Huisbezoeken Claudia; eind februari tot eind mei; 22Download 26.63 Kb.
Date28.09.2021
Size26.63 Kb.

!! huisbezoeken niet meegerekend ; bij probleemgevallen gebeld door; ET/ thuiszorg/ klant zelf/ familie ; komen niet vanuit de actielijst !!


Huisbezoeken Claudia; eind februari tot eind mei ; 22

Huisbezoeken Dick ; eind februari tot eind mei ; 8----

30 huisbezoeken in 3 maanden
Download 26.63 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page