Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015


ADFA Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch impaktovanýchDownload 2.91 Mb.
Page36/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
#27933
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

ADFA Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch impaktovanýchADFA01

GAJDOŠÍKOVÁ, Alena - GAJDOŠÍK, Andrej - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ŠTVRTINA, Svetoslav - KRCHNÁROVÁ, Viera - KOPČANSKÝ, Peter - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - ŠTOLC, Svorad - TIMKO, Milan. Acute toxicity of magnetic nanoparticles in mice. In Neuroendocrinology Letters, 2006, vol. 27, suppl. 2, p. 96 - 99. (1.005 - IF2005). (2006 - WOS, SCOPUS). ISSN 0172-780X.

Citácie:

1. [1.1] SENESAC, J. - GABRILOVICH, D. - PIRRUCCELLO, S. - TALMADGE, J.E. Dendritic Cells Transfected with Adenoviral Vectors as Vaccines. In CANCER VACCINES: METHODS AND PROTOCOLS. ISSN 1064-3745, 2014, vol. 1139, p. 97-118., WOS

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciáchAFC01

MAVROMICHALAKI, Helen - PAPAILIOU, Maria-Christina - KUDELA, Karel - ŠTETIAROVÁ, Jana - DIMITROVA, Svetla. Physiological state of Slovak aviators in relation to geomagnetic disturbances and cosmic ray intensity variations. In ICRC 2009 : proceedings of the 31st International Cosmic Ray Conference, 7-15 July 2009, Lodz, Poland [elektronický zdroj], iD:0673, 3 s.

Citácie:

1. [1.2] GIANNAROPOULOU, E. - PAPAILIOU, M. - MAVROMICHALAKI, H. - GIGOLASHVILI, M. - TVILDIANI, L. - JANASHIA, K. - PREKA-PAPADEMA, P. - PAPADIMA, Th. A study on the various types of arrhythmias in relation to the polarity reversal of the solar magnetic field. In Natural Hazards. ISSN 0921030X, 2014-01-01, 70, 2, pp. 1575-1587., SCOPUS

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstváchBAB01

FERANEC, Ján - BUCHA, Tomáš - CSAPLÁR, Jozef - HEFTY, Ján - JURAŠEK, Marián - KAŇÁK, Ján - KUDELA, Karel - MACHKOVÁ, Naďa - SVIČEK, Michal - VOJTKO, Rastislav - SCHOLTZ, Peter - NOVÁKOVÁ, Martina - SZÖCSOVÁ, Ildikó - RAŠI, Rastislav - VLADOVIČ, Jozef - REICHWALDER, Peter - ZEMAN, Martin - FINĎO, Slavomír. Slovensko očami satelitov. Bratislava : Veda, 2010. 263 s. Svet vedy, 14. ISBN 978-80-224-1105-9.

Citácie:

1. [4] MATEČNÝ, I. Spatial identificaction of vineyards - a prerequsite for maintainting them as a part of the cultural landscape heritage. In Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 2014, vol. 22, no. 2, p. 26-41. ISSN 1335-0285.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategóriíGII01

BARKA, Ivan - BETÁK, Juraj - BUCHA, Tomáš - CEBECAUER, Tomáš - FERANEC, Ján - HAGUE IGONDOVÁ, Miroslava - HEFTY, Ján - HERDA, Pavol - HLAVÁČ, T. - HUSÁRIK, Marek - JANÁK, Juraj - KAŇÁK, Ján - KUDELA, Karel - MIŠKOVÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina - SVIČEK, Michal - SVOREŇ, Ján - ŠÚRI, Marcel - TAKÁČ, Jozef. Meniace sa Slovensko očami satelitov [elektronický zdroj]. Editor Ján Feranec. Bratislava : Veda, 2012. DVD + 72 s. textová časť. Názov z DVD. Požaduje sa Adobe Flash Player. ISBN 978-80-224-1285-8.

Citácie:

1. [4] HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. Geoinformatika. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. 192 s. ISBN 978-80-8152-178-2

2. [6] VOŽENÍLEK, V. Literární rubrika : Feranec, J. (ed.) Meniace sa Slovensko očami satelitov. In Geodetický a kartografický obzor, 2014, roč. 60/102, č. 4, s. 94-95.

Príloha DÚdaje o pedagogickej činnosti organizácie


Semestrálne prednášky:

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.

Názov semestr. predmetu: D. Bruncko, E. Kladiva, P. Strizenec: Zaklady detekcie castic kalorimetrickymi metodami

Počet hodín za semester: 2

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, UEF SAV

Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Názov semestr. predmetu: Fyzikálne princípy lekárskej techniky

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied

RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

Názov semestr. predmetu: Fyzika vysokých tlakov

Počet hodín za semester: 8

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.

Názov semestr. predmetu: Materiály v extrémnych podmienkach

Počet hodín za semester: 24

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

Názov semestr. predmetu: Kozmológia

Počet hodín za semester: 28

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky/Ústav fyzikálnych vied

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

Názov semestr. predmetu: Matematická fyzika

Počet hodín za semester: 42

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky/Ústav fyzikálnych vied

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

Názov semestr. predmetu: Všeobecná teória relativity

Počet hodín za semester: 28

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky/Ústav fyzikálnych vied

RNDr. Ivan Králik, CSc.

Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z jadrovej a subjadrovej fyziky

Počet hodín za semester: 6

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.

Názov semestr. predmetu: Úvod do fyziky plazmy

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied

RNDr. Marián Mihalik, CSc.

Názov semestr. predmetu: Fyzika vysokých tlakov 2

Počet hodín za semester: 10

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyziky

Ing. Zuzana Mitróová, PhD

Názov semestr. predmetu: Kurz fyziky

Počet hodín za semester: 20

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta TUKE

RNDr. Ján Nemčík, CSc.

Názov semestr. predmetu: aplikovaná QCD pri vysokých energiách

Počet hodín za semester: 30

Názov katedry a vysokej školy: České vysoké učení technické v Praze, Česká republika, katedra fyziky

Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly fyziky kondenzovaných látok

Počet hodín za semester: 42

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ustav fyzikálnych vied UPJŠ/Ústav experimentálnej fyziky SAV

RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

Názov semestr. predmetu: Spektroskopické metódy

Počet hodín za semester: 8

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fyzikálny ústav

Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.

Názov semestr. predmetu: Analýza obrazu

Počet hodín za semester: 26

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav informatiky

RNDr. Mária Zentková, CSc.

Názov semestr. predmetu: Fyzika vysokých tlakov 3

Počet hodín za semester: 10

Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied
Semestrálne cvičenia:

RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

Názov semestr. predmetu: Biochémia ústnej dutiny

Počet hodín za semester: 20

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav lekárskej a klinickej biochémie

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

Názov semestr. predmetu: Matematická fyzika

Počet hodín za semester: 14

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky/Ústav fyzikálnych vied

Ing. Zuzana Mitróová, PhD

Názov semestr. predmetu: Fyzika I

Počet hodín za semester: 75

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta TUKE

Mgr. Pavol Szabó, CSc.

Názov semestr. predmetu: Experimentálne metódy

Počet hodín za semester: 4

Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, KFTL
Semináre:
Terénne cvičenia:
Individuálne prednášky:

RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Názov semestr. predmetu: Experimentálne metódy fyziky nízkych teplôt.

Počet hodín za semester: 28

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ Košice

RNDr. Mária Zentková, CSc.

Názov semestr. predmetu: Novy model predrimarneho prirodovedneho vzdelavania -Pastelkova fyzika

Počet hodín za semester: 12Názov katedry a vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku, Katedra predprimarnej a primarnej pedagogiky

Príloha E

Medzinárodná mobilita organizácie


(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:

Krajina

D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné
Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Arménsko

Karol Flachbart

7

Bielorusko

Peter Kopčanský

5
Milan Timko

5

Brazília

Michal Rajňák

13

Česko

Jana Lazúrová

4Ivan Baťko

5
Marián Mihalik

4Marianna Baťková

5
Zuzana Molčanová

4Dušan Bruncko

4
Hana Čenčariková

6
Alena Juríková

6
Peter Keša

14
Eduard Kladiva

3
Eduard Kladiva

3
Eduard Kladiva

9
Martina Koneracká

6
Karel Kudela

2
Karel Kudela

3
Ronald Langer

7
Jana Lazúrová

5
Jana Lazúrová

4
Marián Mihalik

3
Marián Mihalik

6
Marián Mihalik

5
Zuzana Molčanová

7
Zuzana Molčanová

7
Ján Nemčík

15
Ján Nemčík

4
Ján Nemčík

14
Ján Nemčík

29
Ján Nemčík

15
Igor Strhárský

2
Jozef Urban

3
Vlasta Závišová

6

Čile

Ján Nemčík

19

Čína

Pavel Diko

7
Tibor Kožár

10
Samuel Piovarči

7
Liudmila Vojtkova

7

Fínsko

Michal Dančo

10
Alena Juríková

7
Martina Koneracká

7
Peter Kopčanský

10
Peter Skyba

3
Milan Timko

10
Natália Tomašovičová

7
Vlasta Závišová

7

Francúzsko

Lucia Balejčíková

3
Pavel Diko

6
Jozef Kačmarčík

62
Peter Kopčanský

10
Peter Kopčanský

8
Peter Kopčanský

5
Zuzana Medvecká

85
Zuzana Medvecká

147
Peter Samuely

15
Peter Samuely

8
Tomáš Samuely

15
Pavol Szabó

4
Milan Timko

10
Milan Timko

8
Milan Timko

5
Zuzana Vargaeštoková

24
Zuzana Vargaeštoková

11
František Vavrek

31
Daniela Volochová

6
Katarína Zmorayová

6

Holandsko

Pavol Bobík

3

Chorvátsko

Peter Kopčanský

6
Milan Timko

6
Martin Vaľa

6

India

Martina Koneracká

8
Peter Kopčanský

8
Milan Timko

8

Japonsko

Pavol Bobík

8
Tibor Kožár

9
Marián Putiš

8

Kórejská republika

Pavel Diko

7
Samuel Piovarči

7
Liudmila Vojtkova

7

Maďarsko

Jozef Kováč

9Veronika Gdovinová

7
Veronika Gdovinová

10
Martina Koneracká

5
Jozef Kováč

11
Tibor Kožár

5
Jozefína Majorošová

17
Peter Samuely

4
Pavol Szabó

4
Pavol Szabó

4
Natália Tomašovičová

10
Natália Tomašovičová

7
Vlasta Závišová

5

Nemecko

Lucia Balejčíková

10
Lucia Balejčíková

13
Marcela Brasová

5
Dušan Bruncko

7
Hana Čenčariková

7
Hana Čenčariková

6
Karol Flachbart

3
Veronika Gdovinová

10
Mária Huráková

13
Peter Kopčanský

5
Peter Kopčanský

6
Ján Nemčík

16
Michal Rajňák

10
Michal Rajňák

5
Dmytro Rak

5
Marián Reiffers

5
Peter Samuely

7
Ivan Shepa

5
Peter Skyba

4
Pavol Szabó

3
Milan Timko

5
Milan Timko

6
Ladislav Tomčo

5

Poľsko

Marián Mihalik

4Ivan Baťko

6
Zuzana Molčanová

4Marianna Baťková

6
Marianna Baťková

6
Peter Kopčanský

6
Peter Kopčanský

6
Peter Kopčanský

4
Matúš Molčan

10
Matej Nikorovič

4
Milan Timko

6
Milan Timko

6
Milan Timko

4
Ladislav Tomčo

6
Zoltán Tomori

4

Portugalsko

Martina Koneracká

4
Peter Kopčanský

4
Milan Timko

4
Vlasta Závišová

4

Rumunsko

Peter Kopčanský

4
Matúš Molčan

4
Milan Timko

4
Ladislav Tomčo

4

Rusko

Michal Dančo

42
Michal Dančo

63
Michal Dančo

63
Michal Dančo

10
Marián Jurčišin

88
Marián Jurčišin

23
Eva Jurčišinová

88
Matúš Molčan

7
Andrey Musatov

8
Ján Mušinský

42
Ján Mušinský

44
Blahoslav Pastirčák

90
Richard Pinčák

8
Richard Pinčák

89
Michal Pudlák

85
Natália Tomašovičová

8

Srbsko

Marián Mihalik

6
Zuzana Molčanová

6

Španielsko

Veronika Hašková

12
Alena Juríková

9
Martina Koneracká

9
Peter Kopčanský

9
Michal Pudlák

9
Michal Pudlák

16
Peter Samuely

12
Pavol Szabó

21
Milan Timko

9

Švajčiarsko

Dušan Bruncko

8
Dušan Bruncko

8
Marián Jurčišin

11
Peter Kaliňák

21
Peter Kaliňák

16
Eduard Kladiva

16
Eduard Kladiva

9
Ivan Králik

24
Ivan Králik

22
Ingrid Kuľková

16
Ingrid Kuľková

15
Ján Mušinský

23
Ján Mušinský

25
Richard Pinčák

11
Miloslav Straka

15
Miloslav Straka

15
Miloslav Straka

14
Miloslav Straka

15
Pavol Stríženec

40
Pavol Stríženec

36
Pavol Stríženec

14
Pavol Stríženec

30
Pavol Stríženec

14
Pavol Stríženec

13
Jozef Špalek

28
Jozef Špalek

21
Jozef Urban

14
Jozef Urban

14

Švédsko

Pavol Bobík

5

Taiwan

Peter Kopčanský

9
Tibor Kožár

9
Milan Timko

9
Natália Tomašovičová

9
Natália Tomašovičová

18
Natália Tomašovičová

45

Taliansko

Zuzana Bednáriková

6Zuzana Bednáriková

5
Erna Demjén

6Ivan Čurlík

28
Zuzana Gažová

6Diana Fedunová

5
Zuzana Gažová

5
Katarína Šipošová

5

Ukrajina

Michal Hnatič

3
Peter Kopčanský

6
Peter Kopčanský

3
Peter Kopčanský

6
Katarína Paulovičová

3
Milan Timko

6
Milan Timko

3
Milan Timko

6
Ladislav Tomčo

6

USA

František Andrejka

12
Vladimír Komanický

16
Jozef Kováč

12
Jozef Marcin

12
Marián Mihalik

11
Marián Putiš

12
Marián Sedlák

10
Ivan Škorvánek

12
Ivan Škorvánek

8
Ivan Škorvánek

12
Mária Zentková

11

Veľká Británia

Pavel Diko

5
Karol Flachbart

8
Slavomír Gabáni

25
Emil Gažo

25
Jana Lazúrová

10
Marián Mihalik

10
Samuel Piovarči

5
Monika Radušovská

5
Peter Skyba

4
Martin Vavra

5
Daniela Volochová

5


Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2022
send message

    Main page