Suggested answers to discussion questionsDownload 0.51 Mb.
Page8/19
Date30.09.2021
Size0.51 Mb.
#57433
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
rais12 SM CH08
An employee picked up a USB drive in the parking lot and plugged it into their laptop to “see what was on it,” which resulted in a keystroke logger being installed on that laptop.


Preventive: Security awareness training. Teach employees to never insert USB drives unless they are absolutely certain of their source.
Anti-spyware software that automatically checks and cleans all detected spyware on an employee's computer as part of the logon process.
Một nhân viên đã nhặt một ổ USB trong bãi đậu xe và cắm nó vào máy tính xách tay của họ để “xem có gì trên đó”, điều này dẫn đến việc cài đặt trình ghi tổ hợp phím trên máy tính xách tay đó.
Phòng ngừa: Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh. Hướng dẫn nhân viên không bao giờ cắm ổ USB trừ khi họ hoàn toàn chắc chắn về nguồn của chúng.
Phần mềm chống phần mềm gián điệp tự động kiểm tra và làm sạch tất cả phần mềm gián điệp được phát hiện trên máy tính của nhân viên như một phần của quy trình đăng nhập.  1. Download 0.51 Mb.

    Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
The database is protected by copyright ©ininet.org 2022
send message

    Main page