Ústav experimentálnej fyziky sav správa o činnosti organizácie sav za rok 2015


Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu rokaDownload 2.91 Mb.
Page9/38
Date06.08.2017
Size2.91 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38

Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi

Dátum odchodu

Ročný prepočítaný úväzok

Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.

1.

RNDr. Jaroslav Antoš, CSc.

30.12.2015

1.00

2.

RNDr. Jozef Ferencei, CSc.

28.9.2015

0.00

Samostatní vedeckí pracovníci

1.

Ing. Jaroslava Bágeľová, CSc.

30.12.2015

0.26

2.

RNDr. Tibor Kožár, CSc.

31.10.2015

0.14

3.

Prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.

31.8.2015

0.00

4.

Doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.

31.10.2015

0.08

Vedeckí pracovníci

1.

Mgr. Iryna Antal, PhD.

26.10.2015

0.92

2.

RNDr. Ivan Čurlík, PhD.

31.10.2015

0.15

3.

Mgr. Vladimír Komanický, PhD.

31.8.2015

0.16

4.

RNDr. Sabína Lehocká, PhD.

30.4.2015

0.00

5.

RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

31.8.2015

0.00

6.

RNDr. Slavomíra Poniková, PhD.

30.12.2015

0.50

7.

Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

31.10.2015

0.11

8.

Doc.RNDr. Jana Tóthová, PhD.

31.10.2015

0.01

9.

RNDr. Martin Vaľa, PhD.

30.12.2015

0.75

10.

RNDr. Lucia Vaľová, PhD.

30.12.2015

0.00

11.

RNDr. Marek Varga, PhD.

30.12.2015

1.00

Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním

1.

JUDr. Glória Gajdošová

30.12.2015

0.03

2.

Mgr. Radka Geciková

31.10.2015

0.30

3.

Ing. Ľudmila Lapšanská

31.10.2015

0.24

Odborní pracovníci ÚSV

1.

Jozef Bačík

30.12.2015

0.04

2.

Rudolf Drozda

30.12.2015

1.00

3.

Monika Lengová

28.2.2015

0.00

4.

Mária Nagyová

31.10.2015

0.01

5.

Eva Palková

31.7.2015

0.00

6.

Anna Pokrivňáková

31.8.2015

0.00

7.

Gabriel Pristáš

31.3.2015

1.00

Ostatní pracovníci

1.

Juraj Drozda

30.12.2015

1.00


Zoznam doktorandov
Meno s titulmi

Škola/fakulta

Študijný odbor

Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV

1.

Mgr. František Andrejka

Hutnícka fakulta TUKE

5.2.26 materiály

2.

Mgr. Michal Dančo

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

4.1.2 všeobecná fyzika a matematická fyzika

3.

Ing. Petra Hajdová

Technická univerzita v Košiciach

5.2.26 materiály

4.

Mgr. Veronika Hašková

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

5.

Ing. Mária Huráková

Hutnícka fakulta TUKE

5.2.26 materiály

6.

Mgr. Michaela Jeníková

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

7.

Mgr. Jozefína Majorošová

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

8.

Mgr. Zuzana Medvecká

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

9.

Mgr. Matúš Orendáč

Právnická fakulta UPJŠ

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

10.

Ing. Monika Radušovská

Hutnícka fakulta TUKE

5.2.26 materiály

11.

Mgr. František Vavrek

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

12.

Mgr. Renáta Verbová

Hutnícka fakulta TUKE

5.2.26 materiály

Interní doktorandi hradení z iných zdrojov

1.

Mgr. Veronika Gdovinová

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

2.

Ing. Zuzana Molčanová

Hutnícka fakulta TUKE

5.2.26 materiály

3.

Mgr. Viktória Paľúchová

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

4.1.3 fyzika kondenzovaných látok a akustika

4.

Ing. Liudmila Vojtková

Hutnícka fakulta TUKE

5.2.26 materiály

Externí doktorandi

1.

Ing. Richard Jacko

Hutnícka fakulta TUKE

5.2.26 materiály

Príloha BProjekty riešené v organizácii

Medzinárodné projekty

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)

1.) Mechanické vlastnosti a prejavy porušenia vysokopevných nanokryštalických kovov pripravených metódou viacnásobnej plastickej deformácie pri teplotách 300 a 77 K. (Mechanical properties and failure pecurarities of the high-strength nanocrystalline metals, processed by the method of severe plastic deformation at temperatures 300 and 77 K)Zodpovedný riešiteľ:

Kornel Csach

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
Miškuf J., Csach K., Juríková A., Huráková M., Tabachnikova E.D.: Fragmentation of Co-Fe-Ta-B soft magnetic amorphous alloy, Acta Physica Polonica A, Vol. 127, No. 2, (2015), pp. 558 – 560.

Miškuf J., Csach K., Juríková A., Huráková M., Miškuf M., Tabachnikova E.D., Psaruk I.A., Laktionova M.A., Podolskiy A.V.: Generation of nanoscale stripes at failure of amorphous metals, Key Engineering Materials Vol. 662 (2015) pp. 221 - 2242.) Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch (Amyloid aggregation of proteins in hybrid interfaces)Zodpovedný riešiteľ:

Zuzana Gažová

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Taliansko: 1Dosiahnuté výsledky:
Sledovali sme interakciu neurálnych buniek s inzulínovými amyloidnými fibrilami pomocou spektroskopických a mikroskopických techník. Ukázali sme, že inzulínové fibrily pod polarizovaným svetlom vykazovali po zafarbení konžskou červenou typický zelený dvojlom. Ich morfológia bola sledovaná pomocou atómovej silovej mikroskopie. Určili sme cytotoxický účinok inzulínových fibríl na bunkovú líniu neuroblastómových buniek SH-SY5Y.

Z. Bednarikova, M. Barbalinardo, E. Bystrenova, K. Siposova, E. Demjen, C. Albonetti, Z. Gazova, F. Biscarini


Amyloid Fibrils of Human Insulin and their Toxicity to Cultured Neuronal Cells
Book of contributions SSB2015, 93-94


3.) Hierarchia fázových prechodov v kooperatívnych systémoch so spinovou interakciou: Zameranie na emergentné časové škálovanie pre čítacie hlavy (Hierarchi of phase transitions in cooperative systems with spin-interactions: Towards emergent time-scales for read-heads)Zodpovedný riešiteľ:

Marián Mihalik

Trvanie projektu:

1.1.2014 / 31.12.2016

Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

4 - Ukrajina: 4Dosiahnuté výsledky:
AFG 01M. Zentková, M. Mihalik, M. Mihalik jr., N.Tomašovičová,V. Sirenko, V. V. Eremenko, A. M. Balbashov, V. Kovaľ and J. Briančin. Preparation and physical properties of M-type hexaferrite SrCo2Ti2Fe12O19. In 13th European meeting on ferroelectricity : EMF 2015. Porto, 28.6.-3.7.2015, EMF 2015 full program, Poster abstracts, P2_31.

AFG02M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentková, V. Eremenko, V. Sirenko, A. Mikhailovich Balbashov, The magnetic properties of SrCo2Ti2Fe8O19 compound, 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM | BARCELONA | 5-10 JULY 2015, BOOK OF ABSTRACTS, TU.A-P184.) (Nanoparticles in anisotropic soft matter)Zodpovedný riešiteľ:

Natália Tomašovičová

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

0Dosiahnuté výsledky:
1. P. Kopčanský, N. Tomašovičová, V. Gdovinová, M. Timko, N. Éber, T. Tóth-Katona, J. Jadzyn, J Honkonen, X. Chaud, How to Enhance Sensitivity of Liquid Crystals to External Magnetic Field? Acta Phys. Pol. A 127, 157-162 (2015).

2. A. Juriková, K. Csach, J. Miškuf, N. Tomašovičová, Z. Mitróová, V. Závišová, M. Koneracká, P. Kopčanský, M. Timko, N. Éber, K. Fodor-Csorba, A. Vajda, Thermal Stability of Bent-Core Liquid Crystals Doped with Magnetic Nanoparticles. Acta Phys. Pol. A 127, 638-640 (2015).

3. A. Juriková, K. Csach, J. Miškuf, N. Tomašovičová, Z. Mitróová, P. Kopčanský, N. Éber, K. Fodor-Csorba, A. Vajda, DSC Study of Bent-Core and Rod-Shaped Liquid Crystal Mixtures. Mol. Cryst. Liq. Cryst. 610, 638-640 (2015).

4. N. Tomašovičová, M. Timko, N. Éber, T. Tóth-Katona, K. Fodor-Csorba, A. Vajda, V. Gdovinová, X. Chaud, P. Kopčanský, Magnetically induced shift of the isotropic–nematic phase transition temperature in a mixture of bent-core and calamitic liquid crystals doped with magnetic particles. Liq. Cryst. 42, 959-963 (2015)
5.) Magnetické a štruktúrne vlastnosti nových materiálov (Magnetic and structural properties of novel materials)Zodpovedný riešiteľ:

Mária Zentková

Trvanie projektu:

1.1.2013 / 31.12.2015

Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Poľsko: 1Dosiahnuté výsledky:
ADMA Magdalena Fitta, Robert Pełka, Marcin Gajewski, Marian Mihalik, Maria Zentkova, Dawid Pinkowicz, Barbara Sieklucka, Maria Bałanda, Magnetocaloric effect and critical behavior in Mn-2-imidazole-[Nb(CN)(8)] molecular magnetic sponge, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 396 Pages: 1-8 Published: DEC 15 2015
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2015.07.112(1.970 - IF2014

ADMA Natalia Górska, Robert Pełka, Akira Inaba, Edward Mikuli, Marian Mihalik, Thermal properties of [Cr(NH3)(6)](BF4)(3) studied by adiabatic and relaxation calorimetry, JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS Volume: 89 Pages: 223-227 Published: OCT 2015


http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2015.05.112(2.679 - IF2014)

AFGD. J. Passos1, R. Vilarinho, D. A. Mota, P. Tavares, M. Fitta, M. Vavra, M. Mihalik jr., M. Mihalik, M. Zentková, A. Almeida and J. Agostinho Moreira. Mechanisms of ferroelectricity in Fe3+ substituted TbMnO3. In 13th European meeting on ferroelectricity : EMF 2015. Porto, 28.6.-3.7.2015, EMF 2015 full program, Oral abstracts, 4 B_4O .

AFG J. Lazúrová, V. Kavečanský, M. Mihalik, M. Mihalik, M. Zentková, J. Briančin, K. Uhlířová, M. Kratochvílová, M. Fitta, Effect of Fe doping on magnetic properties of RMnO3 single crystals (R = Gd and Dy), 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAGNETISM | BARCELONA | 5-10 JULY 2015, BOOK OF ABSTRACTS, TU.A-P82

AFEZuzana Molčanová, Synthesis and characterization of selected cerium and uranium materials which were prepared by arc melting and splat cooling, Seminary of Division of Condensed Matter Physics (NO3), Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, 12.11.2015, Krakow,


http://www.ifj.edu.pl/dept/no3/seminars/?lang=pl

AFEMarián Mihalik, Tuning of magnetic and dielectric properties in orthorhombic RMn1-xFexO3 crystals, Seminary of Division of Condensed Matter Physics (NO3), Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, 12.11.2015, Krakow,


http://www.ifj.edu.pl/dept/no3/seminars/?lang=pl

AFFMatúš Mihalik, Magnetism in PrMn1-xFexO3, MAGNETIC AND STRUCTURAL PROPERTIES OF NOVEL MATERIALS, 20.7. - 23.7., Congress Centre, Stará Lesná.
Programy: Medziústavná dohoda

6.) Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v mozgomiešnom moku (Study of the protein amyloid aggregation in vitro and in cerebrospinal fluid)Zodpovedný riešiteľ:

Zuzana Gažová

Trvanie projektu:

13.7.2015 / 31.12.2020

Evidenčné číslo projektu:

-

Organizácia je koordinátorom projektu:

áno

Koordinátor:

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Počet spoluriešiteľských inštitúcií:

1 - Česko: 1Dosiahnuté výsledky:
Štúdium korelácie medzi fluorescenčnou intenzitou/povrchovým napätím a biochemickými charakteristikami mozgomiešneho moku ľudí trpiacich na amyloidné ochorenie.

Directory: public -> files
public -> Adjih, C., Georgiadis, L., Jacquet, P., & Szpankowski, W. (2006). Multicast tree structure and the power law
public -> Duarte, G. Pujolle: fits: a flexible Virtual Network Testbed Architecture
public -> Swiss Federal Institute of Technology (eth) Zurich Computer Engineering and Networks Laboratory
public -> Tr-41. 4-03-05-024 Telecommunications
public -> Chris Young sets 2016 “I’m Comin’ Over” Tour headlining dates
files -> Distracted Driving: a panel Discussion Table of Contents
files -> The basic measurement of time in Atlantis is a day. An Atlantian day is divided into schlibs and ponks
files -> Part 1: General
files -> Resources on the web
files -> Driving on the Right Side of the Road Passenger Safety In and Around Vehicles Hyperthermia and Trunk Entrapment

Download 2.91 Mb.

Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page