. Shuning uchun to‘yimli oziq - ovqat sifatida ishlatiladi.

Kuchalanamolar - Arales qabilasi Qabila 2 ta oilani o‘z ichiga oladi.


Download 42 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page