Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015


) Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energieDownload 2.91 Mb.
Page11/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   38

13.) Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie (ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities.)Zodpovedný riešiteľ:

Ivan Králik

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

CERN/MŠ ALICE KE, zmluva o financovaní 778/2011

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

CERN - European organization for nuclear research, Geneva

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

99 - Arménsko: 1, Brazília: 0, Kuba: 1, Česko: 3, Nemecko: 7, Dánsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 8, Veľká Británia: 1, Grécko: 0, Chorvátsko: 2, Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 1, Čína: 2, India: 8, Taliansko: 13, Japonsko: 3, Kórejská republika: 4, Mexiko: 4, Holandsko: 2, Nórsko: 3, Peru: 1, Poľsko: 3, Portugalsko: 0, Rumunsko: 2, Rusko: 10, Slovensko: 2, Švédsko: 1, Ukrajina: 1, USA: 12, JAR: 1

Čerpané financie:

MŠVVaS SR: 50000 €


Dosiahnuté výsledky:
ALICE Collaboration (KALIŇÁK Peter, KRÁLIK Ivan, KRIVDA Marián, MUŠINSKÝ Ján, ŠÁNDOR Ladislav, VAĽA Martin), Precision measurement of the mass difference between light nuclei and anti-nuclei, NATURE PHYSICS, Volume: 11, Issue: 10, Pages: 811-U120, Published: 2015.

Abelev B, KALIŇÁK Peter, KRÁLIK Ivan, KRIVDA Marián, MUŠINSKÝ Ján, ŠÁNDOR Ladislav, VAĽA Martin, et al., K*(892)(0) and phi(1020) production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV, PHYSICAL REVIEW C, Volume: 91, Issue: 2, Article number: 024609, Published: 2015

ALICE Collaboration (KALIŇÁK Peter, KRÁLIK Ivan, KRIVDA Marián, MUŠINSKÝ Ján, ŠÁNDOR Ladislav, VAĽA Martin), Measurement of pion, kaon and proton production in proton-proton collisions at root s=7 TeV, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Volume: 75, Issue: 5, Article number: 226, Published: 2015.

ALICE Collaboration (KALIŇÁK Peter, KRÁLIK Ivan, KRIVDA Marián, MUŠINSKÝ Ján, ŠÁNDOR Ladislav, VAĽA Martin), Measurement of jet suppression in central Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV, PHYSICS LETTERS B, Volume: 746, Pages: 1-14, Published: 2015

ALICE Collaboration (KALIŇÁK Peter, KRÁLIK Ivan, KRIVDA Marián, MUŠINSKÝ Ján, ŠÁNDOR Ladislav, VAĽA Martin), Elliptic flow of identified hadrons in Pb-Pb collisions at root(NN)-N-s=2.76 Tev, JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, Issue: 6, Article number: 190, Published: 2015

Programy: Multilaterálne - iné

14.) JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu (JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module)Zodpovedný riešiteľ:

Pavol Bobík

Trvanie projektu:

1.1.2010 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

MVTS JEM-EUSO

Organizácia je koordinátorom projektu:

nie

Koordinátor:

Univ. Tuebingen

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

24 - Bulharsko: 1, Nemecko: 2, Španielsko: 2, Francúzsko: 2, Švajčiarsko: 2, Taliansko: 2, Japonsko: 2, Kórejská republika: 2, Mexiko: 2, Poľsko: 2, Rusko: 2, Slovensko: 1, USA: 2Dosiahnuté výsledky:
Hlavným výsledkom je špeciálne vydanie magazínu Experimental Astronomy venované JEM-EUSO projektu s 15 článkami:

1. Ground-based tests of JEM-EUSO components at the Telescope Array site, “EUSO-TA”, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 301-314


2. Space experiment TUS on board the Lomonosov satellite as pathfinder of JEM-EUSO, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 315-326
3. The infrared camera onboard JEM-EUSO, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 61-89
4. The atmospheric monitoring system of the JEM-EUSO instrument, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 45-60
5. Performances of JEM–EUSO: energy and Xmax reconstruction, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 183-214
6. Science of atmospheric phenomena with JEM-EUSO, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 239-251
7. The JEM-EUSO mission: An introduction, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 3-17
8. Ultra high energy photons and neutrinos with JEM-EUSO, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 215-233
9. JEM-EUSO observational technique and exposure, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 117-134
10. The JEM-EUSO instrument, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 19-44
11. The JEM-EUSO observation in cloudy conditions, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 135-152
12. Calibration aspects of the JEM-EUSO mission, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 91-116
13. JEM-EUSO: Meteor and nuclearite observations, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 253-279
14. Performances of JEM-EUSO: angular reconstruction, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 153-177
15. The EUSO-Balloon pathfinder, Experimental Astronomy, 2015, Volume 40, Issue 1, pp 281-299

Ďalšie vybrané výsledky:

Bol pripravený prehľad možností študovať kozmické počasie v rámci projektu JEM-EUSO [1]. Bola prevedená analýza meraní UV pozadia registrovaného počas letu EUSO balónu v lete 2014 [2]. Metódy pre vyhľadávaní spŕšok UHECR založené na Houghovej metóde boli aplikované na simulované JEM-EUSO simulované dáta a výsledky boli publikované na ICRC konferencii [3]. Bola prevedená aj analýza výkonu verzie JEM-EUSO detektora pre kozmickú loď Space-X Dragon [4].

1. Karel Kudela and Jan Błecki for the JEM-EUSO Collaboration, Possibilities of selected space weather and atmospheric studies in JEM-EUSO project? Proceedings of Science PoS(ICRC2015)113, 8 pages, presented at ICRC den Hague, August 2015 http://pos.sissa.it/archive/conferences/236/113/ICRC2015_113.pdf


2. Mackovjak S., Neronov A., Moretto C., Bacholle S., Bobik P., Putis M., Del Peral L., Rodriguey Frias M., Shinozaki K., Catalano C., Soriano J.F., Saez Cano G., Night time measurement of the UV background by EUSO-Balloon, Proceedings of 34th ICRC, Hague, 2015
https://indico.cern.ch/event/344485/session/139/contribution/1302
3. Pastirčák B., Bobik P., Putiš M., Vrábeľ M., Vasiľko J., Bertaina M., Shinozaki K., Fenu F., Pattern recognition study for different levels of UV background in JEM-EUSO experiment
https://indico.cern.ch/event/344485/session/139/contribution/1074
4. Shinozaki K., Santangelo A., Bayer J. Bertaina M., Bobik P., Fenu F., Gorodetzky P., Guzman A., Haungs A., Iwotschnik E., Medina Tanco G., Mernik T., Neronov A., Olinto A., Pastircak B., Putis M., Evaluation of scientific performance of JEM-EUSO mission with Space-X Dragon option
https://indico.cern.ch/event/344485/session/139/contribution/682

Programy: Bilaterálne - iné

15.) Masívne supravodiče s optimalizovaným piningom (Bulk Superconductors with optimesed pinning)Zodpovedný riešiteľ:

Pavel Diko

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

Stefanik Sk-Fr-2013-0025

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2500 €
Dosiahnuté výsledky:
Ukázali sme pozitívny vplyv mikrolegovania YBCO masívnych monokryštalických supravodičov prvkami vzácnych zemín (Sm, Gd, Yb)na kritickú prúdovú hustototu.

D. Volochová, V. Antal, S. Piovarči, V. Kavečanský, J. Kováč, K. Jurek, M. Jirsa, P. Diko, J.G. Noudem, Microstructure and Superconducting Properties of YBCO Bulk Superconductors with RE Substitutions. In 12th EUropean Conference on Applied Superconductivity EUCAS 2015, Lyon, France, September 6-10, 2015, Conference Booklet, poster 3A-M-P-04, p. 180, Typ: AFG
16.) Intermetalické zlúčeniny uranu a ich hydridy (Uranium intermetallics and their hydrides)Zodpovedný riešiteľ:

Marián Mihalik

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

SK-CZ-2013-0109

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

APVV: 4000 €


Dosiahnuté výsledky:
Podarilo sa nám pripraviť modifikované hydridy na báze U v prípade keď sme vyšli z ?-U zliatin (bcc), v ktorých kombinácia dopujúcich prvkov a ultra - rýchleho chladenia viedla k potlačeniu ?-U (ortorhombickej) fázy. Zmeny zloženia vedú k rôznym štruktúrnym modifikaciam. Zliatiny zo Zr majú ?-UH3 štruktúru. Pridávanie Mo vedie ku skoro amorfným materiálom s rozmerom zrna ? 1 nm. Pridávanie Fe a Co vedie k bežnému ?-UH3 typu štruktúry. Legovanie ?-UH3 a štruktúrne modifikácie majú malý vplyv na magnetické vlastnosti. Skutočnosť, že štruktúrne modifikácie a U-U vzdialenosť nie sú očividne dôležité ladiace parameter vedie k predpokladu, že U-H interakcia môže byť dominantná.
Ďalším cieľom tejto práce bola príprava, charakterizácia a štúdium magnetických vlastností intermetalických zlúčenín CeNi1-xCoxGe2, ktoré boli pripravené oblúkovým tavením, Czochralského metódou a technikou zónového tavenia v optickej peci. Naše merania ukázali, že fázový prechod z paramagnetického do antiferomagnetického stavu je potlačený k nižším teplotám s rastúcim obsahom Co. Technika optického zónového tavenia sa ukázala byť vhodná na prípravu monokryštálu CeNiGe2.

AFGLadislav Havela, Mykhaylo Paukov, Ilya Tkach, Zdenek Matej, Dominik Kriegner, Silvie Maskova, Ilja Turek, Daria Drozdenko, Miroslav Cieslar, Milan Dopita, Zuzana, Molcanova, Marian Mihalik, EE13: ActinidesFundamental Science, Applications and Technology, March 28–April 1, 2016 | Phoenix, Arizona


AFEZuzana Molčanová, Synthesis and characterization of selected cerium and uranium materials which were prepared by arc melting and splat cooling, Seminary of Division of Condensed Matter Physics (NO3), Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, 12.11.2015, Krakow,
http://www.ifj.edu.pl/dept/no3/seminars/?lang=pl

AFGZ. Molčanová, M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentková, Viktor Kavečanský, J. Briančin, Magneto crystalline anisotropy and non Fermi liquid behaviour in CeNi1-xCoxGe2, 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM | BARCELONA | 5-10 JULY 2015, BOOK OF ABSTRACTS, TU.C-P12

AFGZ. Molcanova, M. Mihalik, M. Mihalik jr., M. Zentkova, V. Kavecansky, J. Briancin, K. Wochowski, Non Fermi Liquid behaviour in CeNi1-xCoxGe2 single crystals, 45?mes Journées des Actinides (45th JdA), Pruhonice, 15 – 19, April 2015, Program & Abstracts, P-14


17.) Magnetické a magnetooptické vlastnosti vybraných manganitov. (Magnetic and magnetooptical properties of selected manganites.)Zodpovedný riešiteľ:

Matúš Mihálik

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

SK-CZ-2013-0083

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

3 - Česko: 3

Čerpané financie:

APVV: 1281 €


Dosiahnuté výsledky:
M. Mihalik Jr., M. Míšek, M. Vávra, K.M. Lebecki, D. Legut, M. Mihalik, K.V. Kamenev and M. Zentková, Raman spectroscopy of NdFeO3 at pressures up to 11 GPa, High Pressure Research: An International Journal č. 35 (2015), strany 170 – 175, DOI: 10.1080/08957959.2015.1017818

A.Orendáčová, R. Tarasenko, M. Orendáč, A. Feher, R. Sýkora, D. Legut, The origin of magnetic ordering in quasi-two-dimensional quantum magnets Cu(tn)Cl2 and Cu(en)(H2O)2SO4. Bulletin of the American Physical Society, APS March Meeting 2015, zväzok 60, č. 1, web: http://flux.aps.org/meetings/YR15/MAR15/all_MAR15.pdf
18.) Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov (Magnetic properties of anisotropic composite nanosystems)Zodpovedný riešiteľ:

Natália Tomašovičová

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

APVV-SK-HU-2013-0009

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Kalamitické kvapalné kryštály boli dopované sférickými a tyčinkovimi magnetickými časticami. Tieto boli ďalej študované pomocou merania kapacitných závislosti v magnetickom a elektrickom poli a v ich kombinácii. Predbežné výsledky boli prezentované na 20. Medzinárodnej konferencii magnetizmu v Barcelone a pripravuje sa spoločná publikácia.
Zmes kvapalných kryštálov kalamitického a bananovytého bola dopovaná rôznymi typmi častíc. Na týchto vzorkách bol študovaný magnetický Frederickszov prechod a vplyv dopovania a magnetického poľa na teplotu fázového prechodu z izotrópnej do nematickej fázy. Namerané výsledky sa vyhodnocujú a pripravujú na publikovanie.
Štúdium teplotných závislosti magnetickej ac susceptibility feronematík ukázali výrazný vplyv dopovania na magnetické vlastností týchto kompozitných systémov v oblasti fázového prechodu z izotrópnej do nematickej fázy. Zistili sme, že slabé dc magnetické pole aplikované v izotrópnej fáze výrazne zvyšuje ac magnetickú susceptibilitu. Prechod z izotrópnej do nematickej fázy resetuje tento nárast a magnetická ac susceptibilita zostáva konštantná pokiaľ opäť neaplikujeme dc magnetické pole v izotrópnej fáze. Tento jav nebol pozorovaný u čistých nematických kvapalných kryštálov a nebol pozorovaný ani u čistých nanočastíc. Tieto výsledky sú veľmi zaujímave pre praktické aplikácie ako sú napr. senzory magnetického poľa. Z nameraných výsledkov bola pripravená a zaslaná spoločná publikácia.
Boli pripravené lyotropné kvapalné kryštály na báze fibril lyzozymu s cieľom študovať interakciu magnetických nanočastíc s fibrilami. Pripravené vzorky boli charakterizované pomocou AFM a TEM a budú predmetom ďalších experimentov.

Bol podaný spoločný projekt v rámci výzvy Horizont2020: Grant scheme: H2020-MSCA-ITN-2015: Field sensitive soft composites for microwave and THz applications (FISSCO), Proposal number: 721891
19.) Magnetické nanokompozity pre biomedicínu (Magnetic nanocomposites for biomedical application)Zodpovedný riešiteľ:

Mária Zentková

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

SK-SRB-2013-0050

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

2 - Srbsko: 2Dosiahnuté výsledky:
LAZÚROVÁ, Jana - MIHALIK, Marián - MIHÁLIK, Matúš - VAVRA, Martin - ZENTKOVÁ, Mária - BRIANČIN, Jaroslav - PEROVIC, M. - KUSIGERSKI, Vladan - SCHNEEWEISS, O. - ROUPCOVÁ, Pavla - KAMENEV, K.V. - MÍŠEK, M. - JAGLICIC, Z. Magnetic Properties and Mössbauer spectroscopy of NdFe1-xMnxO3. In Journal of Physics: Conference Series, 2015, vol. 592, art. no. 012117. (2015 - WOS, SCOPUS). ISSN 1742-6588.

Programy: ERANET

20.) Magneticky aktívne anizotrópne kompozitne systémy (Magnetically active anisotropic composite systems)Zodpovedný riešiteľ:

Peter Kopčanský

Trvanie projektu:

1.9.2013 / 31.8.2016

Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

9 - Maďarsko: 5, Taiwan: 4Dosiahnuté výsledky:
WP1: Boli pripravené magnetické nanočastice (MN) rôznych tvarov ako aj jednostenné karbonové nanorúrky (SWCNTs), ktoré majú na svojom povrchu chemicky naviazané sférické MN SWCNTs/Fe3O4). Tvar a veľkosť nanočastíc bola meraná transmisným elektronovým mikroskopom (TEM) a prístrojom Zetasizer. Magnetické vlastnosti všetkých pripravených MN boli študované magnetizačnými meraniami za pomoci SQUID magnetometra. SWCNTs a SWCNTs/Fe3O4 boli študované Ramanovou spektroskopiou.

WP2: Termotropné kvapalné kryštály 6CHBT, 6CB a zmesi banánovitých (lomených) a kalamitických kvapalných kryštálov boli dopované MN (formujúc magnetické koloidy). Kompozity boli charakterizované DSC meraniami a pozorovaniami pomocou polarizačného mikroskopu. Magnetické vlastnosti feronematických vzoriek boli určené magnetizačnými meraniami za pomoci SQUID magnetometra. Okrem termotropných kvapalných kryštálov boli pripravené aj lyotropné kvapalné kryštály, konkrétne lyzozýmové fibrily z vaječného bielka. Tie boli dopované sférickými MN rôznych objemových koncentrácií.

WP3: Banánovitý (lomený) kvapalný kryštál a jeho binárne zmesi dopované tyčinkovitými MN boli študované za pomoci DSC. V zmesi 50:50 bola teplota kryštalizácie posunutá k nižším hodnotám pod teplotu okolia. Bol študovaný vplyv dopovania banánovitých (lomených) kvapalných kryštálov MN na kinetiku pozorovaného fázového prechodu. Teplota fázového prechodu bola posunutá v závislosti na type nanočastíc a menila sa s rýchlosťou ochladzovania pre všetky vzorky daného kvapalného kryštálu.

Boli študované dielektrické vlastnosti kalamitického kvapalného kryštálu (6CHBT) dopovaného MN sférického tvaru pomocou dielektrickej spektroskopie vo frekvenčnom rozsahu od 20 Hz do 2 MHz. Nízka frekvenčná dielektrická disperzia v nematickej a izotropnej fáze čistého kvapalného kryštálu (KK) bola opísaná pomocou priestorovej nábojovej polarizácie. Po dopovaní kvapalného kryštálu MN bola pozorovaná relaxácia Debyeovského typu s teplotnou závislosťou riadiacou sa Arrheniovým zákonom. Experimentálne výsledky poukazujú na fakt, že v danom frekvenčnom rozsahu priestorový náboj a medzifázové javy predstavujú hlavný dielektrický príspevok. Neboli pozorované žiadne kotviace javy a preto sa tieto javy očakávajú vo vyšších frekvenciách.Dôležitým znakom lyotropných kvapalných kryštálov je samousporiadanie amififilných molekúl ako supermolekulárnych štruktúr. Študovali sme formovanie nematickej kvapalno- kryštalickej fázy v roztoku obsahujúcom lyzozýmové fibrily a MN. Interakcia MN s lyzozýmovými fibrilami bola študovaná pomocou polarizačného mikroskopu a AFM. Experimentálne výsledky sa vyhodnocujú.
WP4: V hľadaní fotosenzitívnych kvapalnokryštalických zmesí, ktoré by boli vhodné pre polymerizáciu bola syntetizovaná nová séria banánovitých (lomených) kvapalných kryštálov obsahujúcich azo- skupinu, ktoré boli odvodené z kyseliny 3-hydroxybenzoovej. Ich mezomorfné vlastnosti boli charakterizované polarizačným optickým mikroskopom, diferenčnou skenovacou kalorimetriou, malo uhlovou X- ray difrakciou a elektro-optickými štúdiami. Takmer všetky zlúčeniny vytvárali enantiotropicky modulovanú smektrickú (B7 typ) fázu cez relatívne široký teplotný rozsah. Štruktúrne modifikácie ako typ a dĺžka koncového reťazca či prítomnosť -Cl substituenta v rôznych pozíciách lomeného jadra, ovplyvňuje teplotný rozsah ale nie typ mezofázy skúmanej zlúčeniny. Boli pozorované zmeny indukované svetlom v textúre a fázovom prechode mezofázy, čo prispievalo k zníženiu parametra usporiadania vďaka trans-cis izomerácii. Nasledovné vlastnosti zlúčenín ako relatívne vysoká teplota mezomorfnej fázy ale aj objavenie modulovanej smektickej fázy (namiesto nematickej fázy) ich predurčujú ako menej vhodné na prvotné ciele projektu.
Boli vytvorené fotosenzitívne monodoménové a polydoménové kvapalno-kryštalické elastoméry. V súčasnosti prebieha fyzikálna charakterizácia týchto elastomérov (potenciálne aplikovateľné pre výrobu laditeľných difrakčných mriežok). Prvé výsledky boli prezentované nedávno na 8. Medzinárodnej konferencii kvapalných kryštálov a elastomérov.
Spomínané výsledky z WP4 boli realizované v medzinárodnej kolaborácii s nasledovnými inštitúciami: Inštitút fyziky, Praha, Česká republika; Inštitút kvapalných kryštálov, Štátna univerzita v Kente, Ohio, USA; Inštitút Jožefa Stefana, Ľubľana, Slovinsko; a Fakulta technológii a metalurgie, Belehradská univerzita, Belehrad, Srbsko.
WP5: S cieľom simulovať interakcie MN s KK používame openmd (voľný molekulový dynamický balík) ktorý vie simulovať KK a jeho interakcie s inými atómami, molekulami a štruktúrami na atomárnej úrovni. Na simuláciu všetkých fáz (izotropnej, nematickej a anizotropnej) KK, musíme používať špecifické štruktúry pre molekuly KK. Vieme namodelovať lineárne pevné systémy z molekúl s Lennard- Jonesovým potenciálom, keďže molekuly kvapalného kryštálu majú tvar tyčiek. Simulovali sme takéto molekuly ako východiskový bod. Po niekoľkých simuláciách sme nedostali náš systém do nematickej fázy. Tak sme prešli k jednotlivých časticiam s Gay- Berne potenciálom. Po pár simuláciách za pomoci využitia množiny NVT a NPTi sme mohli vidieť fázový prechod z izotropnej do nematickej fázy a potom do anizotropnej. Náš ďalší krok je pridať MN do interakcií s KK. MN sa budú skladať z atómov, kde vzdialenosti medzi atómami budú fixné.
Výsledky projektu boli prediskutované na spoločnom stretnutí v Taipei na Taiwane počas našej návštevy od 11.-19.3.2015. Bol organizovaný workshop ´´NCST WORKSHOP Mäkkých materiálov a Nanovedy´´ od 16.-17.3.2015. N. Tomašovičová počas jej dvoch ciest na Akadémii Sinica navrhla a realizovala experiment v AFM laboratóriu.
Výsledky projektu boli publikované a prezentované na konferenciách: 20. Medzinárodná konferencia magnetizmu, Barcelona, Španielsko, 9. Konferencia štruktúrnej stability biomakromolekúl, Košice, Slovenská republika, 8. Medzinárodná konferencia kvapalných kryštálov a elastomérov, Erice, Taliansko.
1.N. Tomašovičová, M. Timko, N. Éber, T. Tóth-Katona, K. Fodor-Csorba, A. Vajda, V. Gdovinová, X. Chaud, P. Kopčanský, Magnetically induced shift of the isotropic–nematic phase transition temperature in a mixture of bentcore and calamitic liquid crystals doped with magnetic particles, Liquid Crystals 42 (2015) 959-963 DOI: 10.1080/02678292.2015.1010618

2.M. Rajnak, P. Kopcansky, V. Gdovinova, V. Zavisova, I. Antal, J. Kurimsky, B. Dolnik, J. Jadzyn, N. Tomasovicova, M. Koneracka, M. Timko, Dielectric Spectroscopy of Ferronematics Based on 6CHBT Liquid Crystal, MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 611 (2015), 40-48, DOI: 10.1080/15421406.2015.1027993

3.P. Kopcansky, L. Tomco, J. Jadzyn, J. Swiergiel, J. Majorosova, M. Kubovcikova, M. Timko, M. Rajnak, K. Siposova, Z. Gazova, Z. Bednarikova, N. Tomasovicova, C-K. Hu, S. Hayryan, I. Studenyak, T.M. Kovalchuk, O.V. Kovalchuk, Dielectric Properties of Lyotropic Magnetic Liquid Crystal, ACTA PHYSICA POLONICA A 127 (2015) 632-634

4.P. Kopcansky, N. Tomasovicova, V. Gdovinova, M. Timko, N. Eber, T. Toth-Katona, J. Jadzyn, J Honkonen, X. Chaud, How to Enhance Sensitivity of Liquid Crystals to External Magnetic Field?, ACTA PHYSICA POLONICA A 127 (2015) 157-162

5.P. Kopcansky , K. Siposova , L. Melnikova, Z. Bednarikova, M. Timko, Z. Mitroova, A. Antosova, V. M. Garamus, V. I. Petrenko, M. V. Avdeev, Z. Gazova, Destroying activity of magnetoferritin on lysozyme amyloid fibrils. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 377 (2015) 267–271

6.T.Hornowski, A.Jozefcak, B.Kolodziejczyk, M.Timko, A.Skumiel, M.Raqjnak,The effect of particle aggregaate shape on ultrasonic anisotropyin concetrated magnetic fluids, J.Phys.D:Appl. Phys. 48 (2015) 175303

7.M.V. Avdeev, V.I. Petrenko, I.V. Gapon, L.A. Bulavin, A.A. Vorobiev, O. Soltwedel, M. Balasoiu, L. Vekas, V. Zavisova, P. Kopcansky, Comparative structure analysis of magnetic fluids at interface with silicon by neutron reflectometry, APPLIED SURFACE SCIENCE, 2015, vol. 352, p. 49-53

8. N. Trišović, J. Antanasijević, T. Tóth-Katona, M. Kohout, M. Salamonczyk, S. Sprunt, A.J. Jákli, and K. Fodor-Csorba: Azo-containing asymmetric bent-core liquid crystals with modulated smectic phases. RSC Advances 5, 64886-64891 (2015).

9.T. Tóth-Katona, V. Hamplová, A. Bubnov, M. Cigl, K. Fodor-Csorba, I. Jánossy, F. Hampl, T. Vojtylová, L. Cmok, I. Drevenšek-Olenik, and M. Kašpar, “A new photochromic liquid crystalline monomer and its poly[(methylhydro)siloxane]-based side-chain polymer derivatives”. 8th International Liquid Crystal Elastomer Conference – ILCEC15 (poster contribution), October 02 – 07, 2015, Erice, Italy.


Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page