Detyre kursi – sistemet operative pedagogu: Dr. Kujtim Haxho, Msc. Enxhi Zeneli LëndaDownload 401.5 Kb.
Date08.01.2021
Size401.5 Kb.
DETYRE KURSI – SISTEMET OPERATIVE

Pedagogu:
Dr. Kujtim Haxho, Msc. Enxhi Zeneli

Lënda: Sistemet Operative

Ngarkesa e lendës: 28 orë leksione, 14 orë seminare

Semestri kur zhvillohet: I

Lloji i lendës: e detyrueshme

Tipologjia: T2

Programi i studimit: TI, INF

Përgjegjësi i Grup-lendës: Dr. Kujtim Haxho

Viti Akademik: 2020-2021


Tema si detyrë individuale
ose ne grup prej 3 vetash:

Studentet do te punojne ne grupe prej maksimalisht 3 vetash, per te ndertuar scripte dhe komanda ekzekutimi, ku do te aplikojne te gjitha njohurite e marra pergjate kursit.


1. Te shkruhen scripte ekzekutimi per te shfaqur dhe ekzekutuar te gjithe kerkesat e meposhtme:
a) Me ane te komandave te Net Services te arrini te kapni cdo string te sistemit. Ne momentin qe kapni stringen ju duhet ta stoponi(ndaloni) procesin.

- Nese nuk stopohet procesi nga stringa e pare ju nuk duhet te dilni nga sistemi, por duhet te kaloni ne stringen e dyte te provoni ta stoponi ate dhe keshtu me rradhe.


- Ne momentin qe e stoponi stringen, me pas ju duhet ta ristartoni perseri ate.
b) Te njejten procedure si me lart, me te gjitha hapat duhet ta realizoni dhe me Proceset e Sistemit (.exe)
c) Te konfigurohet dhe te c’konfigurohet firewall i sistemit.
d) Te konfigurohet addressing me ane te komandave NET.
e) Te krijohet nje direktori temporare (e perkohshme) ne disk C:\. Aty te krijohen 10 deri ne 20 File qe do te permbajne informacione te ndryshme (sipas deshires).
Per cdo file te krijuar duhet ti jepni attributin Read Only

Shënime:
Cdo script qe do krijoni per te ekzekutuar secilen nenkerkese, duhet ta keni dhe te vendosur ne detyre, plus qe duhet te bashkengjitni cdo printscreen, te cdo veprimi qe kryeni.


MIRATOI:PERGJEGJESI I GRUP-LËNDËS
Dr. Kujtim Haxho
Download 401.5 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page