Už dalyvavimą anticarinėse studentų demonstracijose, būreliuose ir riaušėseDownload 12.46 Kb.
Date26.09.2021
Size12.46 Kb.

Jonas Biliūnas gimė 1879m. Balandžio 11d., Anykščiuose, Niuronių kaimo vienkiemyje. Gimė pasiturinčioje šeimoje, buvo 10 vaikas. 1891-1899m. mokėsi Liepojos gimnazijoje. 1893m. mirus abiems tėvams ir 1899m. atsisakęs stoti į kunigiją, neteko finansinės paramos iš šeimos. 1900m. baigęs gimnaziją įstojo į Tartu universiteto medicinos fakultetą. Už dalyvavimą anticarinėse studentų demonstracijose, būreliuose ir riaušėse 1901 m. buvo pašalintas iš universiteto. 1901–1902 m. gyveno Šiauliuose, 1902 m. persikėlė į Panevėžį, ten subūrė Lietuvos socialdemokratų partijos grupę ir kurį laiką jai vadovavo. Panevėžyje vertėsi pamokomis, rašė į lietuviškus laikraščius.  1903 m. įstojo į Leipcigo aukštąją prekybos mokyklą, kur greta studijų domėjosi literatūra. Leipcige susirgęs džiova, 1904 m. vasarą perstojo į Ciuricho universitetą studijuoti literatūrą. Ligai paaštrėjus, 1905 m. grįžo į Lietuvą. 1907m. išvyko gydytis į Zakopanę, kur mirė ant žmonos rankų. Buvo palaidotas Zakopanės kapinėse. 1953 m. Antano Vienuolio rūpesčiu palaikai perkelti į Lietuvą ir palaidoti Liudiškių piliakalnyje netoli Anykščių.
Download 12.46 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page