Mavzu: Muhandislik tizimlarini tizimli avtomatlashtirilgan loyihalasDownload 38.95 Kb.
Page1/3
Date24.03.2024
Size38.95 Kb.
#63924
  1   2   3
22 Amaliy mashg\'ulot

22-23 Amaliy mashg‘ulot
Mavzu: Muhandislik tizimlarini tizimli avtomatlashtirilgan loyihalas Avtomatlagtirish sistemalarini loyihalashda yaratiladigan hujjatlar ma`lum bir ketma-ketlikda tayyorlanadi, bunga sabab ularning bir-biriga bog‘liqliklaridan kelib chiqadi. 1-rasmda avtomatlashtirish sistemalarini loyihalash tartibi keltirilgan.

1. Rasm. Loyiha hujjatlarini tayyorlash tartibi.
-Atomatlashtirish tizimlarini loyihalash uchun zarur bo’lgan texnik topshiriqlar.
4.1 Loyihalash jarayonidagi asosiy vazifalar.
Blokli– ierarxik proektlashning har bir darajasida boshlangich ma`lumot bo‘lgan TTlar xizmat qiladi va natijada shu blokdagi texnik hujjatlar quyidagicha bo‘ladi. Hujjatda ob`ektning faqat bir nechta ko‘rinishini ko‘rib chiqishimiz mumkin. Bunda ob`ektning ishlab chiqilishi, analizi, xujjatdagi sintez jarayoni (yoki ob`ektning shu formaga tegishli, tegishli emasligini) kabi.
Ob`ektni loyihalash jarayoni yoki analiz masalasiga yoki sintez masalasiga tegishli bir qancha masala echilishi olib keladi.
«Sintez» tushunchasi texnik ob`ektlarda keng ma`noda «loyihalash» so‘ziga yaqin. Ular o‘rtasidagi farq shundaki, loyihalash ob`ektning butun ishlab chiqish jarayonini tushunsak,sintez jarayonida esa faqat uning ma`lum bir bo‘lagi tushuniladi .
Texnik ob`ektlarni analiz qilish – bu jarayonda ob`ekt xususiyati o‘rganiladi va analiz jarayonida yangi ob`ekt hosil kilinmaydi.
Texnik ob`ektlarni sintez qilish – bu jarayonda esa analizdan farqli ularoq yangi ob`ekt variantlari qo‘llaniladi va ularga baho beriladi. Sintez va analiz loyihalash jarayonida dialektik birlikda bo‘ladi.
Diskret ob`ektlarni echishda sintez jarayoni uning strukturasini anglatadi.
Uzluksiz ob`ektlar uchun sintez masalalarini hal qilish ishlab chiqilayotgan qurilmaning strukturasini va ichki parametrlarining sonli qiymatlarini aniqlashga olib kelishi lozim.
Ayrim hollarda struktura bilan ichki parametrlarlarni almashtirib qo‘ymaslik uchun – ularni farqlash maqsadida quyidagi terminlar orqali ajratib olish mumkin, ya`ni «stuktura sintezi» va «ichki parametrlar hisob-kitobi» ( strukturali sintez, parametrli sintez). Agar struktura orasida qo‘llanilgan variant bo‘lsa, bu holda sintez quyidagicha nomlanishi mumkin, strukturali optimallash. Ichki parametrlarni hisoblashda esa optimal holatda bir qancha struktur ob`ektga berilgan kriteriyalar parametrli optimizatsiya deb nomlanadi. Ko‘rib chiqilgan holatlarda strukturali optimizatsiyani echishda holatlar chegaralangan shuning uchun optimizatsiya holatida faqat parametrli optimizatsiya tushuniladi. YA`ni, paramertli optimizatsiya – quyidagi holatni anglatadi, ichki parametrlar X, bir qancha funktsiya esa F(X), umumiy nomlanishi funktsiya yoki funktsiya sifati, ekstrimal hollarda qo‘llaniladi.
Optimal ichki parametrlari element (parametrlar) qismlarini element parametrlari qismlari optimal ichki parametrlarni aniqlaydi va boshqaruvchi parametr deb ataladi.
Agar foydalanuvchi geometrik optimallik protsedurasi nazariyasini taqdim etsa, aytish mumkinki, n – o‘lchamli fazoda (koordinata) boshqaruvchi parametr qaysiki, koordinata o‘qida bo‘ladi.
Bu fazoni fazoviy boshqaruvchi parametr deb ataladi. Bunday fazoda har bir nuqta xi to‘plamda parametr qiymatini aniqlaydi. Boshqaruvchi parametrning vektor qiymati quyidagicha aniqlanadi.
X=(x1,x2, … ,xn).
Berilgan nuqta x loyihalangan qiymat tebranuvchi etaplarga bo‘linadi va bu tasvirlanuvchi nuqta deb ataladi. Fazoda chiqish parametri uxshashlik tushunchasidan foydalaniladi.

Download 38.95 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page