Davlat innovatsion siyosati Mamarasulova Iroda Innovatsiya nima?Download 2.53 Kb.
Date06.05.2023
Size2.53 Kb.
#61276
Davlat innovatsion siyosati-fayllar.org

xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"
xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Davlat innovatsion siyosati

Davlat innovatsion siyosati

Mamarasulova Iroda

Innovatsiya nima?


Innovatsiya

Yangilikning joriy etilishi yangilikni qo innovatsiyaga aylanadi.

Davlat nega innovatsion siyosatni amalga oshiradi?

 • milliy iqtisodiyotning raqobatdoshligini oshirish;
 • dunyo bozorlariga chiqish;
 • iqtisodiyotni izchil isloh etish;
 • yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi korxona va ishlab chiqarish tarmoqlarining jadal rivojlanishini tazbekiston Respublikasining gi Qonun (O'RQlinadi:

  Mahsulotga oid innovatsiyalar

  Jarayonga oid innovatsiyalar

  Marketingga oid innovatsiyalar

  Tashkiliy innovatsiyalar  01


  03


  04


  02


  Olgan barcha texnologik bilim va yangiliklarni oishlangan bilimlar bazasini tashkil qilish va unda internet portal orqali barcha fuqarolar foydalana olishlariga erishish

  asosiy ahamiyatga ega bominlash


  1


  2


  3


  4


  Rahmat!


  http://fayllar.org

  Download 2.53 Kb.

  Share with your friends:

The database is protected by copyright ©ininet.org 2023
send message

    Main page