Sana: Fan: Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari SinfDownload 69 Kb.
Page5/6
Date28.09.2022
Size69 Kb.
#59607
1   2   3   4   5   6
6-Vatan tuyg\'u namuna
96483 c981c6766ccc6173489c6db3dad00f51
Rivojlantiruvchi: O`quvchilarga darsni tushuntirish vaqtida o`quvchilarni qiziqtirish uchun ularni guruhlarga bo`lib, guruhlar bilan ishlash , test savollari, boshqotirmalar orqali dars rivojlantiriladi. O`quvchilarning to`g`ri fikrlashini rivojlantirish.
Kommunikativ kompetensiyasi:
jamiyatda o‘zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni o‘zlashtirish hamda muloqotda foydalana olish;
Axborot bilan ishlash kompetensiyasi:
mavjud axborot manbalaridan (televizor, radio telefon, kompyuter)dan foydalana olish;
O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish, jismoniy, ma’naviy, kamolotga intilish;
Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:
jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etsa va ishtirok etish;
Umummadaniy kompetensiyasi:
xalqining tarixiy, ma’naviy va madaniy merosini avaylab asrash, jamiyatda o‘rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilish.
DTS talablari: Bolalarga Vatan tuyg`usi fani haqida ma`lumot berish.O`quvchilar dars davomida o`rganishi kerak bo`lgan bilim, ko`nikma, va malakalar
Bilim: O`quvchilar Mustaqillik kunini nima uchun eng ulug`, eng aziz ayyom sifatida bayram qilinishi,Hayotimizdagi bugungi imkoniyatlar qanday paydo bo`lishi,Sobiq mustabid tuzum davrida xalqimiz qanday qiyinchiliklarni boshidan kechirganligini,Prezidentimizning kechagi tarixni unutmaslik haqida aytgan fikrlarini , Afg`on qizi nima uchun o`z orzusiga yetolmganligini, Yurtimizda yoshlarning bilim olishi uchun qanday qulay imkoniyatlar yaratilganligini, Dunyoda qanday gunoh kechirilmaydi va nima uchun ekanligini bilishi
Ko`nikma: O`quvchilar Vatan , mahalla , shahar haqida tushuncha hosil qilish
Malaka: O`quvchilar darslik matni bo`yicha mustaqil ishlashi,, darslik va hujjatlar asosida ayrim hodislarga tavsif berish , ularni baholash va munosabat bildirish
Dars turi: Amaliy, og`zaki

Download 69 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page