Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015Download 2.91 Mb.
Page14/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
#27933
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38


Dosiahnuté výsledky:
ALICE Collaboration: Abelev B, Adam J, Adamova D, Aggarwal MM, Agnello M, KALIŇÁK Peter, KRÁLIK Ivan, KRIVDA Marián, MUŠINSKÝ Ján, ŠÁNDOR Ladislav, VAĽA Martin et al., K*(892)(0) and phi(1020) production in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV, PHYSICAL REVIEW C, Volume: 91, Issue: 2, Article number: 024609, Published: FEB 17 2015

ALICE Collaboration: Abelev B, Adam J, Adamova D, Aggarwal MM, Agnello M, KALIŇÁK Peter, KRÁLIK Ivan, KRIVDA Marián, MUŠINSKÝ Ján, ŠÁNDOR Ladislav, VAĽA Martin et al., Measurement of charged jet production cross sections and nuclear modification in p-Pb at root s(NN)=5.02 TeV, PHYSICS LETTERS B, Volume: 749, Pages: 68-81, Published: 201518.) Variácie nízkoenergetického kozmického žiarenia a supratermálnych kozmických častíc: súvislosti s efektami kozmického počasiaZodpovedný riešiteľ:

Karel Kudela

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0040/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Boli publikované, resp. na medzinárodných konferenciách prezentované niektoré nové poznatky o kozmickom žiarení a energetických kozmických časticiach vo vzťahu ku kozmickému počasiu. Uvedené sú publikácie
a prezentácie v zahraničí.

1. Parnahaj, I.; Kudela, K.: Forbush decreases at a middle latitude neutron monitor: relations to geomagnetic activity and to interplanetary plasma structures, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE Volume: 359 Issue: 1 Article Number: 35 Published: SEP 2015

2. Petrukovich, A. A.,Inamori, T., Balaz, J., Kudela, K., Slivka, M., Strharsky, I., Gladyshev, V., Sarris, T., Sarris, E.: Oscillations of energetic ions flux near the Earth's bow shock, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, Volume: 120, Issue: 6, Pages: 4700-4710, DOI: 10.1002/2015JA021077, Published: JUN 2015

3. Kudela, Karel; Langer, Ronald: ON QUASI-PERIODIC VARIATIONS OF LOW-ENERGY COSMIC RAYS OBSERVED NEAR EARTH, RADIATION PROTECTION DOSIMETRY Volume: 164 Issue: 4 Pages: 471-476 Published: JUN 2015

4. Lu, L., McKenna-Lawlor, S., Cao, J., Kudela, K., Balaz, J.: Science China Earth Sciences, 1 July 2015, 16p (in press, online)

5. Parnahaj, I., Bobik, P., Kudela, K: Magnetospheric transmissivity for cosmic rays during selected recent events with interplanetary/geomagnetic disturbances, Journal of Physics: Conference Series, Volume 632, Issue 1, 13 August 2015, Article number 012064

6. Kurt, V. G.; Yushkov, B. Yu ; Kudela, K.; Galkin, V. I.; Kashapova, L. K.; CORONAS-F observation of HXR and gamma-ray emissions from the solar flare X10 on 29 October 2003 as a probe of accelerated proton spectrum, CONTRIBUTIONS OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY SKALNATE PLESO, Volume: 45, Issue: 1, Pages: 42-59, Published: 2015

7. Karel Kudela and Jan Błecki for the JEM-EUSO Collaboration, Possibilities of selected space weather and atmospheric studies in JEM-EUSO project? Proceedings of Science PoS(ICRC2015)113, 8 pages, prsented at ICRC den Hague, August 2015 http://pos.sissa.it/archive/conferences/236/113/ICRC2015_113.pdf (poster presentation)

8. Maria Kancirova, Karel Kudela, AnatolyD. Erlykin and Arnold W. Wolfendale, Relevance of long term time – series of atmospheric parameters at a mountain observatory to models for climate change, Proceedings of Science PoS(ICRC2015)113, 8 pages, prsented at ICRC den Hague, August 2015 http://pos.sissa.it/archive/conferences/236/060/ICRC2015_060.pdf (oral presentation)

9. Partha Chowdhury, K. Kudela, Y. - J. Moon, Heliospheric modulation and periodicities of galactic cosmic rays during 21-24 solar cycles, Proceedings of Science PoS(ICRC2015)113, 8 pages, prsented at ICRC den Hague, August 2015 http://pos.sissa.it/archive/conferences/236/198/ICRC2015_198.pdf (oral presentation)

10. Zelenyi L.M., Zastenker G.N., Petrukovich A.A., Chesalin L.S., Nazarov V.N., Prokhorenko V.I., Balaz J., Kudela K., Strgarski I., Slivka M., Gladyshev V.A., Kirpichev I.P., Sarris E., Sarris T., Lakutina E.V., Minskaya L.K., Krukovskaya E.V., Beznos A.V., Markov Y.I., Tretyakov A.E., Batanov O.V., Korotkov F.V., Melnik A.P., Konoplev V.V., Ryabova A.D., Gevorkova E.V., Klimenchenko M.V., Bazhenov A.G., Belova I.E., Gavrilova E.A., Ananenkova A.N., Rudnevskaya L.V., Dyachkov A.V., Starostina O.A., Ryazanova E.E., Eismont N.A., Safrankova J., Nemecek Z., Prech L., Cermak I., Vaverka J., Komarek A., Vojta J., Karimov B.T., Agafonov Y.N., Borodkova N.L., Gagua T.I., Gagua I.T., Koloskova I.V., Leibov A.V., Parhomov V.A., Ryazanceva M.O., Khrapchenkov V.V., Chugunova O.M.: PLASMA-F experiment: Three years of on-orbit operation
(2015) Solar System Research, 49 (7), pp. 580-603.

11. Marek Kollarik, Karel Kudela, Ronald Langer, Igor Strharsky, IEP SAS Kosice, First results from the measuring equipment SEVAN on Lomnický štít and possible connections with atmospheric phenomena (poster), http://crd.yerphi.am/Conferences/tepa2015/files/PROGRAMME.pdf International symposium Thunderstorms and Elementary Particle Acceleration , (TEPA-2015), October 5-9, 2015, Nor Amberd International Conference Centre of the Yerevan Physics Institute, Byurakan, Aragatsotn District, Armenia

12. Baranets, N., Yu. Ruzhin, N. Erokhin, V. Afonin, J. Vojta,J. Smilauer, K. Kudela, J. Matisin, M. Ciobanu, RESONANCE EFFECTS OF WAVE-PARTICLE INTERACTIONS DURING ARTIFICIAL CHARGED PARTICLE BEAM INJECTIONS IN IONOSPHERIC PLASMA (in Russian), ???????? ????? ? ??????????. 2014. ?. 20. ? 5. ?. 3–26.


19.) Progresívne amorfné a nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny pre aplikácie v energetike a magnetickom chladení (Progressive amorphous and nanocrystalline soft magnetic alloys for energy and magnetic cooling applications)Zodpovedný riešiteľ:

Jozef Marcin

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0192/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

VEGA: 8985 €


Dosiahnuté výsledky:
V treťom roku riešenia projektu sme sa zamerali najmä na štúdium magnetostatických interakcií v magneticky mäkkých dvojvrstvových zliatinách na báze Fe [1] a štúdium distribúcie indukovanej magnetickej anizotropie vo vzorkách zliatiny na báze Fe a Co po tepelnom spracovaní vo vonkajšom magnetickom poli [2].

1. M. Rivas, J. C. Martínez-García, I. Škorvánek, J. Marcin, P. Švec, and P. Gorria, Magnetostatic interaction in soft magnetic bilayer ribbons unambiguously identified by first-order reversal curve analysis, APPLIED PHYSICS LETTERS 107, 132403 (2015).


2. J.S. Blázquez, J. Marcin, F. Andrejka, V. Franco, A. Conde, I. Skorvanek, Anisotropy field distribution in soft magnetic Hitperm alloys submitted to different field annealing processes, Journal of Alloys and Compounds 658 (2016) 367-371.

20.) Silne korelované elektrónové systémy na báze oxidov 3d kovov a lantanidov (Strongly correlated electron systems based on oxides of 3d metals and lanthanides)Zodpovedný riešiteľ:

Marián Mihalik

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

2/0178/13

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0

Čerpané financie:

VEGA: 9591 €


Dosiahnuté výsledky:
ADMA01 Mihalik, M., Jr., Míšek, M., Vávra, M., Lebecki, K.M., Legut, D., Mihalik, M., Kamenev, K.V., Zentková, M., Raman spectroscopy of NdFeO3 at pressures up to 11 GPa, High Pressure Research, Volume 35, Issue 2, 3 April 2015, Pages 170-175, DOI:10.1080/08957959.2014.998668 (0.951 - IF2014)

ADMA02Zentková, M., Vavra, M., Mihalik, M., Mihalik, M., Lazurová, J., Arnold, Z., Kamarád, J., Kamenev, K., Míšek, M., Raman spectroscopy and magnetic properties of KMCr(CN)6 under pressure, High Pressure Research Volume 35, Issue 1, 2 January 2015, Pages 22-27, DOI:10.1080/08957959.2014.998668(0.951 - IF2014)

ADMB01Lazurova, J., Mihalik, M., Mihalik Jr., M., Vavra, M., Zentkova, M., Briancin, J., Perovic, M., Kusigerski, V., Schneeweiss, O., Roupcova, P., Kamenev, K.V., Misek, M., Jaglicic, Z., Magnetic properties and Mössbauer spectroscopy of NdFe1-xMnxO3, Journal of Physics: Conference Series, Volume 592, Issue 1, 2015, Article number 012117

ADMB02Mihalik Jr., M., Mihalik, M., Fitta, M., Vavra, M., Zentková, M., Vilarinho, R., Mota, D.A., Tavares, P., Moreira, J.A., Almeida, A., Heat capacity, magnetic and lattice dynamic properties of TbMn1-xFexO3, Journal of Physics: Conference Series, Volume 592, Issue 1, 2015, Article number 012119

AFG 01M. Zentková, M. Mihalik, M. Mihalik jr., N.Tomašovičová,V. Sirenko, V. V. Eremenko, A. M. Balbashov, V. Kovaľ and J. Briančin. Preparation and physical properties of M-type hexaferrite SrCo2Ti2Fe12O19. In 13th European meeting on ferroelectricity : EMF 2015. Porto, 28.6.-3.7.2015, EMF 2015 full program, Poster abstracts, P2_31.

AFG 02D. J. Passos1, R. Vilarinho, D. A. Mota, P. Tavares, M. Fitta, M. Vavra, M. Mihalik jr., M. Mihalik, M. Zentková, A. Almeida and J. Agostinho Moreira. Mechanisms of ferroelectricity in Fe3+ substituted TbMnO3. In 13th European meeting on ferroelectricity : EMF 2015. Porto, 28.6.-3.7.2015, EMF 2015 full program, Oral abstracts, 4 B_4O.

AFG 03J. Lazúrová, V. Kavečanský, M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentková, J. Briančin, K. Uhlířová, M. Kratochvílová, M. Fitta, Effect of Fe doping on magnetic properties of RMnO3 single crystals (R = Gd and Dy, 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM | BARCELONA | 5-10 JULY 2015, BOOK OF ABSTRACTS, TU.A-P82
AFG04M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentková, V. Eremenko, V. Sirenko, A. Mikhailovich Balbashov, The magnetic properties of SrCo2Ti2Fe8O19 compound, 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM | BARCELONA | 5-10 JULY 2015, BOOK OF ABSTRACTS, TU.A-P18

AFG05M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentková, M. Vavra, D. Passos, R. Vilarinho, D. Mota, A. Almeida, A. Moreira, P. Tavares, Unravelling the basic mechanisms in magnetoelectric TbMn1-xFexO3 system, 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM | BARCELONA | 5-10 JULY 2015, BOOK OF ABSTRACTS, TU.A-P46

AFG06Z. Molčanová, M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentková, Viktor Kavečanský, J. Briančin, Magneto crystalline anisotropy and non Fermi liquid behaviour in CeNi1-xCoxGe2, 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM | BARCELONA | 5-10 JULY 2015, BOOK OF ABSTRACTS, TU.C-P12

AFG07Z. Molcanova, M. Mihalik, M. Mihalik jr., M. Zentkova, V. Kavecansky, J. Briancin, K. Wochowski, Non Fermi Liquid behaviour in CeNi1-xCoxGe2 single crystals, 45?mes Journées des Actinides (45th JdA), Pruhonice, 15 – 19, April 2015, Program & Abstracts, P-14
21.) Funkčná a štruktúrna integrita proteínov v dvojvrstvových micelách – aplikácia na mitochondriálne a amyloidogénne proteíny (Functionality and Structural Integrity of Proteins in Bicelles – Implications for Mitochondrial and Amyloidogenic Proteins)Zodpovedný riešiteľ:

Andrey Musatov

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0062/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Boli publikované, resp. na medzinárodných konferenciách prezentované nové poznatky o možnosti využitia biciel (bicely reprezentujú modelový membránový systém) na štúdium hydrofóbnych proteínov.
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (BFBA)
•Musatov, A., Lysakova, V., Kubovcikova, M., Varhac, R. “Functional and structural integrity of bovine heart cytochrome c oxidase incorporated into bicelles” 9th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules, Košice (Slovak Republic), June-July 2015.(In: Book of Contributions, PO24, p. 110-111). ). ISBN: 978-80-89656-08-0
Abstrakty príspevkov z medzinárodných konferencií (BFA)
•Musatov, A., Siposova, K., Kubovcikova, M., Lysakova, V., Varhac, R. “Bicelles: New Nanosystem for Studying Mitochondrial Membrane Proteins” International Conference Condensed Matter Research at the IBR-2, Dubna (Russian Federation) October 2015 (In: Book of Abstracts, pp. 144-145). ISBN: 978-5-9530-0428-2.


22.) Vlastnosti jadrovej matérie vytvorenej v interakciách s jadrovými terčíkmi pri vysokých energiách (Properties of nuclear matter created in interactions with nuclear targets at high energies)Zodpovedný riešiteľ:

Ján Nemčík

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

vega 2/0020/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Študovali sme produkciu vedúcich častíc s veľkźmi priečnymi impulzami pT v zrážkach ťažkých iónov vyvznutím modelu pre evolúciu farebného dipólu v matérii započítajúc efekty farebnej filtrácie [1-6]. Hlavné pozorovanie je, že krátka produkčná dĺžka vedúcich hadrónov spôsobuje silný prejav efektov fafrebnej priezračnosti. To vedie na silný rast jadrového modifikačného faktora R_AA(pT) pri veľkých hadrónových pT. V RHIC kinematickej oblasti sme započítali doplňujúci potlačujúci faktor, ktorý suvisí s ohraničeniami, spôsobenými zachovaním energie. Tento faktor klesá rýchlo s pT a spôsobuje dostatočne plochú pT-závislosť R_AA(pT) pri RHIC energii v ťažiskovej sústave sqrt(s)=200 GeV a dokonca rast potlačenia s pT pri sqrt(s)=62 GeV. Výpočty obsahujú len nastavenie jadrovej hustoty a našli sme energeticky závislé maximálne hotnoty transportného koeficienta q0=0.7, 1.0 and 1.3 GeV^2/fm, odpovedajúce sqrt(s)=62, 200 GeV and 2.76 TeV. Prezentujeme širokú paletu predpovedí pre jadrový modifikačný faktor a azimutálnu asymetriu, ktoré sú v dobrom súhlase s dostupnými údajmi z experimentov na RHIC a LHC.

[1] J. Nemchik, R. Pasechnik, I.K. Potashnikova,


"A heuristic description of high-pT hadron production in heavy ion collisions"
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C Volume: 75 Issue: 2 (2015) Article Number: 95

[2] B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, I.K. Potashnikova, et al.


"High-p(T) hadrons in pA and AA collisions : Impact of energy conservation"
Journal of Physics Conference Series Volume: 589 (2015) Article Number: 012013

[3] E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik, M. Sumbera


"Drell-Yan phenomenology in the color dipole picture revisited"
e-Print: arXiv:1510.00650 [hep-ph], submitted to PHYSICAL REVIEW D

[4] E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik, M. Sumbera


"Study of dilepton production in association with leading hadron at RHIC
and LHC energies"
Published in the Proccedings of Science, PoS (EPS-HEP2015) 191.

[5] M. Krelina, E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik


"Systematic study of real photon and Drell-Yan pair production in p+A
(d+A) interactions"
Will be published in EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL Web of Conferences

[6] M. Krelina, E. Basso, V.P. Goncalves, J. Nemchik, R. Pasechnik


"Nuclear effects in Drell-Yan production at the LHC"
Will be published in EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL Web of Conferences


23.) Vplyv teploty, magnetického poľa, vysokých tlakov a rozmeru na základný stav zlúčenín s neobvyklým chovaním (The influence of temperature, magnetic fields, high pressure and dimension on the ground state of compounds)Zodpovedný riešiteľ:

Marián Reiffers

Trvanie projektu:

1.1.2012 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:

VEGA 2/0070/12

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:


24.) Spontánne a vyvolané cielené samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave (Spontaneously occurring and induced target-oriented self-assembly of polymeric and nonpolymeric materials in liquid state)Zodpovedný riešiteľ:

Marián Sedlák

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:

2/0182/14

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Boli dosiahnuté výsledky v oblasti aplikovaného výskumu a transferu technológií. Bola podaná patentová prihláška na Úrad priemyselného vlastníctva SR:

M. Sedlák, D. Rak: Spôsob stanovenia obsahu hydrofóbnych látok v organických vodou miešateľných kvapalinách, PP50001-2015. Úrad priemyselného vlastníctva SR. 2015.

a medzinárodná patentová prihláška:

M. Sedlák, D. Rak: A Method for Determination of Content of Hydrophobic Compounds in Water-Miscible Organic Liquids, PCT (Patent Cooperation Treaty) application number PCT/SK2015/050002.25.) Supratekuté hélium-3 ako topologický izolátor (Superfluid helium-3 as topological insulator)Zodpovedný riešiteľ:

Peter Skyba

Trvanie projektu:

1.1.2015 / 31.12.2017

Evidenčné číslo projektu:

2/0157/15

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

6 - Fínsko: 2, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 2

Čerpané financie:

VEGA: 7992 €


Dosiahnuté výsledky:
Študovali sme fyzikálne vlastnosti piezo-rezonátora s veľmi vysokým faktorom kvality (Q ~ 10^6 ) vo vákuu a v milikelvinovej oblasti teplôt. Použitie impulznej techniky pre excitáciu rezonátora a demodulačnej detekčnej techniky merania signálu odozvy nám umožnilo (i) merať rezonančnú frekvenciu rezonátora s rozlíšením v 9-tom ráde a (ii) detegovať reprodukovateľnú teplotne závislú zmenu rezonančnej frekvencie piezo-rezonátora v teplotnom rozsahu od 22 mK do 600 mK. Navrhli sme teoretický model pre interpretáciu dát a jeho porovnanie s experimentálnymi dátami ukazuje, že za zmenu rezonančnej frekvencie piezo-rezonátora je zodpovedná van der Waalsova interakcia učinkujúca medzi oscilujúcimi dipólovými momentmi piezo-rezonátora. Zmeraná teplotná závislosť rezonančnej frekvencie piezo-rezonátora a časovej relaxačnej konštanty poukazujú, že systém oscilujúcich dipólov v piezo-rezonátore si v dôsledku van der Waalsovej interakcie zachováva fázu oscilácií a môže byť chápaný ako koherentný excitovaný stav analogický s laserom. Naviac, piezo-rezonátor možno excitovať aj pomocou šumu, a nie menej zaujímavá je aj jeho potenciálna aplikácia v mili-kelvinovej termometrii. Článok je v rozpracovanom stave.

Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page