Laboratoriya ishi topshiriqlarDownload 85.54 Kb.
Page1/3
Date14.05.2024
Size85.54 Kb.
#64251
  1   2   3
1 Laboratoriya mashg'uloti varyantlari va bajarishga ko'rsatma
LABORATORIYA ISHI 1.
Topshiriqlar:

Topshiriq №1

1

Ro’yxatdagi eng kichik elementini toping.

2

Ro’yxat berilgan ekrandan kirtilgan sondan qiymati katta elementlarni toping.

3

Ro’yxatdagi eng katta elementini aniqlang.

4

Ro’yxat berilgan ekrandan kirtilgan sondan qiymati kichik elementlarni toping.

5

Ro’yxat berilgan ekrandan kirtilgan sonning toq qiymatdagi elementlarini ekranga chiqaring.

6

Ro‘yxatning ikkinchi elementiga ko‘rsatkich qaytaruvchi funksiya yozing.

7

Ro’yxat berilgan uning juft qiymatdagi elementlarini ekranga chiqaring.

8

Ro‘yxatdagi oxirgi elementga ko‘rsatkich qaytaruvchi funksiya yozing.

9

Ro’yxat berilgan ekrandan kiritilgan so’zga teng bo’lgan elementi bor yo’qligini aniqlang.

10

Birinchi elementni har qanday turdagi elementlari uchun ro‘yxatdan olib tashlaydigan funksiyani yozing

11

Barcha ro‘yxat elementlarini ekranga chop etuvchi funksiyani yozing.

12

Ro’yxat berilgan ekrandan kiritilgan songa teng bo’lgan elementlarni toping.

13

Ro‘yxatning nusxasini qurish, lekin teskari tartibda.

14

VECTOR hosil qiling elementlarini kamayish tartibida saralang

15

VECTOR hosil qiling elementlarini o’sish tartibida saralang

16

VECTOR elementlaridan birinchi uchragan manfiy elementini chop qiling.

17

VECTOR hosil qiling va uning tub elementlarini yig’indisini toping

18

VECTOR hosil qiling va uning toq qiymatdagi elementlarini yig’indisini toping

19

VECTOR hosil qiling va uning mukammal son bo’lgan i elementlarini ko’paytmasini toping
(mukammal son deb bo’luvchilari yig’indisi(o’zidan tashqari) o’ziga teng bo’lgan songa aytiladi.
Masalan 6=1+2+3 ;

20

VECTOR hosil qiling va 7 ga karrali elementlar sonini uning yigindisiga nisbati topilsin.

21

Birinchi elementni har qanday turdagi elementlari uchun ro‘yxatdan olib tashlaydigan funksiyani yozing

22

Barcha ro‘yxat elementlarini ekranga chop etuvchi funksiyani yozing.

23

Ro’yxat berilgan ekrandan kiritilgan songa teng bo’lgan elementlarni toping.

24

Ro‘yxatning nusxasini qurish, lekin teskari tartibda.

25

VECTOR hosil qiling elementlarini kamayish tartibida saralang
Download 85.54 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page