Ona tili nazariyasi va amaliyoti fanidan oraliq nazorat topshiriqlari (btink-2)Download 20.98 Kb.
Date20.06.2024
Size20.98 Kb.
#64422
Документ Microsoft Word (6)
J.Jabborov

Ona tili nazariyasi va amaliyoti fanidan oraliq nazorat topshiriqlari (BTINK-2)
Guruh __________________ F.I.O._________________________________
1-topshiriq. Quyidagi qolip asosida 5 ta gap tuzing.
(Har bir gapni yangi qatordan boshlang)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2- topshiriq. Quyidagi gaplarni ko‘chiring. Qo‘shma gap qismlarini bog‘lovchi vositalarni belgilang
1. Jahl kelsa, aql qochadi. 2. Bilasizki, tog‘ so‘qmoqlari juda tor va tik bo‘ladi.
3. Shuni esdan chiqarmaslik lozimki, johil odam har doim o‘zini boshqalardan ustun qo‘yadi. 4. Shunday odatlarimiz borki, boshqa xalqlar havas bilan qaraydi.
5. Kimning quroli bilim bo‘lsa, uning kelajagi porloq.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3-topshiriq. “Navro‘z bayrami” mavzusida 4ta gapdan iborat bog‘lanishli matn tuzing. Matnda qo‘shma gaplardan foydalaning. Tinish belgilarining qo‘llanishiga ahamiyat bering.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4- topshiriq. Quyidagi gaplarni davom ettirib, ergashgan qo‘shma gaplar hosil qiling.

  1. Shuni bilginki, ________________________________________________

_______________________________________________________________

  1. Sizni ko‘rmay qolibman, _______________________________________

_______________________________________________________________

  1. Kim vazifani avval bajarsa, ______________________________________

_______________________________________________________________

  1. Mutolaa tafakkurni rivojlantiradi, _________________________________

_______________________________________________________________

  1. O‘quvchilar bo‘sh vaqtini maroqli o‘tkazsin deb, ____________________

_______________________________________________________________


Tekshirdi: D.Sh.Shodiyeva
Download 20.98 Kb.

Share with your friends:
The database is protected by copyright ©ininet.org 2024
send message

    Main page