Mavzu: Tasavvuf tushunchasi va uning mohiyati. Tasavvufning kelib chiqishi, mazmuni va rivoji testDownload 15.66 Kb.
Date05.12.2023
Size15.66 Kb.
#62813
dilshodbek dinshunoslik

Mavzu: Tasavvuf tushunchasi va uning mohiyati. Tasavvufning kelib chiqishi, mazmuni va rivoji

TEST

1.Najmiddin Komilov ta'rifi bilan aytganda " tasavvuf " qanday ma'noni anglatadi?


A. Diniy e'tiqod, hikmat, badiiy ijod omuxtaligidagi hissiy-tafakkuriy ta'limot bo'lib, ilohiy ish bayonnomasi
B. Islomda insonni ruhiy va axloqiy jihatdan axloqiy komillika yo'llovchi ta'limot
C. Boshqa fanlardan farqli o'laroq, subyektiv bo'lganligi sababli uni aniqlash qiyin bo'lgan intizomdir
2. Tasavvuf islom dinida qachon paydo bo'la boshlagan?
A. V asr oxirlarida
B. VI asr boshlarida
C. VII asr o'rtalarida

3. Dastlab tasavvuf qaysi harakat ko'rinishida vujudga kelgan?


A. Xanafiylik
B. Zohidlik
C. So'fiylik

4. Qaysi shaharlarda tarkidunyo qilgan zohidlar ko'p edi?


A. Kufa, Bag'dod
B. Basra
C. Barchasi

5. Kimlar aslida zohid kishilar edilar?


A. Uvayis Qaraniy
B. Hasan Basriy
C. Ikkala javob ham to'g'ri

6.Zohidlarning yagona istaki nima edi?


A. Haq taoloning diydoridir
B. Ishva irfon bilimlarini egallash
C. Vahiylik, karomatlar ko'rsatish kabi hislatlarga ega bo'lish
7. " So'fiy " so'zi qayerdan kelib chiqqan?
A. "Saf" so'zidan
B. "Suffa" so'zidan
C. Hammasi

8. "Safo" so'zidan kelib chiqqanda qanday ma'noni anglatadi?


A. Ilohiy yo'l
B. Oftobday porlab turadi
C. Biror bir narsaning xulosasi

9. "Suhuf" so'zidan kelib chiqqanda qayday ma'noni beradi ?


A. Ilohiy yo'l
B. Biror bir narsaning xulosasi
C. Oftobday pirlab turadi

10. "Suf so'zidan kelib chiqqandachi?


A. Jundan to'qilgan mato
B. Biror bir narsaning xulosasi
C. Oftobday pirlab turadi

11. "Tasavvuf" "Mustasaf" "Muttasuf" so'zlari qaysi so'zdan hosil bo'lgan?


A. So'fiy
B. Suhuf
C. Safo

12. Tasavvuf ta'limoti haqida Ibn Sinoning qaysi asarlarida uchratishimiz mumkin?


A. Hay ibn Yaqzan
B. Salomon va Absol
C. Hamma javob to'g'ri

13. Abdulboqiy Go'pyonarli so'fiylarning nechta toifasini ajratib ko'rsatadi?


A. 5
B. 7
C. 8

14. Husayn Voiz Koshifiy so'fiylarni nechta guruhga bo'lib ko'satadi?


A. 3
B. 4
C. 5

15. Husayn Vozi Koshifiy qaysi asarida so'fiylar haqida yozib o'tadi?


A. Risola- fil ishq
B. Futuvvatnoma
C. Hay ibn Yaqzon

16. Mushoirlar kimlar?


A. Rasmu rusumga eragshuvchi
B. Tariqat aqidaning muxlislari
C. Darveshlar odatlariga taqliq qiluvchi

17. Mutarrisim so'zining ma'nosi?


A. Tariqat aqidaning muxlislari
B. Rasmu rusumga ergashuvchi
C. Darveshlar odatlariga taqliq qiluvchi

18. " Hech narsamiz bo'lmaganligi uchun hech kamimiz yo'q" ushbu fikrlar kimga tegishli?


A. Bahouddin Naqshband
B. Jaloliddin Rumiy
C. Ibn Sino

19. Tasavvuf ta'limoting markazida nima turadi


A. Olam
B. Orzu
C. Inson
20. Abdurahman Jomiyni asarini toping?
A. Fosus il hikam
B. Hutuhot ut -Makkiya
C. Fusu ul - hikam

21. Ibn al- Arabiyning saralari keltirilgan javobni toping?


A. Naqd an-Nusus
B. Hutuhot ut -Makkiya
C. Fusus hikam

22. Tasavvuf falsafasida kimning xizmatlarini alohida keltirib o'tamiz?


A. Ujlyam K- Chittik
B. Rumiy
C. Husayn Voiz Koshifiy

23. U qaysi davlatlarda tadqiqotlar olib boradi?


A. Osiyo
B. Osiyo-Amerika
C. Amerika

24. Ayrim olimlar so'fiylarni qaysi zamondan beri bor edi deb hisoblaydilar?


A. Husayn Voiz Koshifiy
B. Payg'ambarimiz
C. Odam Ato

25. Inson ruhiyatidagi fan bu-...?


A. Tasavvuf
B. Mutarrisim
C. Mushoi

26. Ajdodlarmizni qiziqtirgan masala nima edi?


A. O'z o'zini anglash
B. O'z oziga ishonish
C. Barcha javoblar

27. Qaysi mualliflarning asarlari metodologik manba hisoblanadi?


A. Ruhmiy
B. Husayn Voiz Koshifiy
C. Xolmominov. J

28. Kimning fikri haqiqatga eng yaqin fikr deya topilgan?


A. Xolm'minov. J
B. Ibn Xaldun
C. Ibn Sino

29. Tafakkur olamidagi uchinchi yo'nalish nimani boshlab berdi?


A. Ishroq falsafasini
B. Irfon falsafasini
C. Qadimgi Yunon falsafasi

30. Mustasuflar kimlar?


A. O'zini so'fiylarga o'xshatib yuradiganlar
B. Rasmu rusumga ergashuvchi
C. Darveshlar odatlariga taqliq qiluvchi
JAVOBLAR
1A 2C 3B 4C 5C 6A 7C 8B 9B 10A 11 A 12C 13C 14A 15B 16B 17B 18A 19C 20C 21B 22A 23B 24C 25A 26C 27C 28B 29B 30A
Download 15.66 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page